ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ      

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                             Κρανίδι, 12-12-2017                                         

Το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει προς τους συμπολίτες μας τα παρακάτω:

  1. στον Παιδικό σταθμό Κρανιδίου, ο οποίος λειτουργεί από τις 07:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (ολοήμερο) δημιουργήσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια δωμάτιο ύπνου νηπίων με σύγχρονο εξοπλισμό.
  1. το χρηματικό ποσό που απαιτήθηκε για τον εξοπλισμό κάλυψε εξ ολοκλήρου η οικογένεια του κου Γιώργου Βαρδινογιάννη και της κας Αριέττας Βαρδινογιάννη τους οποίους ευχαριστούμε θερμότατα.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος  Κυριακή Μήτσου

 

Κοινωνικό Μέρισμα 2017

Για ενδεχόμενη ενημέρωση των πολιτών  αναφορικά με το Κοινωνικό Μέρισμα 2017, παρακαλώ βρείτε συνημμένα:

Α) Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης
Β) Δελτίο Τύπου με την περιγραφή των βημάτων για την υποβολή της αίτησης

Επισημαίνεται ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2017, έχει δημοσιευθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ 4115, τεύχος Β’).

Υπογραμμίζεται ότι τα ανωτέρω αποστέλλονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, είναι χρήσιμο το επισυναπτόμενο υλικό να εκτυπωθεί και να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο των υπηρεσιών σας, στο οποίο οι πολίτες έχουν πρόσβαση, ώστε να λαμβάνουν γνώση χωρίς να επιβαρύνουν την καθημερινή σας λειτουργία.

Υπογραμμίζεται περαιτέρω, ότι οι Δήμοι και τα Κέντρα Κοινότητας δεν έχουν καμία αρμοδιότητα στην διαδικασία υποβολής της αίτησης για το κοινωνικό μέρισμα. Όπως ορίζεται στην σχετική ΚΥΑ:
«Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποτελείται από τα κάτωθι στάδια: 1. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος (www.koinonikomerisma.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Για το Υπουργείο Εργασίας και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.,

Γιώργος Πλανήτερος
Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Email: gplaniteros@yeka.gr

Πληροφορίες στους σύνδεσμους που ακολουθούν:

https://cloudup.com/cDgvBlUhouy

https://cloudup.com/cMXkKoT9sTk

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ- ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

οι οδηγίες συμπλήρωσης έχουν ενσωματωθεί στη διεύθυνση που βρίσκονται διαθέσιμα τα στοιχεία του διαγωνισμού (τεύχη).

https://cloudup.com/c74TkqERygy
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛ ENT OIKON 001

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ- ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ- ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 6Φ1ΝΩΡΡ-ΤΦ3

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 17PROC002341100

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ- ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ»

με cpv:90510000

και προϋπολογισμό 1.366.039,80€ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 80%

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://cloudup.com/c74TkqERygy

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ» 11/2017

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ» με cpv:90510000 προϋπολογισμού 74.400€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής.

τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού βρίσκονται στη διεύθυνση https://cloudup.com/caQD_8PiivK