ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ

Η όδευση του χορηγηθέντος δικαιώματος διέλευσης βρίσκεται στη διεύθυνση https://cloudup.com/cmJjmlmI4-r

Πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα διέλευσης αφορά:
μικροτάφρο πλάτους 0,06μ και βάθους 0,30μ και συνολικού μήκους 5.335,00μ.
μικροσωλήνωση πλάτους 0,40μ, βάθους 0,50μ και συνολικού μήκους 8μ.
(6) φρεάτια ΦΙV διαστάσεων 1,50μΧ1,50μΧ1,50μ (βάθος) με
διαστάσεις εκσκαφής 1,70μΧ1,70μΧ1,60μ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑ

Οι οδεύσεις του χορηγηθέντος δικαιώματος διέλευσης βρίσκονται στη διεύθυνση https://cloudup.com/inZ8C8PyzK1
Δ.Κ. Πόρτο Χελίου
Εμπλουτισμός δικτύων συνολικού μήκους 2914,31μ
Νέο δίκτυο σε μικροτάφρο μήκους 232μ.
Νέο δίκτυο σε μικροσωλήνωση μήκους 18μ
Εγκατάσταση 5 φρεατίων ΦΙV
Εγκατάσταση 3 καμπινών

Δ.Κ. Ερμιόνης
Εμπλουτισμός δικτύων συνολικού μήκους 5396,00μ
Νέο δίκτυο σε μικροτάφρο μήκους 15μ
Νέο δίκτυο σε μικροσωλήνωση μήκους 6μ
Εγκατάσταση 1 φρεατίου ΦΙV
Εγκατάσταση 2 καμπινών

Τ.Κ. Θερμησίας
Εμπλουτισμός δικτύων συνολικού μήκους 5396,00μ
Νέο δίκτυο σε μικροτάφρο μήκους 72μ
Νέο δίκτυο σε μικροσωλήνωση μήκους 7μ
Εγκατάσταση 1 φρεατίου ΦΙV
Εγκατάσταση 1 καμπίνας