Ακολουθώντας ένα τετράποδο: ο κόσμος των κατοικίδιων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κρανίδι, 12.03.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Κοιν. Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με την Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης , υλοποίησαν στις 6, 7 & 8 Μαρτίου στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ακολουθώντας ένα τετράποδο: ο κόσμος των κατοικιδίων» της Φιλοζωικής Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: SAVE A GREEK STRAY (SGS).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Α/θμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν στη γνωριμία των παιδιών με τα ζώα συντροφιάς, την επικοινωνία μαζί τους, τις σωστές και λάθος πρακτικές στη συνύπαρξη με αυτά, την υπεύθυνη συμπεριφορά τόσο απέναντι στα δεσποζόμενα όσο και στα αδέσποτα ζώα αλλά και τη φροντίδα τους.

Την πρωτοβουλία υλοποίησης της δράσης είχε η Δημοτική Σύμβουλος Μήτσου Κυριακή.

Η δράση δεν υλοποιήθηκε στα Δημοτικά Σχολεία Ερμιόνης και Κοιλάδας. Θα πραγματοποιηθεί όμως εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Ευχαριστούμε τους Διευθυντές και Συλλόγους Διδασκόντων που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρότασή μας.

0203

Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Τρίπολη 4/3/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.3

«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς του Μέτρου ότι η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τη μεταβολή της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Ως νέα ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 ορίζεται η 22α Μαρτίου 2019 και ως ημερομηνία λήξης η 4η Ιουνίου 2019. Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο υπάρχουν στην πρόσκληση του μέτρου, η οποία αναρτάται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

diabibastiko0001

Παιδικοί Σταθμοί Κρανιδίου – Ερμιόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ – ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

Το Νομικό Πρόσωπο αφού έλαβε υπόψη του:

Α) Το ΠΔ 99/28-9-2017 Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών σταθμών που λειτουργούν εντός Νομικών Προσώπων Δήμων ή υπηρεσίας Δήμου ΦΕΚ 141/2017 τεύχος Α’.

Β) Την αρ.πρωτ. 34200/11-10-2017εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικού Δ/νση Οργάνωσης για τις ρυθμίσεις του Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας του παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός του Νομικών Προσώπων των Δήμων.»

Γ) Την αριθμ. 41087/2-12-2017 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών – Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/2017 τεύχος Β) Πρότυπος  Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Δ) Την αριθμ. Υ1α/Γ.Π.ΟΙΚ. 76785/25-10-2017 απόφαση Υπουργείου Υγείας «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους Δημοσίους και Ιδιωτικούς Βρεφικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.» (ΦΕΚ 3758/2017 ΤΕΥΧΟΣ Β’).

Ε) Την αριθμ. Υ1/Γ. Π. οικ. 15903/17-2-2014 Εγκύκλιος Υπουργείο Υγείας με θέμα Κανόνες Υγιεινής για την πρόσληψη μετάδοση λοιμόξεων στους χώρους των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών.»

Πρoέβη στην άμεση υλοποίηση των παρακάτω αναφερόμενων ενεργειών προς πλήρη εναρμόνιση με τα προαναφερόμενα.

Συγκεκριμένα:

 1. Εξεδόθη σύννομη αδειοδότηση των Παιδικών Σταθμών.
 2. Κατασκευή Παιδικών Χαρών στους Παιδικούς Σταθμούς σύμφωνα με την Νομοθεσία και Πιστοποίηση αυτών.
 3. Προμήθεια τροφίμων σύμφωνα με την σχετική απόφαση ως επίσης και κανόνων υγιεινής, ασφάλειας των Τροφίμων.
 4. Σύναψη σύμβασης με τεχνική εταιρία για μυοκτονία –  απεντόμωση σε όλους τος χώρους των Παιδικών Σταθμών Κρανιδίου, Ερμιόνης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 5. Σύνταξη μελετών από τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ερμιονίδας που αφορούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ανακαίνιση κουζίνας, εξοπλισμός, αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευση, πλήρης αποκατάσταση δικτύου θέρμανσης κ.λ.π. οι οποίες προωθήθηκαν προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση και άμεση υλοποίηση σύμφωνα με την αριθμ. 31630/2018 πρόσκληση
 6. Δημιουργία δωματίου ύπνου στο Παιδικό Σταθμό Κρανιδίου με πλήρη εξοπλισμό σύμφωνα με νόμιμες προδιαγραφές.
 7. Τοποθέτηση air- condition σε όλους τους χώρους για συμπλήρωση της κεντρικής θέρμανσης.
 8. Αντικατάσταση μοκετών στις αίθουσες εκπαίδευσης.
 9. Βάψιμο των μεταλλικών κατασκευών.
 10. Έχει διατυπωθεί αίτημα κατασκευής πεζογέφυρας για την είσοδο των παιδιών από την κεντρική πόρτα του του Παιδικού Σταθμού Κρανιδίου λόγω της κατωφέρειας που παρουσιάζει η είσοδος από την καγκελόπορτας.
 11. Έχουμε συστήσει επιστημονική ομάδα από παιδίατρο και ψυχολόγο η οποία συμπληρώνει το έργο της διαμόρφωσης, προσαρμογής, ανάπτυξης δεξιοτήτων στα παιδιά μας. Επίσης ο Δήμος έχει φροντίσει την απασχόληση ενός γυμναστή Π.Φ.Α. για τη εκγύμναση και την ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων των παιδιών δύο φορές την εβδομάδα.
 12. Οι παιδικοί σταθμοί είναι πλήρως οργανωμένοι από  απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα στο Κρανίδι διαθέτουμε τέσσερις (4) βρεφονηπιοκόμους δεδομένου ότι λειτουργεί ως ολοήμερο και δύο (2) στην Ερμιόνη το οποίο λειτουργεί σε ένα τμήμα μέχρι τις 13:30.

Σύντομα έχει προγραμματιστεί και η διάθεση εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων.

 

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Μήτσου Κυριακή

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου Δημάρχου Ερμιονίδας σχετικά με ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο Γυμνάσιο Κρανιδίου

dimarxos-150x150Σήμερα, 5 Φεβρουαρίου, με την υπ’ αρ. πρωτ.: 2/31.01.2019 (υπ’ αρ. πρωτ. Δήμου Ερμιονίδας: 914/05.02.2019) επιστολή του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Κρανιδίου έλαβα γνώση των προβλημάτων σχετικά με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο Γυμνάσιο Κρανιδίου. Άμεσα επικοινώνησα με τη Διευθύντρια του Γυμνασίου, κα Ελένη Στογιάννου, η οποία και έθεσε υπόψη μου τα εξής, κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας, κ. Ιωάννη Γαληνό, κατά την επίσκεψή του στο Γυμνάσιο Κρανιδίου:

α) Το πρόβλημα της έλλειψης φιλολόγων αντιμετωπίσθηκε με διάθεση φιλολόγου από το Γυμνάσιο Άργους και με διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων από τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς με ανάληψη υπερωριών

β) Δυστυχώς, παραμένουν τα κενά σε διδάσκοντες στα μαθήματα της Χημείας και της Γεωγραφίας, καθώς υπήρξε άρνηση ανάληψης υπηρεσίας από αναπληρωτή καθηγητή

γ) Ως προς τα Τμήματα Ένταξης, παραμένουν τα κενά διδασκόντων φιλολογικών μαθημάτων και μαθηματικών

Ήδη, απέστειλα επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κοινοποιούμενη στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας, αιτούμενος την κάλυψη των κενών σε διδάσκοντες στο Γυμνάσιο Κρανιδίου

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτρης Σφυρής