1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 10.01.202

Αρ. πρωτ.: οικ. 159

 

Πρόσκληση 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  15.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έναρξη διαδικασίας για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού Πορτοχελίου, της Κοινότητας Πορτοχελίου του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄)

Εισήγηση: Δημαράκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με έγκριση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Ερμιονίδας με την «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» (Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων)

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Ερμιονίδας

 1. Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Συγκρότηση Επιτροπών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου στοιχείων για την απόδοση στο Δήμο Ερμιονίδας διαφόρων τελών για το έτος 2020

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 

 1. Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων – Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Εγγραφή Δήμου Ερμιονίδας στη dimosnet για το έτος 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Εγγραφή του Δήμου στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για το έτος 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για το έτος 2020

Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης, Αντιδήμαρχος

 1. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και άλλα έντυπα για το έτος 2020

Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης, Αντιδήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ορισμός μελών επιτροπής καταρτισμού ετησίου μητρώου αρρένων του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης “Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη”»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταγραφής οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού στο μισθωμένο χώρο από το Δήμο Ερμιονίδας, στον οποίο στεγάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Τσαμαδός Ιωάννης, Αντιδήμαρχος

 1. Αναφορά δημοτών Ερμιονίδας σχετ. με την εν γένει μεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτους και την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στην Ερμιονίδα

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αντωνία Αντωνοπούλου

 

30η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 23.12.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 10235

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

(άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  27.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ «Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.» (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) και Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2020.

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση VIΙΙ – Άξονας προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

Εισήγηση: Υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αντωνία Αντωνοπούλου

29η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 13.12.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 9929

 

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

(άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  19.12.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2020 (α΄ φάση)

Εισήγηση: Καρανικόλα Αικατερίνη, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση βατότητας δημοτικών αγροτικών οδών στις Κοινότητες Διδύμων, Ηλιοκάστρου, Θερμησίας – Χρηματοδότηση Α.Π.Ε.»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σάνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2018»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σάνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη, Αντιδήμαρχος

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου

 

28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 13.12.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 9928

 

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

(άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  19.12.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού οικονομικού έτους 2018

Εισηγητές:

 1. Γεώργιος Μίζης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Ερμιονίδας
 2. Δημήτριος Μονάς, οικονομικός σύμβουλος και εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Ερμιονίδας,
 3. Δημήτριος Μάνος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αντωνία Αντωνοπούλου

 

 

27η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 06.12.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 9713

 

 

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

(άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  10.12.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και Τεχνικά Δ.Ε. Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση παράτασης ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Περί αποδοχής της επιχορήγησης ύψους 150.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Σχετικά με ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και του Ο.Α.Ε.Δ.

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη

 1. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και της λειτουργίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας , Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη

 1. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 

 1. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Αποδοχή πίστωσης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας (γ΄ και δ΄ κατανομή 2019)

Εισήγηση: Τσαμαδός Ιωάννης

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αντωνία Αντωνοπούλου

26η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 28.11.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 9458

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

 Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

(άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  02.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2020

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αντωνία Αντωνοπούλου

 

25η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

  Κρανίδι, 21.11.2019

               Αρ. πρωτ.: οικ. 9231

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  25.11.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.)

Εισήγηση: Τσεγκής Γεώργιος

 1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Φασιλής Γεώργιος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Φασιλής Γεώργιος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 63/2019 (ΑΔΑ: Ψ32ΛΩΡΡ-4ΜΣ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με την απόκτηση γης για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πορτοχέλι”»

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 171/2019 (ΑΔΑ: ΨΗΩΘΩΡΡ-ΔΝΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ερμιονίδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του υποέργου: “Συντήρηση – ασφαλτόστρωση της συνδετήριας οδού Ερμιόνης – Πορτοχελίου”»

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 

 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας, για το σχολικό έτος 2019-2020

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 1. Σχετικά με αίτημα Παπαμιχαήλ Άννας του Παναγιώτη για καταβολή εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/1975

Εισήγηση: Κουτούβαλης Δαμιανός

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη

 

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη

 

 1. Σχετικά με αίτημα Λάζαρου Γούτου με θέμα: «Προστασία ανθρώπινης ζωής»

Εισήγηση: Γούτος Λάζαρος

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου

 

24η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 01.11.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 8612

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν.4555/2018) 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  06.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας έτους 2020

    Εισήγηση: Υπάλληλος Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»

Εισήγηση: Λάμπρου Αναστάσιος

 1. Παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου Κρανιδίου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Εισήγηση: Λάμπρου Αναστάσιος

 1. Σχετικά με την υπ’ αρ. 2/2019 (ΑΔΑ: ΨΞΔ5ΨΡΡ-ΨΒ1) απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Διδύμων Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 25.10.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 8454

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  30.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος

 1. Σχετικά με τη διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος από την επεξεργασία του προδιαλεγμένου ρεύματος αποβλήτων συσκευασιών

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος

 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Ερμιόνης»

Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας

 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Κρανιδίου»

Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας

 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης Κρανιδίου»

Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας

 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης Ερμιόνης»

Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας

 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Βελτίωση βατότητας Α.Π.Ε.»

Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ερμιονίδας για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Σχετικά με θεώρηση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, αλιευτικών προϊόντων

Εισήγηση: Μερτύρης Ιωσήφ, Αντιδήμαρχος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας (άρθρο 75 Ν. 4555/2018)

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»

 Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας στο Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε.»

 Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Τροποποίηση άρθρου 12 Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ερμιόνης (υπ’ αρ. 306/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΡΖΤΩΡΡ-ΣΜ7)

Εισήγηση: Μερτύρης Ιωσήφ, Αντιδήμαρχος

 1. Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia” στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Εισήγηση: Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στην έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ» Εισήγηση: Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Φλωρής Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με υποβολή αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ερμιονίδας για το 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 76/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΑΡΩΡΡ-14Φ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση Ι – Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

 Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 207β/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας”»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 208/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας”»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου