Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΡΑΝΙΔΙ 30/5/2015

111

Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 υπογράφτηκε στην Τρίπολη η σύμβαση του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου», μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας και του αναδόχου του έργου που είναι η Ε.Ε. Λατομική Α.Τ.Ε..

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 8.143.684,90€ και το έργο αφορά  στην ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Κρανίδι και Πόρτο Χέλι, στην ολοκλήρωση των αγωγών μεταφοράς Πόρτο Χέλι – Κρανιδίου και Κοιλάδας – Κρανιδίου, στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων αντλιοστασίων στο Κρανίδι, στην Κοιλάδα και στο Πορτοχέλι καθώς και στην κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κρανιδίου.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησαν ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης Πέτρος, και οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Χειβιδόπουλος Τάσος, Σιδέρης Βασίλης και Στεφανόπουλος Φάνης ενώ την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πάλης Γιάννης και το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσεγκής Γιώργος.

Κατά αυτόν τον τρόπο, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για τον Δήμο Ερμιονίδας το οποίο θα επιλύσει το ζήτημα του αποχετευτικού για το Κρανίδι, το Πορτοχέλι και την Κοιλάδα, έχει φτάσει πλέον στην τελική φάση της ολοκλήρωσης.

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                               

                                                           

Κρανίδι, 29.05.2015

Αρ. πρωτ.: οικ. 5686

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 02.06.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Σχετικά με ανάθεση τμήματος της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη εργολάβο
 2. Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση στέγης οικίας Κων/νου Δημότση (Έλληνα) – Δωρεά»
 3. Αποδοχή πίστωσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Α’ /θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (β΄ κατανομή έτους 2015)
 4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2015
 6. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας (σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010)
 7. Κλείσιμο παλαιών τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορά των χρημάτων σε υπάρχοντες τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Ερμιονίδας
 8. Έγκριση της υπ’ αρ. 39/2015 απόφασης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2015»
 9. Αίτημα του Αθλητικού Ομίλου «Πορτοχελιακός» προς το Δήμο Ερμιονίδας για συνδιοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου
 10. Έγκριση της υπ’ αρ. 11/2015 απόφασης της Τ.Κ. Θερμησίας με θέμα: «Τοποθέτηση ευχαριστηρίων μαρμάρινων πλακών»
 11. Έγκριση της υπ’ αρ. 73/2015 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 12. «Αδειοδότηση καταστήματος μικτής επιχείρησης αναψυχής – προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τσούτουρα Δημητρίου ως εκπροσώπου της «ΤΣΟΥΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στη Δ.Κ. Κρανιδίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    Κρανίδι  29/05/2015

                                                                       Αρ.Πρωτ. 5720                                                        

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

   

 

Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα        11.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑ   1ο  :  Ψήφιση πιστώσεων

 ΘΕΜΑ   2ο  :  Ορισμοί δικηγόρων

 ΘΕΜΑ  3ο:   Κατάρτιση όρων για την Αποκομιδή Απορριμμάτων 2015

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

- Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2015.

                                                                   ΑΔΑ : ΩΨΜ1ΩΡΡ-Ψ26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κρανίδι  15/05/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Αρ.Πρωτ.: 5168

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  για την

παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2015.

 

Ο  Δήμαρχος του Δήμου  Ερμιονίδας,

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία, για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2015, των παρακάτω τμημάτων :

 

 • Π1 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στη δεξιά πλευρά, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. Κοιλάδας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

 

 • Π2 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στην αριστερή πλευρά, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. Κοιλάδας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

 

 • Π3 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στη θέση «Δάρδιζα» Δ.Κ. Ερμιόνης, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

 

 • Π4 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στη θέση Θερμησία (περιοχή camping) Τ.Κ. Θερμησίας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

 

 • Κ1 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. Κοιλάδας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ2 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Κουβέρτα» Δ.Κ. Ερμιόνης, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ3 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Δάρδιζα» Δ.Κ. Ερμιόνης, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ4 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Κυπαρίσσια» Βερβερόντα Δ.Κ. Κρανιδίου, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ5 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση Θερμησίας (περιοχή camping) Τ.Κ. Θερμησίας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ6 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση μεταξύ «Πλέπι» και «Σαμπάριζας» Τ.Κ. Θερμησίας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ7 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Θυνί» Δ.Κ. Κρανιδίου, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00)

 

 • Κ8 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Φλάμπουρα» Δ.Κ. Κρανιδίου, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ9 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Λαμπαγιαννά» Τ.Κ. Φούρνων, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 10/06/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 11:00, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

 

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                      A.A.

                                     Με εντολή Δημάρχου

Αντωνόπουλος Ιωάννης

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 2015

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 2015

19 ως 21 Ιουνίου

Ερμιόνη, πατρίδα των κολυμβητικών και κωπηλατικών αγώνων

«Πλησίον δε αυτού Διονύσου ναός μελαναίγιδος˙ τούτω μουσικής αγώνα κατά έτος έκαστον άγουσι, και αμίλλης κολύμβου και πλοίων τιθέασιν άθλα˙»

                                                                                                                    Παυσανίας, 35.1.

 

Είναι σημαντικό να αγωνιστείς στην Ερμιόνη!!

Η ιδέα της αναβίωσης των αρχαίων αγώνων χαράχτηκε στα βήματα του Παυσανία όταν ο ίδιος επισκέφτηκε την  Ερμιόνη και κατέγραψε την Ιστορία , τους μύθους και τους αρχαίους ναούς της,  όπου σε πολλούς από αυτούς γίνονταν γιορτές  προς τιμήν των θεών , στους οποίους ήταν αφιερωμένοι.

Μια σημαντική γιορτή ήταν και τα Διονύσια Ερμιόνης προς τιμήν του Διόνυσου Μελαναίγιδος κατά την οποία  κάθε χρόνο διοργάνωναν κολυμβητικούς , κωπηλατικούς – ιστιοπλοϊκούς, και μουσικούς αγώνες. Αυτοί είναι και οι πρώτοι καταγεγραμμένοι στην ιστορία.

Στην σημερινή τους μορφή οι αθλητές και οι επισκέπτες θα απολαύσουν στην όμορφη Ερμιόνη ενα αθλητικό τριήμερο με αγώνες κωπηλασίας canoe – kayak, κολυμβητικούς ανοιχτής θαλάσσης, ιστιοπλοΐας ενώ παράλληλα θεσπίζονται και αγώνες δρόμου για να τιμηθεί και η μνήμη του ιστορικού Παυσανία, ως περιηγητή της περιοχής μας (περί 155 μ.Χ.).  Τέλος, καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές – μουσικές εκδηλώσεις.

Θα μας τιμήσει η παρουσία σας, σας περιμένουμε όλους!

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας,

η Δημοτική  Κοινότητα  Ερμιόνης,  η Φυσιολατρική Ομάδα Ερμιονίδας,

ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ερμιόνης,

η SEA KAGIAK PILIO

ο Σύλλογος Δρομέων Ερμιονίδας Summit Runners,

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερμιόνης “ΒΙΤΟΡΙΖΑ”

προκηρύσσουν την :

 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 2015

Το τριήμερο 19 – 21/6/2015 στην Ερμιόνη Αργολίδας

 

Που περιλαμβάνουν τους εξής αγώνες:

 • ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΓΙΑΚ  ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΠΑΡΗ 10χλμ
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 200 μ.
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ <<ΚΑΠΑΡΗ>> 2.5 χλμ.
 • ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ OPTIMIST και LASER 4,7
 • ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ <<ΚΑΤΑΦΥΚΙ>> 23 χλμ.
 • ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ << Π. ΣΑΜΠΑΝΗΣ>> 10 χλμ.
 • ΑΓΩΝΑΣ <<ΜΠΙΣΤΙ>> 1000μ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

αναλυτικά οι αγώνες:

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΓΙΑΚ  ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΠΑΡΗ 10χλμ

Tο SEA KAGIAK PILIO θα βρίσκεται για το σημαντικό αυτό γεγονός στην περιοχή της Ερμιόνης και σε συνεργασία με την Φυσιολατρική Ομάδα Ερμιονίδας και τον Ναυταθλητικό Όμιλο Ερμιόνης θα διοργανώσει τους αγώνες θαλάσσιου καγιάκ το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015.

 

Πρόγραμμα :

 

Ημέρα και Ώρα Εκκίνησης: Σάββατο 20 Ιουνίου, 9:00 πμ.

Αφετηρία: Μώλος Μανδράκια Ερμιόνης

Τερματισμός: Μώλος Μανδράκια Ερμιόνης

Χαρακτηριστικά διαδρομής:

Απόσταση, 10 χιλιόμετρα. Από την αφετηρία η πορεία κατευθύνεται ανατολικά προς το ακρωτήριο Μπίστι και στη συνέχεια γίνεται κυκλική μέσα στον κόλπο Κάπαρη ακολουώντας την ακτογραμμή. Στον ίδιο κόλπο γίνονταν και οι αρχαίοι αγώνες κωπηλασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Στο Μαραθώνιο συμμετέχουν όλοι οι τύποι σκαφών και όσοι έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Υγειονομική κάλυψη

Σε ολή την διαδρομή θα υπάρχουν ναυαγοσώστες απο την ΕΔΟΚ, που θα παρακουλουθούν τους αγωνιζόμενους με διασωστικά σκάφη. Στην διαδρομή θα υπάρχουν σταθμοί  νερού, στο 2,5ο χλμ., στο 5ο χλμ και στο 7,5ο χλμ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: οι αγωνιζόμενοι να γνωρίζουν κολύμπι , να έχουν προβεί σε ιατρικό έλεγχο εντός μηνός και να μην  αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας .

Έπαθλα : θα  βραβευτούν οι τρεις πρώτοι με κύπελλα και όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν αναμνηστικό  μετάλλιο του αγώνα.

Κόστος συμμετοχής για τον μαραθώνιο Κάπαρη 10 χλμ: Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές/τριες είναι 5,00 Ευρώ/άτομο.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού: 6309040030967 και iban: GR7101713090006309040030967  – Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας  εντός  10 ημερών από την καταχώρηση της αίτησης

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 200 μ.

Ημέρα και Ώρα Εκκίνησης: Σάββατο 20 Ιουνίου, 12:00 πμ.

Αφετηρία: Μώλος Μανδράκια Ερμιόνης

Χαρακτηριστικά διαδρομής: Η πορεία είναι μια ευθεία 200 μ.

Η συμμετοχή για τα παιδιά είναι δωρεάν.

Για δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στα παρακάτω τηλέφωνα.

 

Περιήγηση με καγιάκ στην Ερμιόνη

Την Παρασκευή  και την Κυριακή από τις 9 το πρωί  μικροί – μεγάλοι  θα περιηγηθούμε  και θα γνωρίσουμε την ακτογραμμή  στο όμορφο αυτό μέρος της Ερμιόνης. Σημείο εκκίνησης Μανδράκια Ερμιόνης.

1ο γκρουπ: 09:00 έως11:00

2ο γκρουπ: 11:00 έως 13:00

3ο γκρουπ: 13:00 έως 15:00

4ο γκρουπ: 17:00 έως 19:00

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων κάθε γκρουπ είναι τα 9 άτομα.

Για το κάθε γκρουπ θα υπάρχουν διαθέσιμα καγιακ από το SEA KAGIAK PILIO στο σημείο εκκίνησης .

Δηλώσεις συμμετοχής στην σχετική φόρμα.  Για λόγους οργάνωσης χρειάζεται να δηλώσετε την ημέρα και να επιλέξετε αν θα λάβετε μέρος στους αγώνες, αν θα συμμετάσχετε στην περιήγηση ή αν θα κάνετε και τα δύο.

Κόστος συμμετοχής για την περιήγηση: 5,00 ευρώ/ άτομο

Το ποσό θα καταβάλλεται στο σημείο εκκίνησης της περιήγησης.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Αθανάσιος Νικάκης (SEA KAGIAK PILIO) (6940833808)

Δαμιανός Νάκος (Φυσιολατρική Ομάδα Ερμιονίδας) (6977643386)

Κωνσταντίνος Κατσουράνης (Ναυταθλητικός Όμιλος Ερμιόνης) (6977092121)

 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ <<ΚΑΠΑΡΗ>> 2.5 χλμ.

Ημερομηνία : Κυριακή 21 Ιουνίου 2015

Αποστάσεις-Διαδρομές: 2.500 μέτρα
Ώρα εκκίνησης : 09:00
Τόπος Εκκίνησης : Μανδράκια Ερμιόνης (Μώλος)
Τερματισμός : (το ίδιο)

Χαρακτηριστικά αγώνα: Ο κολυμβητικός αγώνας είναι αναβίωση των αγώνων που γίνονταν στην περιοχή της Ερμιόνης στα αρχαία χρόνια, οι οποίοι καταγράφηκαν από τον περιηγητή Παυσανία. Μάλιστα, ήταν οι πρώτοι καταγεγραμμένοι κολυμβητικοί αγώνες. Εξ αυτού η Ερμιόνη θεωρείται η πατρίδα των κολυμβητικών και κωπηλατικών αγώνων. Στη σημερινή του μορφή έχει μια τριγωνική πορεία 2,5 χλμ. μέσα στον κόλπο Κάπαρη.

Άφιξη Αθλητών: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι παρόντες στον τόπο εκκίνησης τουλάχιστον 1 ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης προκειμένου να παραλάβουν από την Γραμματεία των αγώνων το chip χρονομέτρησης και το σκουφάκι.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν σχετικά καλή φυσική κατάσταση. Για τους συμμετέχοντες θα απαιτείται Ιατρική Γνωμάτευση ή δελτίο αθλητή ενώ για ηλικίες κάτω των 18 ετών θα απαιτείται επιπροσθέτως ενυπόγραφη άδεια από τον κηδεμόνα τους.

Κανονισμοί: Οι συμμετέχοντες μπορούν να αγωνιστούν με γυαλάκια ή μάσκα κολύμβησης και μαγιό ή ολόσωμη φόρμα (wetsuit). Δεν επιτρέπονται* άλλου είδους πλευστικά ή κολυμβητικά βοηθήματα όπως αναπνευστήρες, σανίδες, χεράκια, πέδιλα κλπ. Οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να αλειφθούν πριν την εκκίνηση, με αντηλιακό, λάδι, βαζελίνη, ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν.
Κατηγορίες βραβεύσεων

Θα βραβευθούν οι 3 πρώτοι άνδρες και οι 3 πρώτες γυναίκες. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής
Χρονομέτρηση: Θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση.
Δηλώσεις συμμετοχής: Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ πατήστε εδώ:

https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=4e4b48ad74f51f49709be740148f113c

Υγειονομική καλυψη: Στον αγώνα θα υπάρχει ιατρική υποστήριξη και ναυαγοσωστική κάλυψη. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και έχουν υπογράψει τη σχετική δήλωση.
Κόστος συμμετοχής : Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές/τριες είναι 5,00 Ευρώ.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού: 6309040030967 και iban: GR7101713090006309040030967 – Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας εντός 10 ημερών από την καταχώρηση της αίτησης

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Δαμιανός Νάκος (Φυσιολατρική Ομάδα Ερμιονίδας) (6977643386)

Κωνσταντίνος Κατσουράνης (Ναυταθλητικός Όμιλος Ερμιόνης) (6977092121)

 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ OPTIMIST & LASER 4,7

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ερμιόνης σε συνεργασία με την Ε.Ι.Ο. διοργανώνει στις 20 & 21/06/2015 Διασυλλογικό Αγώνα OPTIMIST και LASER 4,7 .

 

 1. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
  2.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον κόλπο της Ερμιόνης
  3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
  3.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:
  α) των διεθνών κανονισμών της I.S.A.F. 2013-2016 β) της προκήρυξης των αγώνων
  γ) των οδηγιών πλου δ) των κανονισμών των κλάσεων ε) των σχετικών εγκυκλίων της ΕΙΟ.
  3.2 Οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγορία Β .
  3.3.Σε περίπτωση αντίφασης των οδηγιών πλου με τα α, β, γ, δ, ε, υπερισχύουν οι οδηγίες πλου.
  4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  4.1.Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στον Ν.Ο. Ερμιόνης μέχρι 19/06/2015.
  5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
  5.1. Σάββατο 20/06/2015 Δηλώσεις συμμετοχών , συγκέντρωση αγωνιζόμενων, ώρα 12:00 έναρξη ιστιοδρομιών , τρείς (3) ιστιοδρομίες .
  5.2. Κυριακή 21/06/2015 ώρα 11:00 έναρξη ιστιοδρομιών, τρείς (3) ιστιοδρομίες και απονομή επάθλων
  5.3. Την Κυριακή δε θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15.00
  5.4. Ο αγώνας θα είναι έγκυρος αν διεξαχθεί έστω και 1 ιστιοδρομία.
  6. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
  6.1. Η διαδρομή θα ορίζεται σε σχεδιάγραμμα, που θα δοθεί με τις οδηγίες πλου.
  7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  7.1. Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας με τη διαφορά ότι η πρώτη θέση θα λαμβάνει ένα (1) βαθμό.
  7.2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και θέσεων αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη θέση στην πρώτη κούρσα.
  8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
  8.1. Θα εφαρμοστούν τα άρθρα 31.2 και 44.2 των Διεθνών Κανονισμών.
  9. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΚΑΦΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ
  9.1. Τα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυταθλητικού Ομίλου Ερμιόνης .
  10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  10.1 OPTIMIST (ΑΓΟΡΙΩΝ- ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ )
  10.2 LASER 4,7 ( ΠΑΙΔΩΝ- ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ). Αν δεν συμπληρωθούν οι κατηγορίες θα υπολογιστεί ΓΕΝΙΚΗ.
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
  11.1 Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη Γραμματεία και στις εγκαταστάσεις του Ναυταθλητικού Ομίλου Ερμιόνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ:

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Λιμάνι Ερμιόνης Αργολίδας, ΤΚ:21051 Ερμιόνη τηλ 6977092121 email:noermionis@gmail.com

 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ <<ΚΑΤΑΦΥΚΙ>> 23 χλμ.

 

Ημερομηνία : Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

Ώρα εκκίνησης : 17:30

Τόπος Εκκίνησης : Ηρώων Ερμιόνης

Τερματισμός : Ηρώων Ερμιόνης

 

Γενικά:  Ο αγώνας αποτελεί μία τελευταία ευκαιρία – για όσους το επιθυμούν – για χαλαρή προπόνηση των δρομέων που πρόκειται να λάβουν μετά από μία εβδομάδα μέρος , στον OLYMPUS MARATHON, καθώς πρόκειται για μία αρκετά βατή και δίχως δυσκολίες ημί – trail διαδρομή, μέσα σε μία πανέμορφη φύση, δίχως ιδιαίτερες δυσκολίες. Πρόκειται ουσιαστικά για μία μικτή διαδρομή, που πραγματοποιείται σε άσφαλτο αλλά και χωμάτινο – βατό – τερέν.  Η διαδρομή σε αρκετά σημεία είναι ιδιαίτερα πανέμορφη ενώ κατά τόπους θα σας θυμίσει το περίφημο Φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη, με τις ομοιότητές της. Όσοι επιλέξουν την εν λόγω διαδρομή θα αποζημιωθούν με τα κάλλη της.

Περιγραφή Διαδρομής:

Ο ημιμαραθώνιος «Καταφύκι» διέρχεται από ιστορικούς χώρους και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

Η έναρξη του αγώνα θα γίνει στο λιμάνι της Ερμιόνης και η διαδρομή θα ακολουθεί τον παραθαλάσσιο δρόμο του ακρωτηρίου «Μπίστι» παράλληλα με τα αρχαία τείχη. Το Μπίστι είναι ένα γραφικό μικρό πευκόδασος όπου στα αρχαία χρονιά βρισκόταν η ακρόπολη της πόλης με σημαντικούς ναούς του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Εκεί οι Ερμιονείς από την πορφύρα (κοχύλι) με μυστική συνταγή δημιουργούσαν το θαυμαστό πορφυρό χρώμα, όπου κυρίως το χρησιμοποιούσαν για τη βαφή βασιλικών ρούχων. Ο Πλούταρχος (45- 120 μ.Χ.) αναφέρει ότι, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κυρίευσε τα Σούσα, βρήκε στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο 5.000 τάλαντα ερμιονικών πορφυρών υφασμάτων.
Η διαδρομή συνεχίζεται παραθαλάσσια και περνά από τα όμορφα Μανδράκια και τον κόλπο Κάπαρη. Εκεί οι δρομείς αφήνουν τη θάλασσα και ανηφορίζουν προς το λόφο της Αγ. Ερμιόνης (Μύλων), όπου ήταν και ο αρχαίος ναός της Ήρας (στη θέση της Δεξαμενής ύδρευσης) και τα νεότερα χρόνια ανέμιζαν τα πανιά τους 8 παμπάλαιοι ανεμόμυλοι. Από το σημείο αυτό αγναντεύεις από ψηλά όλες τις ομορφιές της Ερμιόνης. Η διαδρομή συνεχίζεται από μονοπάτι μέσα από πεύκα και βγαίνει στο κεντρικό δρόμο Ερμιόνης – Κρανιδίου. Στη συνέχεια κατευθύνεται προς τον κάμπο του Καταφυκίου, που είναι γεμάτος από ρoδοπερίβολα και ελαιώνες, και συναντά το σηματοδοτημένο μονοπάτι της Περσεφόνης. Σε αυτό το σημείο είναι και η μεγαλύτερη ανάβαση του αγώνα στο βουνό Μαυροβούνι και στην τοποθεσία Πόρτες με την εξαίσια θέα του κάμπου και της θάλασσας.
Το μονοπάτι της Περσεφόνης οδηγεί τους δρομείς στο χωριό Φούρνοι, που είναι από τα ομορφότερα χωριά της Ερμιονίδας. Στην συνέχεια συναντάει την τοποθεσία Παπούλια, μια όαση από δέντρα και άφθονο νερό στην πηγή της. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία οι δρομείς να δροσιστούν και να συνεχίσουν την πορεία τους για το φαράγγι Καταφύκι, το ομορφότερο πέρασμα του αγώνα.
Στο Καταφύκι, σε αυτό το μικρό αλλά επιβλητικό φαράγγι με την καταπληκτική ηχώ, οι μύθοι και οι θρύλοι θα ζωντανέψουν καθώς θα το διαβαίνουν οι δρομείς. Εδώ είναι μια από τις εισόδους για το βασίλειο του Πλούτωνα. Από εδώ ο Ηρακλής ανέβασε στον Πάνω Κόσμο τον Κέρβερο, τον φύλακα του Άδη. Εδώ η Περσεφόνη αμέριμνη μάζευε λουλούδια, όταν ξαφνικά άνοιξε το βουνό και ο Πλούτωνας την άρπαξε στο άρμα του και την κατέβασε στο βασίλειό του.
Βγαίνοντας από το φαράγγι οι δρομείς προσπερνούν το ιστορικό εκκλησάκι του Αγ. Νικόλαου, χτισμένο το 1740. Ο χωματόδρομος μέσα από τους ελαιώνες οδηγεί και πάλι στον κάμπο του Καταφυκίου και από εκεί πίσω στην Ερμιόνη και στο λιμάνι της για τον τερματισμό.

Είναι μια πανέμορφη ιστορική διαδρομή και είμαστε σίγουροι ότι θα μείνει χαραγμένη για πάντα στη μνήμη σας.

 

Σταθμοί Νερού : Θα υπάρχουν 4 σταθμοί νερού στη διαδρομή στο 5ο χλμ, 10ο χλμ, 15ο χλμ., 17ο χλμ. και στον τερματισμό. Στους σταθμούς θα υπάρχει νερό, coca cola και ισοτονικό.

Όριο τερματισμού: Ορίζονται οι 3 ½ ώρες – μέχρι τις 21.00.

Έπαθλα: Οι 3 πρώτοι άνδρες και οι 3 πρώτες γυναίκες θα λάβουν κύπελλο και μετάλλιο βάθρου. Επίσης θα βραβευτούν οι 3 πρώτοι άνδρες στις εξής κατηγορίες:

 • 17 – 20 ετών
 • 21 – 29 ετών
 • 30 – 39 ετών
 • 40 – 49 ετών
 • 50 – 59 ετών
 • 60 ετών και άνω

Καθώς και οι 3 γυναίκες στις εξής κατηγορίες

 • 17 – 21 ετών
 • 22 – 30 ετών
 • 31 – 40 ετών
 • 41 – 50 ετών
 • 51 ετών και άνω

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βαρύτιμο χειροποίητο μετάλλιο με την μορφή του Διόνυσου Μελαναίγιδος καθώς και δίπλωμα συμμετοχής. Όσοι λάβουν έπαθλο στην γενική κατηγορία δεν θα λάβουν το αντίστοιχο έπαθλο στην κατηγορία τους.

Χρονομέτρηση αγώνα: Στον αγώνα θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, με chip που τοποθετείται στο παπούτσι, το οποίο επιστρέφεται μετά το τέλος του αγώνα.

Υγειονομική καλυψη: Στον αγώνα θα υπάρχει ιατρική υποστήριξη και διασωστική κάλυψη. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και έχουν υπογράψει τη σχετική δήλωση.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, και έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

 

Δηλώσεις συμμετοχής: Για δηλώσεις συμμετοχής σε όποιο από τα αγωνίσματα επιθυμείτε, παρακαλώ πατήστε εδώ: https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=4e4b48ad74f51f49709be740148f113c

 

Κόστος συμμετοχής : Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές/τριες είναι 5,00 Ευρώ.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει το ποσό να καταβάλλεται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού: 6309040030967 και IBAN: GR7101713090006309040030967  – Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας  εντός  10 ημερών από την καταχώρηση της αίτησης.

 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ << Π. ΣΑΜΠΑΝΗΣ>> 10 χλμ.

 

Ημερομηνία : Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

Ώρα εκκίνησης : 17:30

Τόπος Εκκίνησης : Ηρώων Ερμιόνης

Τερματισμός : Ηρώων Ερμιόνης

 

Περιγραφή Διαδρομής: Η διαδρομή έχει κοινή εκκίνηση μαζί με τον μεγάλο αγώνα, αλλά κινείται εξ’ ολοκλήρου σε ασφάλτινο τερέν και είναι σχετικά εύκολη. Περνάει από το Μπίστι, συνεχίζει στα Μαντράκια και στα 3.200 μ. η διαδρομή των 10 χλμ. συνεχίζει ευθεία στην παραλιακή οδό του κόλπου Κάπαρη ως την ιστορική Μονή των Αγίων Αναργύρων. Εκεί οι δρομείς κάνουν μεταβολή για να επιστρέψουν στον τερματισμό από τον κεντρικό δρόμο Ερμιόνης – Κρανιδίου.

 

Σταθμοί Νερού : Θα υπάρχουν 3 σταθμοί  ανεφοδιασμού στο 4ο χλμ., στο 7,5ο χλμ.  και  στον τερματισμό.

 

Όριο τερματισμού: Ορίζονται οι 2 ώρες – μέχρι τις 19.30.

 

Έπαθλα: Οι 3 πρώτοι άνδρες και οι 3 πρώτες γυναίκες θα λάβουν κύπελλο και μετάλλιο βάθρου. Επίσης θα βραβευτούν οι 3 πρώτοι άνδρες στις εξής κατηγορίες:

 • 17 – 35 ετών
 • 36 – 50 ετών
 • 51 ετών και άνω

Καθώς και οι 3 γυναίκες στις εξής κατηγορίες

 • 17 – 35 ετών
 • 36 – 50 ετών
 • 51 ετών και άνω

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βαρύτιμο χειροποίητο μετάλλιο με την μορφή του Διόνυσου Μελαναίγιδος καθώς και δίπλωμα συμμετοχής. Όσοι λάβουν έπαθλο στην γενική κατηγορία δεν θα λάβουν το αντίστοιχο έπαθλο στην κατηγορία τους.

 

Χρονομέτρηση αγώνα: Στον αγώνα θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, με chip που τοποθετείται στο παπούτσι, το οποίο επιστρέφεται μετά το τέλος του αγώνα.

 

Υγειονομική καλυψη: Στον αγώνα θα υπάρχει ιατρική υποστήριξη και διασωστική κάλυψη. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και έχουν υπογράψει τη σχετική δήλωση.

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, και έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

 

Δηλώσεις συμμετοχής: Για δηλώσεις συμμετοχής σε όποιο από τα αγωνίσματα επιθυμείτε, παρακαλώ πατήστε εδώ: https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=4e4b48ad74f51f49709be740148f113c

 

Κόστος συμμετοχής : Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές/τριες είναι 5,00 Ευρώ.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει το ποσό να καταβάλλεται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού: 6309040030967 και IBAN: GR7101713090006309040030967  – Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας  εντός  10 ημερών από την καταχώρηση της αίτησης.

 

 

ΑΓΩΝΑΣ <<ΜΠΙΣΤΙ>> 1000μ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

Ημερομηνία : Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

Ώρα εκκίνησης : 17:10 (πριν την έναρξη των αγώνων)

Τόπος Εκκίνησης : Ηρώων Ερμιόνης

Τερματισμός : Ηρώων Ερμιόνης

 

Περιγραφή Διαδρομής: Η διαδρομή κινείται σε ασφάλτινο τερέν με εκκίνηση και τερματισμό την κεντρική πλατεία Ερμιόνης(πλατεία Ηρώων).

Σταθμοί Νερού : Θα υπάρχει σταθμός νερού  μόνο στον τερματισμό

Έπαθλα: Όλα τα παιδιά που θα λάβουν μέρος θα πάρουν μετάλλιο συμμετοχής. Κύπελλα δεν θα δοθούν στα παιδιά.

Δηλώσεις συμμετοχής: Την ημέρα του αγώνα, μέχρι και ένα τέταρτο πριν την εκκίνηση.

Υγειονομική καλυψη: Στον αγώνα θα υπάρχει ιατρική υποστήριξη και διασωστική κάλυψη. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και έχουν υπογράψει τη σχετική δήλωση.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 

Δηλώσεις συμμετοχής: Για δηλώσεις συμμετοχής σε όποιο από τα αγωνίσματα επιθυμείτε, παρακαλώ πατήστε εδώ:  https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=4e4b48ad74f51f49709be740148f113c

 

Μέχρι και την Τετάρτη 17/06/2015. Περιορισμένες δηλώσεις συμμετοχής  θα γίνουν και την ημέρα του αγώνα.

Γραμματεία αγώνα: Tα νούμερα και τα chip συμμετοχής  θα δίνονται τις εξής μέρες και ώρες:

 • Την Παρασκευή 19/06/2015 από τις 20.00 – 21.30
 • Και το Σάββατο 20/06/2015 από τις 15.30 – 17.00,

Σε διαμορφωμένο χώρο στην εκκίνηση του αγώνα – Ηρώων Ερμιόνης.

Απονομές: Οι απονομές των αγώνων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20/06/2015 μετά την λήξη των αγώνων, στις 21.15.

Φύλαξη πραγμάτων:  Στην αφετηρία του αγώνα, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος, για την φύλαξη των προσωπικών σας ειδών.

Παράλληλες εκδηλώσεις: Και τις 3 ημέρες, από Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις, με τοπικά συγκροτήματα, δίχως να απαιτείται αντίτιμο. Επίσης το Σάββατο 20/6 και την Κυριακή 21/6, θα πραγματοποιηθούν ιστιοπλοϊκοί και κωπηλατικοί αγώνες, υπό την αιγίδα και την επίβλεψη του Ναυταθλητικού Ομίλου Ερμιόνης.  Καθόλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν βόλτες με κανόε – καγιάκ έναντι χαμηλού αντιτίμου στα Μαντράκια Ερμιόνης.

Κόστος συμμετοχής : Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές/τριες είναι 5,00 Ευρώ για την συμμέτοχη τους σε όλους τους  αγώνες από τους παραπάνω – εκτός του παιδικού αγώνα. με το ίδιο αντίτιμο των 5,00 ευρώ, μπορεί όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος και σε ένα από τα αγωνίσματα δρόμου, καθώς και στον κολυμβητικό αγώνα.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού: 6309040030967 και IBAN: GR7101713090006309040030967  – Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας  εντός  10 ημερών από την καταχώρηση της αίτησης.             Στην τιμή περιλαμβάνονται: δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, τροφοδοσία και υποστήριξη, αναμνηστικό δίπλωμα, χρονομέτρηση. Οι αγώνες για παιδιά είναι χωρίς συμμετοχή.

Καταλυτική ημερομηνία καταβολής του αντιτίμου, ορίζεται η Πέμπτη 18/06/2015

Παρακαλούμε θερμά τους ενδιαφερόμενους αθλητές, να καταβάλουν το εν λόγω αντίτιμο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία προκειμένου να γίνει καλύτερα ο προγραμματισμός μας.

 

Βραβείο Διόνυσου Μελαναίγιδος: Πέραν από τις επιμέρους βραβεύσεις των αγώνων, καθιερώνεται και το βραβείο του σούπερ αθλητή – αθλήτριας με την επωνυμία ΄΄ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ΄΄  το οποίο θα κατακτήσει ο αθλητής και η αθλήτρια με την καλύτερη επίδοση που θα πραγματοποιήσει στον κολυμβητικό αγώνα, καθώς και στον μεγάλο αγώνα των 23 χλμ. Η εν λόγω απονομή θα γίνει μαζί με τις απονομές των κολυμβητικών αγώνων.

Διαμονή: Θα υπάρχουν ειδικές τιμές στα καταλύματα της περιοχής, για όλους τους συμμετέχοντες αθλητές. Όσοι επιθυμούν να διαμείνουν στην περιοχή δωρεάν, ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, όπου θα σας διατεθούν οι αίθουσες, όπου μπορείτε να καταλύσετε, αρκεί να είστε προμηθευμένοι με δικό σας μέσον ύπνου(sleeping bag, μικρό πτυσσόμενο κρεβάτι κλπ.). Επίσης όσοι επιθυμείτε να καταλύσετε με δικό σας αντίσκηνο, θα μπορέσετε να το κάνετε στο στάδιο της Ερμιόνης, όπου θα μπορέσετε να το τοποθετήσετε!

Υγιεινή αθλητών: Προκειμένου την προσωπική σας υγιεινή μετά το πέρας των αγώνων, θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις ντουζιέρες, στο παρακείμενο στάδιο της Ερμιόνης

 

Υγειονομική καλυψη:
Οι αγώνες θα υποστηριχτούν υγειονομικά από γιατρό και από διασώστες και ναυαγοσώστες από την Ε.Δ.Ο.Κ. (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

 

 

 

Πληροφορίες :

 

Οργανωτική Επιτροπή

Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του ∆ήμου Ερμιονίδας 6945792259

 

Φυσιολατρική Ομάδα Ερμιονίδας 6977643386

 

Ναυταθλητικός Όμιλος Ερμιόνης 6977092121

 

Σύλλογος ∆ρομέων Ερμιονίδας Summit Runners 6944968660

 

SEA KAGIAK PILIO 6940833808

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Ερμιόνης “ΒΙΤΟΡΙΖΑ” 6978382730

Γορανίτης Παύλος (τεχνική υποστήριξη – συνδιοργάνωση αγώνων)

 

Συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στο Συνέδριο «Μυθική Πελοπόννησος – Γεύσεις με Ιστορία»

ladas3

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της τρίτης διοργάνωσης «Ημέρες Γαστρονομίας» στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2015  στο Μουσείο Μπενάκη, διεξήχθη  από την Περιφέρεια Πελοποννήσου το συνέδριο γαστρονομικού πολιτισμού «Μυθική Πελοπόννησος – Γεύσεις με Ιστορία» , με συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρίου Πέτρου Τατούλη και σημαντικών εκπροσώπων της ελληνικής γαστρονομίας και του πολιτισμού.   Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι των δημοτικών αρχών της  περιφέρειας μεταξύ των οποίων και ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας  κύριος  Απόστολος Λαδάς.

Σημαντικοί ομιλητές κατά την διάρκεια του συνεδρίου εκθείασαν την πελοποννησιακή παράδοση, ποιότητα και  ευρηματικότητα στον χώρο των γεύσεων.

Ο πρόεδρος του «Μανιατακείου Ιδρύματος» κος Δημήτριος Μανιατάκης  ανέφερε ότι  ο Γαστρονομικός τουρισμός είναι καταλύτης , ατμομηχανή  ανάπτυξης, εμπλουτίζει το ήδη υπάρχον τουριστικό προϊόν μιας περιοχής και επιμηκύνει την τουριστική περίοδο.

Στόχος της κάθε περιοχής  είναι να προβάλλεται  συνεχώς η αξία της Μεσογειακής Διατροφής  η οποία αναδείχθηκε από την UNESCO στο Ναϊρόμπι,  αγαθό άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς.

Η ιατρός Αντωνία Τριχοπούλου μίλησε για την παραδοσιακή διατροφή  και την σημασία «του χθες» ως πρότυπο για «το αύριο». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα παραδοσιακά προϊόντα είναι σημαντικά γιατί είναι τοπικά, γι’ αυτό είναι βιώσιμα, παράγονται σε ένα περιβάλλον που σέβεται την βιοποικιλότητα και την εποχικότητα  και γι’ αυτό και αποτελούν πολιτισμικό στοιχείο, γαστρονομικό πολιτισμό.

Στο συνέδριο συμμετείχαν και δύο διακεκριμένοι chefs, ο κος Λευτέρης Λαζάρου ο οποίος δήλωσε λάτρης της πελοποννησιακής γαστρονομίας, των προϊόντων της εύφορης γης της, της ελιάς, του κρασιού, του ξυδιού, της σταφίδας, καθώς και ο πελοποννήσιος chef και εκπρόσωπος της λέσχης αρχιμαγείρων Ελλάδος κος Μιλτιάδης Καρούμπας ο οποίος έκανε μία ιστορική γαστρονομική αναδρομή στην αρχαία Ελλάδα.

Στο ειδικά διαμορφωμένο αίθριο του μουσείου, περίπτερα παραγωγών και επιχειρηματιών από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου, ταξίδεψαν τους επισκέπτες με τα αρώματα, τις γεύσεις και τα χρώματα των προϊόντων τους και παράλληλα γνωστοί μάγειροι όπως ο Βησσαρίων Παρθένης, ο Μιχάλης Ντουνέτας, ο Παναγιώτης Κοκκαλάς, ο Δημήτρης Κατριβέσης , ο Στέλιος και η Έλενα Μπαρμπέα παρουσίασαν συνταγές εμπνευσμένες από την  Πελοπόννησο.

Ο κύριος Απόστολος Λαδάς συνεχάρη τον Περιφερειάρχη κ.  Π. Τατούλη και τους συνεργάτες του για την πρωτοβουλία αυτή να προβληθεί η Πελοπόννησος σαν φετινός γαστρονομικός προορισμός καθώς και τον μοναδικό εκπρόσωπο – επιχειρηματία από τον Δήμο Ερμιονίδος,  παραγωγό του προϊόντος ροδιού «ροδάμυ» κ.  Π. Κολυμπάδη στον χώρο των περιπτέρων τοπικών παραδοσιακών προϊόντων .

Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τον Περιφερειάρχη και τους λοιπούς εκπροσώπους φορέων,  τόνισε την ανάγκη άμεσης εύρεσης τρόπων ανάδειξης του γαστρονομικού τουρισμού του Δήμου Ερμιονίδος και προβολής της γαστρονομικής παράδοσης της περιοχής μας μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο κ. Α. Λαδάς με τον Περιφερειάρχη κ. Π. Τατούλη και τον Δημοτικό σύμβουλο Γορτυνίας κ.  Ε. Θεοδωρόπουλο:

ladas1

 

Παρακολουθώντας τις γευστικές δημιουργίες του chef  κ. Π. Κοκκαλά:

ladas2

 

Στο περίπτερο του συμπατριώτη κ. Π. Κολυμπάδη,  ο κ. Π. Τατούλης , ο κ. Α. Λαδάς και η κ. Α. Μαντά:

ladas3

Πρόσκληση – επίσκεψη από το Λαογραφικό Εργαστήρι Ερμιονίδας

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΤΟΥ Ν. Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015,

το Λαογραφικό Εργαστήρι Ερμιονίδας, διοργανώνει

 «Περίπατο – Επίσκεψη» ,

στο ναό της Αγίας Τριάδας, , που βρίσκεται στο Κρανίδι, στο κτήμα Γ. Οικονόμου,

στα πλαίσια της δράσης

«Εξερευνούμε και αναδεικνύουμε την

Ιστορική Ερμιονίδα»

 

Για την ιστορική σημασία του  ναού, αλλά  και των τοιχογραφιών , που διασώζονται θα μας μιλήσουν  ο θεολόγος , κ. Κώστας Βενεκάς και ο αγιογράφος Μουρμούρης Νίκος.

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ Η ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ  6,00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 7.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

Σας περιμένουμε!

Η εθελοντική ομάδα του

Λαογραφικού Εργαστηρίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΡΑΝΙΔΙ 20/5/2015

Την Κυριακή 17-5-2015 στο Βαλτέτσι έγιναν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για να διατηρηθεί η μνήμη της ένδοξης μάχης του Βαλτετσίου (12 και 13 Μαΐου 1821) και να τιμηθούν οι ήρωες αγωνιστές και πεσόντες κατά τη διάρκειά της.

Στο φετινό εορτασμό της μάχης του Βαλτετσίου, η οποία αξιολογείται ως μια από τις σημαντικότατες του Αγώνα και λόγω της στρατηγικής σημασίας της αλλά και λόγω της ανάτασης της ψυχολογίας, που έδωσε στο αγωνιζόμενο γένος, συμμετείχαν χορευτές της Θερμησίας πλαισιωμένοι από μέλη του χορευτικού του Δήμου Ερμιονίδας.

Στη Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία, που εψάλη, χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κκ Αλέξανδρος και παρευρέθηκαν βουλευτές, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και αιρετοί σύμβουλοι της Περιφέρειας, των Δήμων Τρίπολης και Ερμιονίδας καθώς και εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας.

Στο μνημείο των πεσόντων κατατέθηκαν στεφάνια από εκπροσώπους της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, μεταξύ αυτών κατέθεσε στεφάνι και ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Δημαράκης ως εκπρόσωπος του Δήμου Ερμιονίδας.

Στη συνέχεια στην πλατεία του Βαλτετσίου και στη σκιά του αιωνόβιου πλάτανου οι χορευτές της Ερμιονίδας, υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Δ. Κοντοκάλη, εντυπωσίασαν με την άψογη εμφάνισή τους και τη λεβεντιά τους, χορεύοντας δημοτικούς χορούς και καταχειροκροτήθηκαν από τους παρισταμένους, πολλοί των οποίων είχαν έρθει από την Ερμιονίδα.

2

Από το Δήμο Ερμιονίδας στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Δημαράκης, η Πρόεδρος του Ν.Π.Κ.Π.Α.Π. Κέλλη Μήτσου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεώργιος Μπουρίκας και Ιωάννης Γεωργόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ. Κ. Ερμιόνης Χρήστος Δάγκλης, ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Θερμησίας Πέτρος Σαραντόπουλος και ο Σύμβουλος της Δ.Κ. Ερμιόνης Γεώργιος Τσεγκής.

3