ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ.

24174373_2034110243533039_7863684008350701288_nΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Δήμαρχο Ερμιονίδας Δημήτρη Σφυρή
Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ.
Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
Μπορούν να απευθύνονται όλοι οι κάτοικοι του Δήμου και ειδικότερα, αυτοί που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Δημιουργείται ένα δίκτυο δομών για την ολοκληρωμένη υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, εξασφαλίζει την αμεσότητα αντιμετώπισης των αιτημάτων και κινητοποιεί ένα μεγάλο μέρος της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Δημιουργείται δίκτυο δομών για την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων που παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής.
Μεταξύ άλλων ο δημότης αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων κοινωνικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω γήρατος, εξαρτήσεις, ενδοοικογενειακή βία, προβλήματα σχέσεων, άγχος, κατάθλιψη, στήριξη οικογένειας, παιδιών, εφήβων κλπ).
Στοχεύει στην κοινωνική ένταξη και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου (κοινωνικό παντοπωλείο, φαρμακείο, γραφείο απασχόλησης Δήμου κλπ).
«Είναι σημαντικό για το Δήμο μας να δημιουργηθεί το δίκτυο των υπηρεσιών και των δομών που προσφέρει η λειτουργία του κέντρου κοινότητας. Η χημεία που υπάρχει μεταξύ των Δήμων της Αργολίδας και της Περιφέρειας θα βοηθήσει στην εφαρμογή του σχεδίου κοινωνικής πολιτικής στους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης. Ο συντονισμός και η δημιουργία δικτύου στήριξης θα εξασφαλίσει την πραγματική αποτύπωση από το εκάστοτε Δήμο, των αναγκών για τον κάθε κάθε δημότη, χωρίς την διαμεσολάβηση τρίτων, και θα βοηθήσει στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων που δημιούργησε η ανθρωπιστική κρίση» τόνισε ο Δημήτρης Σφυρής.

23905633_2034110326866364_4837924280745421664_n

35η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   24/11/2017

Αρ. Πρωτ.: 10850

                                                            

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (Κάτω Πλατεία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Εγκρίσεις εκτάκτων δαπανών για ζημιές λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων

ΘΕΜΑ  2ο  : Έγκριση ρύθμισης σύμφωνα με το αρ. 52, παρ. 4 του Ν.4483/31-7-2017, ΦΕΚ 107 – Τεύχος Α’.

ΘΕΜΑ  3ο  : Ψήφιση πιστώσεων

ΘΕΜΑ  4ο  : Κατάρτιση όρων Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διάθεση προς επεξεργασία προ-διαλεγμένων ρευμάτων Α.Σ.Α & διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, έγκριση της προβλεπόμενης δαπάνης και συγκρότηση επιτροπών: α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων και β) αξιολόγησης ενστάσεων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ» 11/2017

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ» με cpv:90510000 προϋπολογισμού 74.400€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής.

τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού βρίσκονται στη διεύθυνση https://cloudup.com/caQD_8PiivK

Διεξαγωγή σεμιναρίων απο το ΕΠΑΛ Κρανιδίου.

 

Ενημέρωση από το Επαγγελματικό Λύκειο Κρανιδίου σχετικά με τη διεξαγωγή σεμιναρίων.

Το Επαγγελματικό Λύκειο Κρανιδίου θα διοργανώσει δύο σεμινάρια διάρκειας 30 ωρών το καθένα με αντικείμενα τη λειτουργία υποδοχής ξενοδοχείου (Reception) και τη λειτουργία εστιατορίου. .
Την ευθύνη διοργάνωσης των σεμιναρίων έχουν ο κύριος Κωτσάκης Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος καθηγητών Πληροφορικής και ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ κος Ανάργυρος Καραγιάννης.

Απευθύνεται σε γονείς, κηδεμόνες καθώς και σε απόφοιτους των σχολείων της Ερμιονίδας.
Εργαζόμενοι στον τουρισμό εννοείται πως είναι ευπρόσδεκτοι από τη στιγμή που η Ερμιονίδα στηρίζει την οικονομία της και στον τουρισμό.
Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά τη λειτουργία Υποδοχής ξενοδοχειακής μονάδας (κρατήσεις, αφιξοαναχωρήσεις, main courante – χρεωπιστώσεις, εισπράξεις λογαριασμών κλπ- παρακολούθηση της υποδοχής του ξενοδοχείου χειρόγραφα και με ηλεκτρονικά μέσα). Η διάρκειά της είναι 30 ώρες, ένα τρίωρο μάθημα κάθε εβδομάδα. Τα μαθήματα της υποδοχής ξενοδοχείου ξεκινούν στις 13 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Λήγουν στις 15 Ιανουαρίου 2018 και είναι δωρεάν ενώ όσοι παρακολουθήσουν λαμβάνουν βεβαίωση.

Η δεύτερη θεματική διαπραγματεύεται τη λειτουργία εστιατορίου (οργάνωση, εξοπλισμός, τρόποι σερβιρίσματος, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους εστίασης). Είναι και αυτό διάρκειας 30 ωρών και ξεκινάει στις 15 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, μία φορά την εβδομάδα για τρεις ώρες όπως και εκείνο της υποδοχής ξενοδοχείου. Επίσης δωρεάν, οδηγεί σε βεβαίωση παρακολούθησης ενώ τελειώνουν τα μαθήματα στις 10 Ιανουαρίου 2018.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και των δύο ενοτήτων προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν εκείνο της αρεσκείας τους ή και τα δύο μαζί. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του σχολείου μας 27540 21286 ή στο δικό μου τηλέφωνο 6973 58 28 41. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και καλό μήνα να έχετε.

Με εκτίμηση,
Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Κρανιδίου
Ανάργυρος Καραγιάννης

karagianniskaragiannis 001