Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 19.02.2020

Αρ. πρωτ.: οικ. 1497

 

 

 

Προς:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (άρθρο 77 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία θα λάβει χώρα  στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου στις  21.02.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 3/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πορτοχελίου με θέμα: «Έγκριση τεχνικής έκθεσης Δ-νσης Τεχνικών Έργων Π. Πελοποννήσου»

 1. Έγκριση της υπ’ αρ. πρ. 4/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πορτοχελίου σχετ. με τον κανονισμό λειτουργίας πεζοδρόμων Κοινότητας Πορτοχελίου»

 

 

Ο Προέδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωσήφ Μερτύρης

 

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της ανάγκης άμεσης λήψης απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων προκειμένου να περιληφθούν στα θέματα ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 24.02.2020

 

6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   17/02/2020

Αρ. Πρωτ.  1380

                                                            

 

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

   

 

Σας προσκαλούμε την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

 

ΘΕΜΑ   1ο : Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

ΘΕΜΑ   2ο  : Ορισμός δικηγόρου

ΘΕΜΑ   3ο  : Κατάρτιση όρων διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Σάρωθρο με αναρροφητικό σωλήνα και πολυμηχάνημα με παρελκόμενα)» – Έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου του Αναβάλου και Επιτροπής Απογραφής Πυρασφάλειας στο Μπίστι από το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας σε συνεδρίασή του την 10η Φεβρουαρίου 2020, αποφάσισε ομόφωνα την συγκρότηση δύο επιτροπών, κατόπιν προτάσεως και σχετικής εισηγήσεως του Δημάρχου κ. Γεωργόπουλου Γιάννη.

Η πρώτη επιτροπή έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου το νερό του Αναβάλου να φτάσει στο Δήμο Ερμιονίδας.

Είναι επταμελής και αποτελείται από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Γεωργόπουλο Γιάννη, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης κ.κ. Σφυρή Δημήτρη, Λάμπρου Τάσο και Τόκα Τάσο και τους δημότες κ.κ. Δημαράκη Αθανάσιο (ελεύθερο επαγγελματία), Κόντο Δημήτριο (αγρότη) και Μέλλο Κωνσταντίνο (δικηγόρο και Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Θερμασία Δήμητρα”).

Το έργο της μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα του Αναβάλου στον Δήμο Ερμιονίδας, έχει ενταχθεί από τις 2 Ιουλίου 2019 στη Δράση “Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 68.350.000,00 €.  

anavalos

Η διαπαραταξιακή επιτροπή θα παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου και θα πιέζει συντονισμένα, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.
Έτσι για πρώτη φορά θα υπάρξει από τον Δήμο Ερμιονίδας μια συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια παρακολούθησης και προώθησης αυτού του τόσο σημαντικού έργου για την αναβάθμιση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της απειλούμενης με ερημοποίηση Ερμιονίδας.
Μάλιστα, σε σύντομο χρονικό διάστημα η επιτροπή θα διοργανώσει ενημερωτική ημερίδα, όπου οι μελετητές θα παρουσιάσουν την μελέτη του έργου και θα γίνει ενημέρωση των δημοτών για τα στάδια της εξέλιξής του.
Η δεύτερη επιτροπή έχει σκοπό την απογραφή της κατάστασης των μέσων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο Μπίστι της Κοινότητας Ερμιόνης.
Είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κ. Τσεγκή Γιώργο (ορίστηκε Πρόεδρος της επιτροπής), τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Κουτούβαλη Δαμιανό και Δρούζα Χρήστο, τον Κοινοτικό Σύμβουλο Ερμιόνης κ. Φραϊδάκη Μιχάλη και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας κ. Πασιαλή Βασίλη.

bisti

Το πευκόφυτο άλσος στη χερσόνησο Μπίστι της Κοινότητας Ερμιόνης είναι μια περιοχή άπειρου φυσικού κάλλους, με τεράστια αρχαιολογική και πολιτιστική αξία.
Το σύστημα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του είναι προβληματικό και πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα ώστε να γίνει πλήρως λειτουργικό.

Γραφείο Τύπου

Δελτίο Τύπου (Ενημερωτική Εκδήλωση για την Οστεοπόρωση)

Κρανίδι, 11.02.2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ερμιονίδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» διοργάνωσε, χθες Δευτέρα 10 και σήμερα Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, ενημερωτική εκδήλωση με κεντρικό θέμα την Οστεοπόρωση.

Στο διήμερο αυτό πραγματοποιήθηκαν παραπάνω από 90 δωρεάν οστεομετρήσεις με προγραμματισμένα ραντεβού, όπου την διάγνωση έκανε ο χειρουργός ορθοπεδικός ιατρός Γρηγόριος Κατσούλης. Κατά το πέρας των μετρήσεων, διοργανώθηκε με μεγάλη συμμετοχή, ομιλία με θέμα «Τα νεότερα δεδομένα γύρω από την Οστεοπόρωση», όπου οι δημότες μας ενημερώθηκαν για την πρόληψη και την γρήγορη διάγνωση του αναφερόμενου θέματος υγείας.

Από πλευράς μας ευχαριστούμε θερμά, τον ιατρό κ. Γρ. Κατσούλη και τους εθελοντές του Συλλόγου «Πεταλούδα» που στήριξαν αυτή την δράση με την επιστημονική τους κατάρτιση και τις γνώσεις τους.

Γραφείο Τύπου

received_522847175103818received_808715376274475received_2779423465436791

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΔΑ:ΩΘΟΗΩΡΡ-Σ92

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δήμος Ερμιονίδας                                                Αρ. Πρωτ. :1099 /10-2-2020

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ: ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

σας προσκαλεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, με αρ. μελ.:05 /2020, συνολικού προϋπολογισμού

74.160,00 Ευρώ, ως εξής:

1. Αναθέτουσα Αρχή

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δήμος Ερμιονίδας Οδός: Κρανίδι, 21300 Τηλ. επικ.: 2754361431, Telefax: 2754023668 E-mail επικ.: ant.despoina1976@gmail.com Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Κωδικός NUT αναθέτουσας: EL651 Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Οι καλούμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Δέσποινα Αντωνιάδου, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2. Στοιχεία σύμβασης- έργου

2.1 Τίτλος: Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»

2.2 Κωδικός CPV: 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών

2.3 Κωδικός NUT εκτέλεσης: EL651

2.4 Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Κρανιδίου.

2.5 Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.6 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α. 74.160,00 Ευρώ ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 44.072,65 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.933,08 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.800,86 Ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές 0,00 Ευρώ ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 59.806,59 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 14.353,58 Ευρώ

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

2.7 Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: έξι (6) μήνες.

2.8 Χρηματοδότηση Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7333.016, του προϋπολογισμού 202020 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις του Π.Δ.Ε., της ΣΑΕ871, του έργου 2018ΣΑ87100005 «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018″.

3. Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

3.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα: οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. Για τους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

3.2 Λοιπά: Για τους συμμετέχοντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (αρ.21), τα κριτήρια επιλογής (αρ.22) και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (αρ.22).

4. Διαδικασία

4.1 Είδος διαδικασίας: Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί κατόπιν διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

4.2 Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

4.3 Προθεσμία υποβολής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 14-02-2020 (Παρασκευή και ώρα 10:10π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού- Διαπραγμάτευσης.

4.4 Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 5. Προσφορές

5.1 Υποβολή προσφορών: Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού- Διαπραγμάτευσης.

5.2 Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης. Οι τρόποι υποβολής των προσφορών καθορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης. Οι σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης.

5.3 Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

5.4 Υποβολή ΤΕΥΔ: Δεν προβλέπεται η υποβολή ΤΕΥΔ, αλλά η υποβολή των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης (βλ. αρ. 24 διακήρυξης).

5.5 Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5.6 Επιμέρους τμήματα: Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

5.7 Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.

5.8 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

5.9 Σύστημα: Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σε ακέραιες μονάδες %, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 125, ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.

6. Πρόσθετα στοιχεία

6.1 Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον υπάρχει, www.ermionida.gr / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και αποστέλλεται στους τρεις (3) οικονομικούς φορείς, στους οποίους ανατίθεται.

6.2 Σχετικές αποφάσεις: – η απόφαση με αριθμό 55/27-02-2019 που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας για την αποδοχή της πίστωσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την απόφαση Β/ΦΠΡ07/οικ762/18-02-2019 (ΑΔΑ: 6634465ΧΘΞ-5Θ0) και την κατανομή του ποσού σε επιμέρους έργα.

- η απόφαση Γ.Γ.Π.Π. με Α.Δ.Α. : ΨΣΞΓ46ΜΚ6Π-ΥΔΦ για κήρυξη σε κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 1-4-2020

- η από 91/10.02.2020(ΑΔΑ: Ω800ΩΡΡ-ΕΞ4 και ΑΔΑΜ: 20REQ006265523 2020-02-10) αίτηση ανάληψης υποχρέωσης.

- η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 91/10-02-2020 (20REQ006265523 2020-02-10 ΑΔΑ: Ω800ΩΡΡ-ΕΞ4)).

- η απόφαση με αριθμό Α.Ο.Ε. 13/10-02-2020(ΑΔΑ: ΨΠ6ΡΩΡΡ-ΣΜ3) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ερμιονίδας για την αποδοχή των μελετών, την έγκριση εκτέλεσης του έργου, την κατάρτιση των όρων διενέργειας της διαδικασίας και για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού- Διαπραγμάτευσης του έργου.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Γεωργόπουλος Ιωάννης

Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στη σελίδα:

https://cloudup.com/cptChVbpDgV

2η -2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

 

Κρανίδι, 06.02.2020

Αρ. πρωτ.: οικ. 1002

 

Πρόσκληση 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  10.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. Σχετικά με «Παραλαβή, προσωρινή εναπόθεση, μεταφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών»

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Ερμιονίδας

 1. Παροχή γνώμης σχετικά με σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα Δ.Ε. Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα Δ.Ε. Ερμιόνης»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Ερμιόνης»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Αντιστήριξη πρανών Δ.Ε. Ερμιόνης»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Αντιστήριξη πρανών Δ.Ε. Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δ.Ε. Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δ.Ε. Ερμιόνης»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου (αίτηση ECORAP A.E.)

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου (αίτηση Παπαγεωργίου Γεωργίου)

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Σχετικά με το θέμα της εσφαλμένης με αριθμό 7.996/1994 συμβολαιογραφικής πράξης παραχώρησης της συμβολαιογράφου Πειραιώς στο Δήμο Ερμιόνης των ειδικών κοινωφελών χώρων από τον Πανελλήνιο Παραθεριστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Π.Π.Ο.Σ.Α.Ε.Ν.) στον οικισμό τους στην Πετροθάλασσα (αρ. πρωτ. 514/23.01.2020)

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Κατάθεση συνδρομής 2020 για τη συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» (αρ. πρωτ. 289/16.01.2020)

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στην Κοινότητα Ερμιόνης

Εισήγηση: Τσεγκής Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Κύρωση σύμβασης για τη συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Αποδοχή πίστωσης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας (α΄ κατανομή 2020).

Εισήγηση: Τσαμαδός Ιωάννης, Αντιδήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης του έργου: «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο λιμένα Πορτοχελίου»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ορισμός επιτροπής έρευνας, παρακολούθησης, ενημέρωσης και συντονισμού ενεργειών για την προώθηση του έργου του Ανάβαλου στην Ερμιονίδα

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2020 του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Απόφαση – πρόταση για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας ως Προέδρου (με τον αναπληρωτή του) στο υπό ανασυγκρότηση Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων στο Δήμο Ερμιονίδας.

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ορισμός επιτροπής απογραφής πυρασφάλειας στο Μπίστι Κοινότητας Ερμιόνης

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 

 1. Ενημέρωση για το έργο της αποχέτευσης Κρανιδίου – Πορτοχελίου, ύστερα από αίτημα του δημοτικού συμβούλου κι επικεφαλής του συνδυασμού «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας», Αναστασίου Λάμπρου

Εισήγηση: Τσεγκής Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

 

 

 

 

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αντωνία Αντωνοπούλου

 

 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   06/02/2020

Αρ. Πρωτ.  969

                                                            

 

 

Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

   

 

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

 

ΘΕΜΑ  1ο  : Ορισμός δικηγόρου

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.