Πρόσκληση 9ης-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

9η -2016    Συνεδρίαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

 

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΡΜΙΟΝΗ     14/7/2016

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                     Αριθμ. Πρωτ.: 571

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      

ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                     Oρθή Eπανάληψη 

 

ΠΡΟΣ  :T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.  

                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 3852/2010  , στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, τη 18ηΙουλίου του  έτους  2016,  ημέρα Δευτέρα και ώρα    20:00  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   επί  των κάτωθι  θεμάτων :

 1. «4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016 ».
 2. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση συμμετοχής σε συμβούλια των μελών Διοικητικού Συμβουλίου ».
 3. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης  – Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή Παραβόλου νομιμοποίησης κατασκευών  στο λιμένα Ερμιόνης » .
 4. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης  – Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση φωτιστικού ιστού και πιλάρ δικτύου ηλεκτροφωτισμού Ερμιόνης».
 5. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης  – Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λαμπτήρων  » .
 6. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης  – Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή pillars νερού και ρεύματος  λιμένος Ερμιόνης και Κοιλάδας  » .
 7. «Οριστική έγκριση της  υπ. αριθ. 56/2016  απόφασης  Δ.Λ.Τ.Ε.».
 8. Έγκριση της υπ. αριθ.06 /2016 μελέτης με τίτλο «Επούλωση λάκων στη χερσαία ζώνης  λιμένος Πορτοχελίου ».
 9. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης  της εταιρείας Μ. ΚΟΖΙΟΛ & ΧΙΩΤΗΣ Ο.Ε. . για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης  λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2016 ».
 10. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης  του κ. Λουμουσιώτη Λάζαρου του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης  λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2016 ».
 11. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης  της εταιρείας Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης  λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2016 ».
 12. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης  του κ. Καραβίτη Λεωνίδα του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης  λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2016 ».
 13. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης  της κας Παριανού Αικατερίνης του Κωνσταντίνου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης  λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2016 ».
 14. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης  της κας Τούσσα Καλομοίρας  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενη   ζώνης  λιμένος Κοιλάδας  για το έτος 2016 ». 
 15. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης  της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΗΜΑΡΑΚΗ Ο.Ε για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης  λιμένος Ερμιόνης   για το έτος 2016 ».
 16. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης  της κας GJOJDESHI RAIMONDA  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης  λιμένος Ερμιόνης   για το έτος 2016 »

Σε  περίπτωση απουσία σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας  ή

 στο τηλέφωνο 2754360218 .

 

 

                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ .Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΟΥΣΣΗΣ

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>