Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 11.05.2015

Αρ. πρωτ.: οικ. 4972

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 15.05.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία: «Διάθεση προς επεξεργασία προ-διαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Ερμιονίδας»
 2. Έγκριση Α΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επούλωση λάκκων 2015»
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 4/2015 μελέτης για το έργο: «Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών μονάδων για το έτος 2014»
 4. Προσαρμογή υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων πρώην Χάσπαρη
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015
 6. Σχετικά με προμήθεια καυσίμων περιόδου 2015-2016
 7. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 30.04.2015

Αρ. πρωτ.: οικ. 4585

 

Πρόσκληση

 

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 04.05.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

«Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Διάθεση προς επεξεργασία προ-διαλεγμένων ρευμάτων αστικών αποβλήτων”»

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

                                                  Κρανίδι, 24.04.2015

                                                 Αρ. πρωτ.: οικ. 4366

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 29.04.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφισμα – απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης, που αφορά στη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στην Τράπεζα της Ελλάδος
 2. Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευές κεντρικών κτηρίων Δημαρχείου» (αρ. μελέτης 31/2013)
 3. Σχετικά με ανάθεση τμήματος της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη εργολάβο
 4. Έγκριση των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση της επιχορήγησης ύψους 400.000,00 ευρώ, που έλαβε ο Δήμος Ερμιονίδας, με σκοπό τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα τη διαχείριση των συσσωρευμένων σε εμφανή σημεία απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας
 5. Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας (σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010)
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2015
 7. Σχετικά με την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας
 8. Σχετικά με επιχορήγηση σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους
 9. Αντικατάσταση δύο (2) τακτικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας
 10. Περί απαλλαγής από την καταβολή των δημοτικών φόρων ατόμων ή οικογενειών που έχουν έστω και ένα μέλος με μόνιμη και μη αναστρέψιμη αναπηρία ποσοστού από 67% και άνω
 11. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2015
 12. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον ανώτατο αριθμό χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015
 13. Έγκριση της υπ’ αρ. 79/2015 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με θέμα: «Νέα τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε. Ερμιόνης σε συνάρτηση με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε. Κρανιδίου»
 14. Επιτροπή καταρτισμού μητρώου αρρένων γεννηθέντων το έτος 2014
 15. Σχετικά με αίτημα από τον Α.Ο. Πορτοχελιακός για την παραχώρηση των γηπέδων του Δήμου Ερμιονίδας για την διεξαγωγή Τουρνουά Ποδοσφαίρου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                              

Κρανίδι, 02.04.2015

Αρ. πρωτ.: οικ. 3684

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 06.04.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου πρατηρίου υγρών καυσίμων ΑΛΜΠΕΤΡΟΛ Α.Ε.
 2. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΟΔΩΝ 2015 (50.000,00€  ΚΑ 307331.025)
 3. Κλήρωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή έργων
 4. Οριστικοποίηση έκπτωσης αναδόχου από το έργο «ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»
 5. Αλλαγή Δ/σας Υπηρεσίας έργων υπό εξέλιξη, λόγω στελέχωσης Τ.Υ. Δήμου Ερμιονίδας
 6. Αδειοδότηση καταστήματος μικτής επιχείρησης αναψυχής – προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών του Σκυλάκη Αποστόλου του Γεωργίου
 7. Έγκριση της υπ’ αρ. 15/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας με θέμα: «5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014»
 8.  Έγκριση της υπ’ αρ. 22/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 62/2015 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου»
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2015
 10. Έγκριση της υπ’ αρ. 59/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                              

Κρανίδι, 23.03.2015

Αρ. πρωτ.: οικ. 3265

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 27.03.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Χορήγηση θέσεων παραγωγών πωλητών στην Λαϊκή Αγορά Ερμιόνης
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015
 3. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                              

Κρανίδι, 06.03.2015

     Αρ. πρωτ.: οικ. 2551

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 10.03.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχετικά με τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασιών
 2. Έγκριση της υπ’ αρ. 32/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015»
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014»
 4. Έγκριση της υπ’ αρ. 12/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015»
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στο Δήμο Ερμιονίδας
 6. Σχετικά με πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών με 8μηνη σύμβαση για το έτος 2015 στο Δήμο Ερμιονίδας
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2015
 8. Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας (σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010)
 9. Σχετικά με αίτηση κ. Στάικου Σταματίου του Αναργύρου, κατοίκου Ερμιόνης Αργολίδας αναφορικά με αγωγή εξώσεως του Δήμου Ερμιονίδας κατ’ αυτού.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                           Κρανίδι, 20.02.2015

                                                                                     Αρ. πρωτ.: οικ. 1894

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 24.02.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής προετοιμασίας και παρακολούθησης των αεροφωτογραφιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου
 2. Επιθεώρηση παιδικών χαρών και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΚΑΪΤΙΟΥ»
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΤΣΗ ΕΛΛΛΗΝΑ (ΔΩΡΕΑ)»
 5. Έγκριση αίτησης (υπ’ αρ. 14915/01.12.2014) της Aristo Developers A.E. για την κατασκευή του έργου ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ AMANZOE
 6. Έγκριση εισόδου – εξόδου για την επιχείρηση ιδιωτικού ΚΤΕΟ των Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ – Π. ΣΤΡΙΓΚΟΣ & Γ. ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (με αρ. πρωτ.: 15536/16.12.2014)
 7. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αρ. 1/2015 μελέτης του έργου: «Επούλωση λάκκων 2015»
 8. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αρ. 2/2015 μελέτης του έργου: «Βελτίωση βατότητας βοσκοτόπων 2015»
 9. Σχετικά με αιτήματα ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
 10. Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με Κανονισμό για ρύθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των Ζωήλατων Οχημάτων στο Δήμο μας»
 11. Σχετικά με αίτημα της εταιρείας Aristo Developers Α.Ε. σ’ ό,τι αφορά στο ξενοδοχείο NIKKI BEACH
 12. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και τροποποίηση προϋπολογισμού
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2015
 14. Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας (σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010)
 15. Σχετικά με ορισμό επιτροπής πολιτικού εκπροσώπου και συντονιστή του προγράμματος «Υγιείς πόλεις» του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας – ΕΔΔΥΠΠΥ
 16. Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη
 17. Σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική στην Τ.Κ. Ηλιοκάστρου και την αναδρομικότητα των τελών ύδρευσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 

 1. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Αριστείδης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 2. ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ Ελένη – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ανδρέας – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
 4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
 5. ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 6. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
 7. ΦΩΣΤΙΝΗ – ΠΟΥΛΗ Καλλιόπη – Αντιδήμαρχος
 8. ΠΑΛΛΗΣ Ιωάννης
 9. ΜΗΤΣΟΥ Κυριακή
 10. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Γεώργιος
 11. ΡΟΥΣΣΗΣ Ιωάννης
 12. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Παναγιώτης
 13. ΚΟΤΣΟΒΟΥ Μαρία
 14. ΛΟΥΜΗ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική
 15. ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ Γεώργιος
 16. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 17. ΛΑΔΑΣ Απόστολος
 18. ΣΤΡΙΓΚΟΥ – ΦΩΣΤΙΝΗ Άννα
 19. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
 20. ΓΑΝΩΣΗΣ Ιωσήφ
 21. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Χρήστος
 22. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Εμμανουήλ
 23. ΛΑΜΠΡΟΥ Αναστάσιος
 24. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος
 25. ΤΟΚΑΣ Αναστάσιος
 26. ΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος
 27. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΔΑΓΚΛΗΣ Χρήστος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ Ιωάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

ΤΡΙΓΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΔΙΔΥΜΩΝ

ΣΠΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΑΘΗΣ Ανάργυρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΦΛΩΡΗΣ Παναγιώτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΦΟΥΡΝΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κωνσταντίνα

 

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                              

Κρανίδι, 06.02.2015

     Αρ. πρωτ.: οικ. 1221

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 10.02.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αιτήσεις πολιτών»
 2. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 8/2015 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Καθορισμός τιμής στους κομποστοποιητές που έχει προμηθευτεί η Επιχείρηση προκειμένου να τους διαθέσει στους πολίτες»
 4. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας (σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010)
 5. Σχετικά με αναδρομικές μισθώσεις ακινήτων (μέχρι την υπογραφή νέων μισθωτηρίων συμβολαίων ή έως το τέλος του 2015)
 6. Σχετικά με πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (δίμηνη απασχόληση)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ