Παρουσίαση της Υφαντικής Τέχνης από το Λαογραφικό Κέντρο του Δήμου Ερμιονίδας

Την τέχνη της υφαντικής από την κα Σταυρούλα Τσιφάκη είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα  οι μικροί μας φίλοι από το 3ο Νηπιαγωγείο Κρανιδίου, στα πλαίσια  εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Λαογραφικό Κέντρο Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας.

Παρουσία της νηπιαγωγού τους κα Τζένης Μέξη-Λαμπίρη, οι μαθητές παρακολούθησαν από την παιδαγωγό και  πρόγραμμα για την Κρανιδιώτικη μαντήλα.

Ενημερώνουμε τη σχολική κοινότητα της περιοχής μας ότι η επίδειξη της υφαντικής τέχνης συνεχίζεται και πλαισιώνεται από οπτικοακουστική προβολή.

 

 

 Εθελοντική Ομάδα

 Λαογραφικού Κέντρου Κρανιδίου

 του Δήμου Ερμιονίδας

Πρόσκληση για 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

 

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΡΜΙΟΝΗ   16 /    03    /2015

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                            Αριθ. Πρωτ.:   161

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      

ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ          2η      Συνεδρίαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

                                                                                            

 

                                                                                           

ΠΡΟΣ

T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε. 

 

                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου ,σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 3852/2010  , στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  ,την   20η    Μαρτίου  του  έτους  2015,  ημέρα   Παρασκευή   και ώρα    18:30  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   επί  των κάτωθι θεμάτων  :

 1. 1. «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων για το υπαίθριο Εμπόριο»
 2. « 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015»

3.«Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για τον ¨ Καθαρισμό χερσαίων και εξομοιούμενων χώρων Ερμιόνης, Κοιλάδας, Πορτοχελίου και Κόστας»

 1. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης – Ψήφιση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση»

5.«Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για λογιστικές Υπηρεσίες  του Δ.Λ.Τ.Ε».

 1. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για απομαγνητοφώνηση πρακτικών 2013-2014.

7.«Λήψη απόφασης επί της αίτησης  του κ. Σταματίου Δημητρίου του Σταματίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένος Ερμιόνης  για το έτος 2015».

 1. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελίας του Παναγιώτη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης  λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2015 και εκτέλεση εργασιών  ».
 2. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. ΜΕΓΑ Παναγιώτη του Ιωάννη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης  λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2015»
 3. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας ΦΛΩΡΗ Αικατερίνης του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης  λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2015»
 4. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας ΦΑΣΙΛΗ Αναστασία του Παντελή για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης  λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2015»

 Σε  περίπτωση απουσία σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στο τηλέφωνο 2754360218 .

 

 

                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ .Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

 

                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΟΥΣΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Καλούνται όλοι οι παραγωγοί να προσέλθουν

στο κτίριο της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Κρανίδι ως εξής:

Για τα τοπικά διαμερίσματα Κρανίδι, Πορτοχέλι, Φούρνοι, Κοιλάδα

της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου,

Δ. Ερμιονίδα

 

 

Από Δευτέρα 30/3/2015 έως και Παρασκευή 10/4/2015

(εκτός Σαββατοκύριακου)

Δικαιολογητικά υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) για το 2015

 Για όλους τους δικαιούχους:

 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού της εφορίας για το έτος 2014
 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

(Μόνο σε περίπτωση που έχει αλλάξει από το 2014 ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ)

 • Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ ή αντίγραφο  της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης ή οποιουδήποτε εγγράφου, στο οποίο αναγράφεται και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΚΑ

(Μόνο σε περίπτωση που έχει αλλάξει από το 2014 π.χ. συνταξιοδότηση ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ)

 • Αντίγραφο των νόμιμων παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων

[Μόνο σε περίπτωση σύνταξης νέου ή τροποποιημένου τίτλου σε σχέση με το 2014 (π.χ. παράταση ενοικιαστηρίου) ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ]

 • Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων

(Μόνο σε περίπτωση σύνταξης νέου ή τροποποιημένου τίτλου σε σχέση με το 2014 ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ)

Επίσης, μόνο για συγκεκριμένους δικαιούχους κατά περίπτωση:

 • Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου (καρτέλες και/ ή σχετικά αντίγραφα  τιμολόγια) μαζί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για όσους παράγουν πιστοποιημένο προϊόν
 • Αντίγραφο βεβαίωσης συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία) σε περίπτωση δήλωσης πιστοποιημένης αρόσιμης καλλιέργειας.
 • Αντίγραφο ενημερωμένου παλιού και νέου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Αντίγραφο της απόφασης ένταξης – σύμβασης όλων των Μέτρων των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

(Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει νέα έγκριση ή αλλάξει από το 2014 ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ:

Λόγω της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ (2014-2020), κατά την υποβολή της ΑΕΕ 2015 θα απαιτηθεί ο εντοπισμός όλων των δηλωθέντων αγροτεμαχίων στους ηλεκτρονικούς χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το λόγο αυτό, η προσκόμιση τυχόν τοπογραφικών, θα είναι εξαιρετικά βοηθητική.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εξισωτική αποζημίωση 2015:

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου). Σε περίπτωση φιλοξενίας, το Ε1 του ιδιοκτήτη κύριας κατοικίας.
 2. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου ασφάλισης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος).
 5. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις).
 • Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα).
  1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:
 • Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3).
 • Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
 • Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που σχετίζεται με αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία (π.χ. LEADER, ΟΠΑΑΧ) (αν το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις προέρχεται από αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία).
  1. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:
 1. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση).
 2. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής).
  1. Για τους νέους γεωργούς:
 • Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων γεωργών.
 • Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).
  1. Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης:
 • Βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
  1. Για τους Δασεργάτες (ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους), Αλιεργάτες, Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σμυριδεργάτες, Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κάτοικους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.
 • Βεβαίωση από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ότι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων (για τους Μικροεπαγγελματίες).
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι ο αιτών, δεν έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη για αδικήματα συναφή με το πρόγραμμα.
  2. Αντίγραφο ενημερωμένου παλιού & νέου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015

 

Καλούνται όλοι οι παραγωγοί να προσέλθουν

στο κτίριο του πρώην κοινοτικού καταστήματος Θερμησίας ως εξής:

Για το τοπικό διαμέρισμα ΘΕΡΜΗΣΙΑ

της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης,

Δ. Ερμιονίδας

 

 Από Πέμπτη 26/3/2015 έως και Παρασκευή 27/3/2015

Πρόσκληση για παρουσίαση βιβλίου στο Γυμνάσιο Κρανιδίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ερμιονίδας, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρανιδίου και το Γυμνάσιο Κρανιδίου σας προσκαλούν στην παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος

της Κατερίνας Παπανδριανού – Κόρδαρη

< Η Ψωροκώσταινα>

<Η Πανώρια Χατζηκώστα- Αϊβαλιώτη και ο Βενιαμίν Λέσβιος >

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 23-03-2015 , .ώρα 18.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Κρανιδίου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν :

Η φιλόλογος κ. Μπουγιούρα Σοφία και ο δρ. κοινωνιολογίας κ. Κόνδης Γεώργιος

Ο Δήμαρχος                                                       Η  Διευθύντρια

 Σφυρής Δημήτριος                                         Στογιάννου Ελένη

Κατάθεση προσφορών για προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου και γάλακτος

Κατάθεση προσφορών για προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου και γάλακτος.

Κάντε κλικ  εδώ για να δείτε την διακήρυξη και τα έντυπα προσφοράς.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Μεσολογγίου  21                                                            

21100  Ναύπλιο                                                         

Τηλ.- Fax : 27520-25710                                                

e-mail: geoparg@otenet.gr

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Είναι γνωστό ότι η Αργολίδα, λόγω των εδαφικών και κλιματικών συνθηκών της, διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα που μπορούν να κατακτήσουν τις παγκόσμιες αγορές. Επειδή η  γνώση της μεθοδολογίας για την κατάκτηση αυτή απουσιάζει,  ο Σύλλογος Γεωπόνων Αργολίδας διοργανώνει  το Αγρεπιχειρείν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών  του αγροτικού και μεταποιητικού τομέα που στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Είναι ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ και μάνατζμεντ, εστιασμένο στα αγροτικά προϊόντα και βασισμένο σε πραγματικά παραδείγματα.

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε Αγρότες- Παραγωγούς, σε Εμπόρους, Μεταποιητές και Γεωργικούς Συνεταιρισμούς αλλά και σε ανέργους που επιθυμούν να γνωρίσουν:

 

 • Πώς να δημιουργήσουν την δική σας ανταγωνιστική μάρκα αγροτικού προϊόντος
 • Τα βασικά στάδια από το χωράφι στο ράφι.
 • Πώληση & Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές

 

Το πρόγραμμα δεν θα εστιάζει στη  θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων, αλλά θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε παραδείγματα αγροτικών  επιχειρήσεων που βραβεύτηκαν και καθιερώθηκαν για την διεθνή αναγνώριση των  προϊόντων τους. Ο βασικός ομιλητής κος Κων/νος Μπαλάφας έχει πολυετή διεθνή εμπειρία στον τομέα της προώθησης των αγροτικών προϊόντων την οποία  θα μας  μεταφέρει με πρακτικό και άμεσο τρόπο. Τα σεμινάριο  αυτό έχει διοργανωθεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 400 συμμετέχοντες από τον Απρίλιο του 2012 που ξεκίνησε,  και πολλοί από τους συμμετέχοντες  έχουν φτιάξει τις δικές τους εταιρίες και μάρκες προϊόντων. Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Αργολίδα και θα αποτελέσει ένα σημαντικό  εργαλείο γνώσης για όσους δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

 

Οι τομείς  που θα αναπτυχθούν καλύπτουν τα ζωτικά θέματα  που απασχολούν τους παραγωγούς και επιχειρηματίες, υφιστάμενους ή, μελλοντικούς:

 

 • Εισαγωγή σε βασικές έννοιες μάρκετινγκ.
 • Αγορά στόχος & ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
 • Σχεδιασμός business plan & Καταρτισμός budget. Σενάρια.
 • Χρηματοδότηση, επιδοτήσεις, νομοθεσία, χρονοδιάγραμμα.
 • Καθετοποίηση ή εξειδίκευση; Παραγωγός , χονδρέμπορος ή έμπορος;
 • Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.  Χημικές Αναλύσεις & Οργανοληπτική αξιολόγηση.
 • Εγκρίσεις, άδειες, πιστοποιήσεις. (Άδεια λειτουργίας, ISO, HACCP, Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, ΠΟΠ/ΠΓΕ)
 • Εύρεση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος & διαφοροποίηση
 • Εμπορικό όνομα και λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, ανάπτυξη concept, σχεδιασμός ετικέτας και  επιλογή συσκευασίας.
 • Επιλογή  προμηθευτών  και υλικών συσκευασίας.
 • Μεταφορικά έξοδα, Logistics και Ασφάλιση εξαγωγών.
 • Τιμολογιακή και εμπορική πολιτική. Πρόβλεψη πωλήσεων.
 • Κανάλια διανομής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό: Χονδρέμποροι, διανομείς, λιανέμποροι & Ηλεκτρονικό  εμπόριο.
 • Τρόποι διαφήμισης και μέσα προώθησης.
 • Ανάπτυξη γκάμας και επέκταση της επιχείρησης.

 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο στις 28 και 29 Μαρτίου 2015 (Σάββατο 10:00- 17:00 και Κυριακή 10:00- 17:00) εφόσον συμπληρωθεί ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε  100 Ευρώ. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης και CD με  χρήσιμα αρχεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2752026680 κο Ρούμπο Κων/νο  και  2752360303 κα. Μαραθιανού Μαρία

Aιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να υποβάλλετε στα γραφεία του Συλλόγου Γεωπόνων –  Μεσολογγίου 21 μέχρι την 20η  Μαρτίου.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γραμματέας

 

 

Δημήτρης  Δήμου                                           Μαρία Μαραθιανού

Προσφορές για την ασφάλιση οχημάτων

ΑΔΑ:6ΖΣΖΩΡΡ-ΟΜΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

ΚΡΑΝΙΔΙ ,  11 / 3 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.  2751

 

 

Ταχ. Δ/νση : Μελίνας Μερκούρη 11

Κρανίδι Αργολίδας Τ.Κ. 21300

 Πληροφορίες : Μίζης Γεώργιος

Τηλ :2754360011

 

Θέμα : « Προσφορές για την ασφάλιση οχημάτων »

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ερμιονίδας γνωστοποιεί την πρόθεση του Δήμου για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Ερμιονίδας με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο, με την διαδικασία της Εκδήλωσης με κατάθεση κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που θα γίνει την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας στις 11:00 π.μ. με αντικείμενο εργασίας την ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Ερμιονίδας για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές (αστική ευθύνη), νομική προστασία, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα και επιπλέον για τα μηχανήματα του Δήμου, αστική ευθύνη κατά τη λειτουργία του ως εργαλείο.

-Ο χρόνος ασφάλισης των οχημάτων ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος (09-04-2015 έως 09-04-2016).

-Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παραπάνω υπηρεσία, είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από το Δήμαρχο, ύστερα από  κατάθεση έγγραφων προσφορών σε κλειστό φάκελο, από τους ενδιαφερόμενους της παραπάνω υπηρεσίας και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής προς τον Δήμαρχο.

-Θα γίνονται δεκτοί όσοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες για το σύνολο του στόλου οχημάτων.

-Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

-Η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέγει θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.

 

Επίσης, υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές τους να προσκομίσουν και επίσημο παραστατικό που να αποδεικνύει την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο της επαγγελματικής τους οργάνωσης και ότι δεν χρωστάνε την εισφορά τους για το τρέχον έτος.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Ερμιονίδας ,Κρανίδι , Τ.Κ. 21300, τηλ.2754360010 , 2754360011, υπόψη Μίζη Γεωργίου μέχρι και την Δευτέρα 23-03-2015 στις 11:00 π.μ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη : «Προσφορά παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2015»

Το έντυπο της προσφοράς που θα κατατεθεί θα πρέπει να είναι όπως στο Παράρτημα 1-Έντυπο προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2015.

 

Στην προκειμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π/Δ 28/1980 βάση των άρθρων 158,209 του νέου ΔΚΚ και του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).Για όσα τυχόν δεν έχουν προβλεφθεί στην παρούσα πρόσκληση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω ΠΔ και τα νομοθετημένα.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας, 23/03/2015 και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Δήμαρχος

 Σφυρής Δημήτριος