Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ        Κρανίδι  22/07/2015

                                                     Αρ.Πρωτ.  7851                                                         

 

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 

Σας προσκαλούμε την 27η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα        13.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑ 1ο   :  Απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη κατασκευής κυκλοφοριακού κόμβου  στην έξοδο από Κρανίδι προς Πορτοχέλι»

 ΘΕΜΑ   2ο       :  Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο «Συντήρηση Επισκευή σχολικών κτιρίων για το έτος 2015»

 ΘΕΜΑ   3ο       Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                       

Κρανίδι  17/07/2015

                                                                                              

  Αρ.Πρωτ.  7701                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

   

Σας προσκαλούμε την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα        11.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

  

ΘΕΜΑ   1ο       :  Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Κρανίδι  19/06/2015

                                              Αρ.Πρωτ.  6636                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

   

Σας προσκαλούμε την 25η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα        11.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ   1ο       :  Ψήφιση πιστώσεων

ΘΕΜΑ  2ο  :  Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ερμιονίδας και των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου, ετών 2015- 2016»

 

 Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                       Κρανίδι  12/06/2015

                                             Αρ.Πρωτ.  6320                                                        

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 Σας προσκαλούμε την 17η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα        11.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑ   1ο  :  Ψήφιση πιστώσεων

ΘΕΜΑ   2ο  :  Κατάρτιση όρων διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – επισκευή σχολικών κτιρίων 2015»

(αρ. μελ. 5/2015).

ΘΕΜΑ  3ο:   Κατάρτιση όρων διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας Ξύριζας Δ.Κ. Ερμιόνης» (αρ. μελ. 6/2015)

 

 Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 – Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    Κρανίδι  29/05/2015

                                                                       Αρ.Πρωτ. 5720                                                        

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

   

 

Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα        11.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑ   1ο  :  Ψήφιση πιστώσεων

 ΘΕΜΑ   2ο  :  Ορισμοί δικηγόρων

 ΘΕΜΑ  3ο:   Κατάρτιση όρων για την Αποκομιδή Απορριμμάτων 2015

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

- Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     Κρανίδι  14/05/2015

                                                                Αρ.Πρωτ. 5117                                                        

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

   Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα        11.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 

ΘΕΜΑ   1ο  :  Ψήφιση πιστώσεων 

ΘΕΜΑ   2ο  :  Ορισμοί δικηγόρων 

ΘΕΜΑ  3ο: Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών 2015» 

ΘΕΜΑ  4ο :  Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ερμιονίδας και των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου, ετών 2015- 2016»

 

 

 Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 – Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                           Κρανίδι  24/04/2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Αρ.Πρωτ. 4387                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  11.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑ  1ο   :   Ψήφιση πιστώσεων

 

ΘΕΜΑ   2ο  :   Ορισμοί δικηγόρων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 – Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            Κρανίδι  31/03/2015

                                                                                Αρ.Πρωτ.  3537

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

   

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  11.00 μ.μ  σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω έκτακτου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑ   1ο  :   Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού   «Διάθεση προς επεξεργασία προ – διαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων»

 

 Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

             

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                 Κρανίδι  26/03/2015

                                                                               Αρ.Πρωτ.  3346

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 

Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  11.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

 ΘΕΜΑ   1ο  :   Ψήφιση πιστώσεων

 

 Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              Κρανίδι  09/03/2015

                                                                                  Αρ.Πρωτ.  2654

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  11.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑ   1ο  :   Ορισμοί δικηγόρων

 ΘΕΜΑ   2ο   :   Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ