Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               

Κρανίδι  21/01/2015

Αρ.Πρωτ.  524

                                                             

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 Σας προσκαλούμε την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού 1ου σταδίου (Φάκελος δικαιολογητικών-Τεχνική προσφορά) για την εργασία με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ & Διαχείριση παραγόμενου υπολείμματος»

ΘΕΜΑ    2ο    :  Ορισμοί δικηγόρων

ΘΕΜΑ    3ο   :   Ψήφιση πιστώσεων

 

 Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

  

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

ΜΟΝΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου

Κρανίδι 19/1/2016

fosda_pel

Στην σύσκεψη του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη την Δευτέρα 18/1/2016 πριν την συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη Ιωάννη, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας εξέθεσε τις απόψεις και τις θέσεις του Δήμου για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Διαπιστώθηκε ότι είναι ο μοναδικός Δήμος που έχει καταθέσει το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων στον ΦΟΔΣΑ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο συνάδει με τον Εθνικό και Περιφερειακό σχεδιασμό και θα πρέπει όλοι οι Δήμοι, ο καθένας με την ιδιαιτερότητα του και τις δυνατότητες του, να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση των τοπικών σχεδίων.

Απαιτείται η εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ώστε οι Δήμοι να διαχειριστούν τα απορρίμματα με λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και με χαμηλό κόστος προς όφελος των Δημοτών.

Πρέπει όλοι οι Δήμαρχοι να καταθέσουν μια κοινή πολιτική στην διαχείριση και οι Δήμοι, όπως ο Δήμος Ερμιονίδας να μεταφέρουν την τεχνογνωσία και εμπειρία στους άλλους Δήμους.

Το συνέδριο της ΚΕΔΕ επιβεβαιώνει ότι ο κάθε Δήμος θα πρέπει να διαχειρίζεται τα απορρίμματα και να συνεργαστεί με το Υπουργείο και την Περιφέρεια για την χωροθέτηση και χρηματοδότηση των υποδομών, όχι μόνο στο μεταβατικό στάδιο, αλλά και την ολοκλήρωση της διαχείρισης των απορριμμάτων μεταβατική διαχείριση βασίζεται στην ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση, ανάκτηση, βιοαποδομήσιμα, ογκώδη, λυματολάσπη κλπ. Η χωροθέτηση των μονάδων υποδοχής των υπολειμμάτων, μετά την μεταβατική διαχείριση από τους Δήμους, θα πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση και θα φανεί στην αυριανή συνάντηση η έμπρακτη πρόθεση από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη.

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                           

Κρανίδι, 15.01.2016

Αρ. πρωτ.: οικ. 335

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 20.01.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών
 2. Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2016
 3. Λειτουργία του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου
 4. Σχετικά με εργασία των υπαλλήλων καθαριότητας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες
 5. Σχετικά με αναδρομικές μισθώσεις ακινήτων (μέχρι την υπογραφή νέων μισθωτηρίων συμβολαίων ή έως το τέλος του 2016)
 6. Ορισμός μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2016 – Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α΄)
 7. Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2016
 8. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Έργων για το έτος 2016 (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 Π.Δ. 171/1987, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/1999)
 9. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου στοιχείων για την απόδοση στο Δήμο Ερμιονίδας διαφόρων τελών για το έτος 2016
 10. Ορισμός μελών επιτροπής προμηθειών για το έτος 2016
 11. Εγγραφή Δήμου Ερμιονίδας στη dimosnet για το έτος 2016
 12. Εγγραφή του Δήμου στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για το έτος 2016
 13. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και άλλα έντυπα για το έτος 2016
 14. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας
 15. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας
 16. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»
 17. Σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας
 18. Σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας
 19. Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με θέμα: «Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων της Δ.Ε. Ερμιόνης»
 20. Έγκριση της υπ’ αρ. 117/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας με θέμα: «2η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015»
 21. Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας με θέμα: «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας έτους 2016»
 22. Έγκριση της υπ’ αρ. 180/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015»
 23. Έγκριση της υπ’ αρ. 211/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015»
 24. Έγκριση της υπ’ αρ. 220/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015»
 25. Έγκριση της υπ’ αρ. 223/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Έγκριση – ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία 2016)»
 26. Έγκριση της υπ’ αρ. 84/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» με θέμα: «Ψήφιση – έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη”»

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση προς τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας Φούρνων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΩΝ

 

Φούρνοι, 12 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 09

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Κοινοτικό Κατάστημα Φούρνων του Δήμου Ερμιονίδας στη συνεδρίαση του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 385/2010, την 16.01.2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1º: Αποδοχή ή όχι εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 2º: Αποκλάδωση ευκαλύπτων στη θέση <Πάρκο>.

ΘΕΜΑ 3º: Αλλαγή θέσης κάδων έναντι καφενείου εντός του οικισμού Φούρνων.

 

 

Η πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φούρνων

 Θεοδώρου Κωνσταντίνα

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας Δημήτρη Σφυρή σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΡΑΝΙΔΙ 14/1/2016

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου ενημερώνω τους κατοίκους της Ερμιονίδας πως από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου ξεκίνησα την προσπάθεια για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου και την καλύτερη λειτουργία του, μέσα σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για την χώρα μας.

Τον Σεπτέμβριο του 2014 το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου αντιμετώπιζε σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό και σε αναλώσιμα ιατρικά είδη. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, το οποίο απαιτούσε άμεση επίλυση, ήταν ότι δεν διέθετε  κανέναν οδηγό ασθενοφόρου. Στις 16/9/2014 έστειλα επιστολή στον τότε Πρόεδρο του  ΕΚΑΒ κ. Παπαγιανίδη Δημήτριο, με την οποία του ζητάω να δημιουργηθεί Τομέας Εξυπηρέτησης ΕΚΑΒ στον Δήμο Ερμιονίδας.

ekav_epistoli

 

Την ίδια μέρα αποστέλλω για ενημέρωση την εν λόγω επιστολή στην Κεντρική Διοίκηση και στον τότε Υπουργό Αθλητισμού κ. Ανδριανό Ιωάννη, με τον οποίο είχα συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα.

adrinos_ekav

Την ίδια μέρα αποστέλλω επιστολή στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου κ. Μαχαίρα Μανώλη με την οποία του ζητάω ενημέρωση για τα όλα προβλήματα που υπάρχουν την εν λόγω χρονική περίοδο.

anagkes

Στην συνέχεια βρίσκομαι σε τακτική επικοινωνία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου και το προσωπικό του και έχω πλήρη ενημέρωση για τα λειτουργικά του προβλήματα, κατόπιν συχνών επισκέψεων στον χώρο.

Λόγω του ότι το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου δεν διαθέτει συντηρητή τα τελευταία εννέα χρόνια, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα συντήρησης, ο Δήμος Ερμιονίδας αναλαμβάνει τις επισκευές ηλεκτρικών και υδραυλικών βλαβών, τις αποκλαδώσεις, την καθαριότητα εξωτερικών χώρων και εν μέρει την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και αναλώσιμων ιατρικών ειδών.

Στις 16/3/2015 ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου κ. Μαχαίρας Μανώλης αποστέλλει στον Δήμο Ερμιονίδας ευχαριστήρια επιστολή για την συμβολή του στη συντήρηση και την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου.

efxaristirio_maxairas

Στις 30/3/2015 και κατόπιν επικοινωνίας με τον τότε Υπουργό Υγείας κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη, αποστέλλω επιστολή στον κ. Ζερδελή Ιωάννη, Βουλευτή Λέσβου και Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία εκθέτω αναλυτικά όλες τις ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου και του ζητάω την επίλυσή τους.

zerdeli_epist

Στις 27/7/2015, ενόψει της τουριστικής περιόδου και λόγω της έλλειψης οδηγών ασθενοφόρων, αποστέλλω επιστολή στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου κ. Μαχαίρα Μανώλη, με την οποία τον ενημερώνω ότι ο Δήμος Ερμιονίδας προσφέρει τους επαγγελματίες οδηγούς που διαθέτει προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες και τον καλώ να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης των ασθενοφόρων του Κέντρου Υγείας.

maxairas_epistoli

Στις 30/11/2015 αποστέλλω επιστολή στον Βουλευτή Αργολίδας κ. Ανδριανό Ιωάννη, στην οποία εκθέτω αναλυτικά όλες τις ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου και του ζητάω την επίλυσή τους.

adrianos_epist

Η προσπάθεια για την αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου είναι καθημερινή και συνεχής και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης εφόσον αφορά την προάσπιση της υγείας των Δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου Ερμιονίδας.

Σφυρής Δημήτρης

Δήμαρχος Ερμιονίδας

Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού από την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ερμιονίδας, για την περίοδο 2015-2016 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 2431/11-11-2015 θα προσλάβει τρεις καθηγητές/ τρεις  Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/ 2016.

Για να δείτε την προκήρυξη κάντε κλικ εδώ.

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Κρανίδι  11/01/2015

 Αρ.Πρωτ.  193

                                                            

 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

   

Σας προσκαλούμε την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ   1ο  :   Ψήφιση πιστώσεων

ΘΕΜΑ   2ο  :   Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για Επιτροπές 2016

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 – Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.