ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ- ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 74.400,00€ ΜΕ ΦΠΑ

eggrafa-symbashs-me-ypogr-ola-te146-2016-16proc005587188