37η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   15/12/2017

Αρ. Πρωτ.: 11946

                                                             

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75, Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α’87)

Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (Κάτω Πλατεία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο  : Ορισμοί δικηγόρων 

ΘΕΜΑ  2ο  : Ψήφιση πιστώσεων

ΘΕΜΑ 3ο  : Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017- Β΄ φάση».

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ      

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                             Κρανίδι, 12-12-2017                                         

Το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει προς τους συμπολίτες μας τα παρακάτω:

  1. στον Παιδικό σταθμό Κρανιδίου, ο οποίος λειτουργεί από τις 07:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (ολοήμερο) δημιουργήσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια δωμάτιο ύπνου νηπίων με σύγχρονο εξοπλισμό.
  1. το χρηματικό ποσό που απαιτήθηκε για τον εξοπλισμό κάλυψε εξ ολοκλήρου η οικογένεια του κου Γιώργου Βαρδινογιάννη και της κας Αριέττας Βαρδινογιάννη τους οποίους ευχαριστούμε θερμότατα.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος  Κυριακή Μήτσου

 

Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 11.12.2017  

Αρ. πρωτ.: οικ. 11733

 Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς: 

τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σχετικά με την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύμβαση με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων»
  2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
  3. Ανάκληση της υπ’ αρ. 205/2017 (ΑΔΑ: 6Μ1ΙΩΡΡ-2ΘΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2017», λόγω εσφαλμένων εγγραφών στους κ.α. Εσόδων
  4. Απόφαση – πρόταση για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας ως Προέδρου στο υπό ανασυγκρότηση Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων στο Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2018
  5. Έγκριση της υπ’ αρ. 65/2017 (ΑΔΑ: ΩΘΣΤΩΡΡ-ΘΘΙ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού οικ. έτους 2016»
  6. Έγκριση της υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΩ1ΘΩΡΡ-ΜΥΤ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερμιονίδας για την αποζημίωση της Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 .

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Η: 12-12-2017.

Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://cloudup.com/cqTqHSPOo56

Κοινωνικό Μέρισμα 2017

Για ενδεχόμενη ενημέρωση των πολιτών  αναφορικά με το Κοινωνικό Μέρισμα 2017, παρακαλώ βρείτε συνημμένα:

Α) Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης
Β) Δελτίο Τύπου με την περιγραφή των βημάτων για την υποβολή της αίτησης

Επισημαίνεται ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2017, έχει δημοσιευθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ 4115, τεύχος Β’).

Υπογραμμίζεται ότι τα ανωτέρω αποστέλλονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, είναι χρήσιμο το επισυναπτόμενο υλικό να εκτυπωθεί και να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο των υπηρεσιών σας, στο οποίο οι πολίτες έχουν πρόσβαση, ώστε να λαμβάνουν γνώση χωρίς να επιβαρύνουν την καθημερινή σας λειτουργία.

Υπογραμμίζεται περαιτέρω, ότι οι Δήμοι και τα Κέντρα Κοινότητας δεν έχουν καμία αρμοδιότητα στην διαδικασία υποβολής της αίτησης για το κοινωνικό μέρισμα. Όπως ορίζεται στην σχετική ΚΥΑ:
«Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποτελείται από τα κάτωθι στάδια: 1. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος (www.koinonikomerisma.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Για το Υπουργείο Εργασίας και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.,

Γιώργος Πλανήτερος
Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Email: gplaniteros@yeka.gr

Πληροφορίες στους σύνδεσμους που ακολουθούν:

https://cloudup.com/cDgvBlUhouy

https://cloudup.com/cMXkKoT9sTk