12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                              

 Κρανίδι, 11.06.2018

Αρ. πρωτ.: οικ. 3522

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 15.06.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της υπ’ αρ. 98/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης με θέμα: «Αποδοχή μελέτης ανακατασκευής τμήματος πεζοδρομίου στη Χ.Ζ. Βορείου Λιμένα Ερμιόνης και αποδοχή αιτήματος δωρεάς εκτέλεσής του»
  2. Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας
  3. Έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Ερμιονίδας στην Πρόσκληση ΙΙI (προμήθεια, τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας) του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ορθή επανάληψη)
  4. Σχετικά με την υπ’ αρ. 200/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου
  5. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας
  6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
  7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2018
  8. Ανάκληση της υπ’ αρ. 4289/10.07.2018 σύμβασης παραχώρησης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  

Κρανίδι   08/06/2018

Αρ.Πρωτ. 3477

                                                             

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

    

Σας προσκαλούμε την 12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα      10.30 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο:    Ψήφιση πιστώσεων 

ΘΕΜΑ  2ο  :   Oρισμοί δικηγόρων

ΘΕΜΑ  3ο   Αποδοχή δωρεάς

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Μεταξύ Τουλόν και Ερμιόνης μια αργολική προσέγγιση των ελληνο-γαλλικών σχέσεων

3Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία(26/5/18) η «Συνάντηση της Ερμιόνης» που στόχο είχε μια πρώτη ιστορική, οικονομική και πολιτιστική προσέγγιση των ελληνο-γαλλικών σχέσεων με τη ματιά της Αργολίδας. Η Αργολίδα, για ιστορικούς κυρίως λόγους αλλά και χάρη στον αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό της πλούτο, αποτέλεσε ένα σημαντικό πεδίο ερευνών και ανακαλύψεων ήδη από τον 17ο αιώνα. Αρχικά με τις καταγραφές των διαφόρων περιηγητών και στη συνέχεια, στα πρώτα χρόνια του νέου ελληνικού κράτους, με τη συστηματική διερεύνηση και καταγραφή όλων των διαστάσεων που συνέθεταν τη νέα κοινωνικο-πολιτισμική πραγματικότητα στον χώρο αυτό της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο, όπως εξάλλου σημειώθηκε από όλους τους ομιλητές, πως η γαλλική παρουσία στην περιοχή είναι σημαντική ακόμη και ως τουριστικό ρεύμα. Η Ερμιόνη διαθέτει μια σημαντική σε αριθμό και δράσεις γαλλική κοινότητα, η οποία εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από την προξενική σύμβουλο κ. Nelly Μuller, αλλά και από την επίτιμη πρόξενο της Γαλλίας στο Ναύπλιο κ. Αικατερίνη Τζανετουλάκου.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ερμιονίδας κ. Σφυρής τόνισε στον χαιρετισμό του την αξία της εκδήλωσης και σημείωσε την σημασία των ελληνο-γαλλικών σχέσεων και τον ιδιαίτερο ρόλο τους για την Αργολίδα, αφού στην Ερμιόνη αναπτύσσεται μια από τις δυναμικότερες γαλλικές κοινότητες. Η εκπρόσωπος της συνδιοργανώτριας Ν.Π.Κ.Π.Α.Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας κ. Μήτσου, εξέφρασε τη χαρά της να φιλοξενεί ο Δήμος την εκδήλωση σε μια στιγμή που χρειαζόμαστε τη σύσφιξη των σχέσεων με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς και τη γνώση για τις ιστορικές μας σχέσεις. Για τη σημασία των σχέσεων αυτών μίλησε επίσης στο χαιρετισμό της η επίτιμος πρόξενος κ. Τζανετουλάκου.

1

Στην «Συνάντηση της Ερμιόνης» κατατέθηκαν μια σειρά από στοιχεία προερχόμενα από επιστημονικές έρευνες ή στατιστικές για την γαλλική παρουσία στην Αργολίδα.

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Κρανιδίου κ. Ελένη Στογιάννου παρουσίασε εισαγωγικά τις ελληνογαλλικές σχέσεις και τη σημασία της πολιτιστικής τους διάστασης καθώς και η ίδια είναι καθηγήτρια γαλλικής.

 Με αρκετά βιωματική και συναισθηματική προσέγγιση, ο κ. Γιάννης Μ.Σπετσιώτης έδωσε το στίγμα των ερευνών του «Ερμιονικού Συνδέσμου» και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην παρουσίαση της «Φρεγάτας της Ελευθερίας» όπως ονομάστηκε η «Ermione» για την οποία ο «Ερμιονικός Σύνδεσμος» έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του περιοδικού του «Ερμιόνη» (τ.1, ΙΑΝ 2009).

Ο κ. Γιώργος Κόνδης αναφέρθηκε στην Γαλλική Επιστημονική  Αποστολή στο Μοριά και στο έργο της, δίνοντας άγνωστες λεπτομέρειες για τη χαρτογράφηση και ολόκληρο το επιστημονικό έργο το οποίο κληροδότησε στο νέο ελληνικό κράτος.

Η Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας κ. Αναστασία Βουτυρά μίλησε για τη σημασία της εισόδου της Ελλάδας στην ομάδα των γαλλόφωνων χωρών, την «Γαλλοφωνία» όπως ονομάζεται, το μέλλον της γαλλικής γλώσσας και τις πολιτισμικές διασυνδέσεις που συνδέουν τις δυο χώρες.

Τέλος, η προξενική σύμβουλος κ.Nelly Muller, έδωσε μια αναλυτική εικόνα της κοινότητας των Γάλλων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ερμιόνη, ανέπτυξε τις δράσεις της κοινότητας δίνοντας έμφαση στη λειτουργία του σχολείου Flame για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Σημείωσε δε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Γάλλων για την Ελλάδα και είπε χαρακτηριστικά πως φέτος αναμένουμε περισσότερους από 2 εκ. Γάλλους τουρίστες στη χώρα μας.

4Η «Συνάντηση της Ερμιόνης» αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια να προσεγγίσουμε τις ελληνογαλλικές σχέσεις μέσα από διάφορα πεδία που, αρκετές φορές, δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό και όμως έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξή τους. Για το λόγο αυτό, συνδιοργανωτές της εκδήλωσης εκτός από το Ν.Π.Κ.Π.Α. Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας και την Ένωση Συγγραφέων και Λογοτεχνών Ερμιόνης, ήταν και οι δύο Δημοτικές Βιβλιοθήκες (Κρανιδίου και Ερμιόνης), που καταγράφουν όλα αυτά τα χρόνια πλούσιες δράσεις στο χώρο του πολιτισμού για την περιοχή.

2

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ:Ω69ΩΩΡΡ-ΘΚ6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 3350/ 05-06-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (140.605,00€ χωρίς το Φ.Π.Α ) της 07/2016 μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ερμιονίδας
Οδός: Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι, 21300
Τηλ.: 2754360022
Telefax: 2754023668
E-mail: kranidi1@otenet.gr
Κωδικός NUTS: EL651
2. Είδος διαδικασίας-Κατακύρωσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας αποκλειστικά βάσει τιμής
3. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 06.06.2018
4. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 02.07.2018 και ώρα 08:00
5. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών :23.07.2018 και ώρα 15:00
6. Τρόπος κατάθεσης προσφορών: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr . Τα έγγραφα προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην έδρα του Δήμου Ερμιονίδας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
7. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 30.07.2018 και ώρα 10:00
8. Αύξοντας αριθμός συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):59084
9. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Δέσποινα Αντωνιάδου, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
10. Ταξινόμηση κατά CPV: 37535200-9, 37535210-2, 37535240-1, 37535250-4, 14211000-3, 45223110-0, 44221000-5,44613700-7,39113300-0,31500000-1,31523200-0,79132000-8,50870000-4
11. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ που περιλαμβάνει εργασίες για την τοποθέτηση των οργάνων .
12. Τόπος παράδοσης ειδών: Οι έντεκα (11) παιδικές χαρές του Δήμου Ερμιονίδας
13. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
14. Χρόνος προθεσμίας εκτέλεσης προμήθειας: εκατόν πενήντα (150) ημέρες.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .
15. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε εγκατάσταση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.
16. Εγγύηση συμμετοχής: 2.812,10 €
17. Χρόνος ισχύος εγγύησης συμμετοχής: Tριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εννιά (9) μήνες.
19. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
20. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου/ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» στον Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1 «Ολοκλήρωση Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση-Πρόσκληση 2014» και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 35-7332.009 , του προϋπολογισμού 2018 της αναθέτουσας αρχής
21. Προδικαστική προσφυγή : Προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο ύψους 703,25€.
22. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα δημοσιεύεται σε μία (1) εβδομαδιαία ή μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αργολίδας.
23. Σχετικές αποφάσεις: Η με αριθ. 10/17.01.2018(ΑΔΑ:6ΨΒΦΩΡΡ-Ξ53) απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού , η με αριθμό 22 /28.02.2018(ΑΔΑ: 6ΝΡ2ΩΡΡ-ΜΗΞ) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, η υπ.αρ.189/28.02.2018 (ΑΔΑΜ:18REQ002746947 2018-03-02) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

Τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο:

https://cloudup.com/czhLp6weMaH

Κρανίδι 07/06/2018

α.π. 3429

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ :

• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΣΤΑΣ
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
• «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09/06/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,00, 10.30, 11:00, 11:30 Π.Μ. ΚΑΙ 12:00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μήνυμα του Δημάρχου Ερμιονίδας Δημήτρη Σφυρή για τις πανελλήνιες εξετάσεις

Αγαπητά μας παιδιά

Σήμερα, αφήνετε   τη σχολική ζωή και ξεκινάτε ένα νέο ταξίδι με πίστη και αποφασιστικότητα για μια νέα διαδρομή.

Βάζετε νέους στόχους για να πετύχετε στη ζωή.

Μέχρι σήμερα είχατε στο πλευρό σας τους γονείς σας και τους καθηγητές σας που και αυτοί έδωσαν το δικό τους αγώνα.

Οι δικές σας επιτυχίες στις Πανελλήνιες εξετάσεις είναι για όλους εμάς η μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Γνωρίζω την ανυπομονησία σας και το άγχος σας για το καινούργιο.

Εύχομαι όμως να πετύχετε τους στόχους σας με πάθος και όχι από ανάγκη

Να αναζητάτε στις σπουδές σας και στη ζωή σας την γνώση και τη μόρφωση.

Να γίνετε οι φορείς του νέου και του διαφορετικού.

Να ζήσετε με τόλμη και να φτιάξετε τον κόσμο όπως τον θέλετε.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία

Δημήτρης Σφυρής

Δήμαρχος Ερμιονίδας

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά και ενήλικες

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2018

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων – Δήμος Ερμιονίδας

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και ο Δήμος Ερμιονίδας πραγματοποιούν από κοινού στις 8-9 Ιουνίου 2018 εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και ενήλικες με τίτλο

Πορφύρα, μια «βασιλική» βαφή

Πώς παράγεται η πορφυρή βαφή από ένα μικρό κοχύλι;

Ποιοι την παρήγαγαν και γιατί την εμπορεύονταν;

Πόσο σημαντική ήταν η παραγωγή πορφύρας για την Ερμιόνη των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων;

Γιατί βρέθηκαν εκατοντάδες κοχύλια πορφύρας στον προϊστορικό οικισμό στον Λαμπαγιαννά Αργολίδας;

Τι χρειάζεται να κάνουμε για να συνεχίσει να ζει το κοχύλι και σήμερα στη θάλασσα της Ερμιόνης;

Ερμιόνη, Κτίριο Συγγρού

8-9 Ιουνίου 2018

Παρασκευή 8 Ιουνίου: 9.30 π.μ. για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης

Σάββατο 9 Ιουνίου: 10.00 π.μ. ανοιχτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το κοινό

ds2porfyra

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ν.3979/2011 ΆΡΘΡΟ 61) – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Μ.Μερκούρη 11
Τ.Κ.: 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ
Πληροφορίες: Β. Πασιαλής
τηλ.:2754360002
fax: 2754023667

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 7ΘΑΚΩΡΡ-ΕΟ7
Kρανίδι 5/6/2018
Αρ.πρωτ.: 3337

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
«Συλλογή – Μεταφορά Στερεών
Αποβλήτων (Ν.3979/201,Άρθρο 61)-
Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου
Ερμιονίδας 2018».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
74.000,00€με φπα 24%

E-mail:kranidi1@otenet.gr
m.ermionidas@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.ermionida.gr/
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ν.3979/2011 ΆΡΘΡΟ 61)–ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2018» (CPV:90511000-2), προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010, Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», Ν.4412/2016 «προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύουν. Η δημοπρατούμενη υπηρεσία αφορά στην αποκομιδή αστικών απορριμμάτων από συγκεκριμένους οικισμούς, οδούς, κ.λπ. του Δήμου Ερμιονίδας, για χρονικό διάστημα ογδόντα (80) ημερολογιακών ημερών και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας (η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ:20-6277.001 και η πίστωση διατέθηκε με την υπ’ αρίθμ. 54/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Το φυσικό αντικείμενο της εργασίας, το αναλυτικό πρόγραμμα αποκομιδής, ο απαιτούμενος εξοπλισμός καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό, περιγράφονται επαρκώς στην υπ’ αρίθμ. 88/2018 Τεχνική Μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Αναλυτικής Διακήρυξης.
2.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας, οδός Μελίνας Μερκούρη αριθμός 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, την 18η/6/2018, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης.
Τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr) απ’ όπου θα παρέχεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (οδός Μελίνας Μερκούρη 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνος υπάλληλος Βασίλης Πασιαλής) ή από την Οικονομική Υπηρεσία (Πλατεία Παπαρσένη Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνη υπάλληλος Ελευθερίου Αικατερίνη). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3.Δικαίωμα συμμετοχής στo διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είτε αυτοτελώς είτε εν συμπράξει, θα πρέπει να νομιμοποιούνται και να δύνανται να εκτελέσουν την δημοπρατούμενη υπηρεσία σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη και την υπ’ αρίθμ. 88/2018 μελέτη.
4.Οι προσφορές θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη Γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
5.Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, να μην συντρέχουν γι’ αυτούς οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Αναλυτικής Διακήρυξης, να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της Αναλυτικής Διακήρυξης (παρ. 2.2.4 και 2.2.5) καθώς και η προσφορά τους να κατατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης (Κατάρτιση- Περιεχόμενο Προσφορών).
6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών ή εναλλακτικών προσφορών.
7.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών.
8.Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό 5% επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
9.Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
10.Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως (το αργότερο έως και την 6η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών), οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 14/6/2018. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό και τα έγγραφα της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2754360002 & 2754361425, Βασίλης Πασιαλής, Αικατερίνη Ελευθερίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνισμού βρίσκονται στο : 

https://cloudup.com/c0IjKlHpOA1