Ολοκληρώθηκαν οι δωρεάν σπιρομετρήσεις από τον Δήμο Ερμιονίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΡΑΝΙΔΙ 27/4/2015

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το τριήμερο πρόγραμμα των δωρεάν σπιρομετρήσεων που προσέφερε ο Δήμος Ερμιονίδας, το οποίο έλαβε χώρα στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου από 24 έως 26 Απριλίου 2015.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου για την ενημέρωση των δημοτών σε θέματα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και η δράση του έγινε μέσω του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας (Πιστοποιημένο Δίκτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας).

Να σημειωθεί πως ο Δήμος Ερμιονίδας για πρώτη φορά συμμετείχε σε δράση του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας.

Έγιναν συνολικά 111 σπιρομετρήσεις και σύντομα θα επαναληφθούν λόγω της αυξημένης ζήτησης που υπήρξε.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Δημήτρης Σφυρής, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την προστασία της υγείας των υπαλλήλων του Δήμου κάλεσε το εργατοτεχνικό προσωπικό να κάνει την σπιρομέτρηση, κάτι το οποίο έγινε από 15 εργάτες καθαριότητας.

Ο Δήμος Ερμιονίδας ευχαριστεί την Ιατρό Πνευμονολόγο κ. Φωτοπούλου Ελένη η οποία έκανε τις σπιρομετρήσεις και τον προϊστάμενο του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου κ. Μαχαίρα Μανώλη για την παραχώρηση της αίθουσας.

 

 

Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική

Δημοτική Σύμβουλος Ερμιονίδας

Υπεύθυνη του Εθνικού Διαδημοτικού

 Δικτύου Υγιών Πόλεων για τον Δήμο Ερμιονίδας

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            Κρανίδι  03/04/2015

                                                                                Αρ.Πρωτ.  3700

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

   

Σας προσκαλούμε την 7η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα  M. Τρίτη  και ώρα  13.30 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑ  1ο   :   Ψήφιση πιστώσεων

 ΘΕΜΑ 2ο :  Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο «Βελτίωση βατότητας Βοσκοτόπων 2015»

ΘΕΜΑ 3ο  :  Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο «Επούλωση λάκκων 2015»

ΘΕΜΑ  4ο  :   Κατάρτιση όρων διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών οδών 2015»

ΘΕΜΑ 5ο : Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έργο «Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών μονάδων έτους 2014»

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            Κρανίδι  31/03/2015

                                                                                Αρ.Πρωτ.  3537

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

   

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  11.00 μ.μ  σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω έκτακτου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑ   1ο  :   Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού   «Διάθεση προς επεξεργασία προ – διαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων»

 

 Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Πρόσκληση για 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

 

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΡΜΙΟΝΗ   16 /    03    /2015

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                            Αριθ. Πρωτ.:   161

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      

ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ          2η      Συνεδρίαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

                                                                                            

 

                                                                                           

ΠΡΟΣ

T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε. 

 

                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου ,σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 3852/2010  , στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  ,την   20η    Μαρτίου  του  έτους  2015,  ημέρα   Παρασκευή   και ώρα    18:30  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   επί  των κάτωθι θεμάτων  :

  1. 1. «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων για το υπαίθριο Εμπόριο»
  2. « 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015»

3.«Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για τον ¨ Καθαρισμό χερσαίων και εξομοιούμενων χώρων Ερμιόνης, Κοιλάδας, Πορτοχελίου και Κόστας»

  1. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης – Ψήφιση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση»

5.«Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για λογιστικές Υπηρεσίες  του Δ.Λ.Τ.Ε».

  1. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για απομαγνητοφώνηση πρακτικών 2013-2014.

7.«Λήψη απόφασης επί της αίτησης  του κ. Σταματίου Δημητρίου του Σταματίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένος Ερμιόνης  για το έτος 2015».

  1. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελίας του Παναγιώτη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης  λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2015 και εκτέλεση εργασιών  ».
  2. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. ΜΕΓΑ Παναγιώτη του Ιωάννη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης  λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2015»
  3. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας ΦΛΩΡΗ Αικατερίνης του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης  λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2015»
  4. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας ΦΑΣΙΛΗ Αναστασία του Παντελή για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης  λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2015»

 Σε  περίπτωση απουσία σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στο τηλέφωνο 2754360218 .

 

 

                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ .Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

 

                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΟΥΣΣΗΣ