Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              Κρανίδι  09/03/2015

                                                                                  Αρ.Πρωτ.  2654

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  11.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑ   1ο  :   Ορισμοί δικηγόρων

 ΘΕΜΑ   2ο   :   Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                              

Κρανίδι, 06.03.2015

     Αρ. πρωτ.: οικ. 2551

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 10.03.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχετικά με τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασιών
 2. Έγκριση της υπ’ αρ. 32/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015»
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014»
 4. Έγκριση της υπ’ αρ. 12/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015»
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στο Δήμο Ερμιονίδας
 6. Σχετικά με πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών με 8μηνη σύμβαση για το έτος 2015 στο Δήμο Ερμιονίδας
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2015
 8. Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας (σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010)
 9. Σχετικά με αίτηση κ. Στάικου Σταματίου του Αναργύρου, κατοίκου Ερμιόνης Αργολίδας αναφορικά με αγωγή εξώσεως του Δήμου Ερμιονίδας κατ’ αυτού.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

 

Κρανίδι  27/02/2015

                                                                                                       

Αρ.Πρωτ.  2187

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 Σας προσκαλούμε την 3η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  11.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑ   1ο  :   Ορισμοί δικηγόρων

 ΘΕΜΑ   2ο   :   Ψήφιση πιστώσεων

 

 Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

 

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

             

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι  20/02/2015

                                                                                                Αρ.Πρωτ.  1902

                                                            

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ   1ο  :   Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για το έργο «Επούλωση λάκκων 2015»

ΘΕΜΑ 2ο : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση βατότητας Βοσκοτόπων 2015»

ΘΕΜΑ   3ο  :   Ορισμοί δικηγόρων

 ΘΕΜΑ   4ο :    Ψήφιση πιστώσεων

 ΘΕΜΑ   5ο :    Αποδοχή δωρεάς

 

 Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                           Κρανίδι, 20.02.2015

                                                                                     Αρ. πρωτ.: οικ. 1894

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 24.02.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής προετοιμασίας και παρακολούθησης των αεροφωτογραφιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου
 2. Επιθεώρηση παιδικών χαρών και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΚΑΪΤΙΟΥ»
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΤΣΗ ΕΛΛΛΗΝΑ (ΔΩΡΕΑ)»
 5. Έγκριση αίτησης (υπ’ αρ. 14915/01.12.2014) της Aristo Developers A.E. για την κατασκευή του έργου ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ AMANZOE
 6. Έγκριση εισόδου – εξόδου για την επιχείρηση ιδιωτικού ΚΤΕΟ των Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ – Π. ΣΤΡΙΓΚΟΣ & Γ. ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (με αρ. πρωτ.: 15536/16.12.2014)
 7. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αρ. 1/2015 μελέτης του έργου: «Επούλωση λάκκων 2015»
 8. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αρ. 2/2015 μελέτης του έργου: «Βελτίωση βατότητας βοσκοτόπων 2015»
 9. Σχετικά με αιτήματα ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
 10. Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με Κανονισμό για ρύθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των Ζωήλατων Οχημάτων στο Δήμο μας»
 11. Σχετικά με αίτημα της εταιρείας Aristo Developers Α.Ε. σ’ ό,τι αφορά στο ξενοδοχείο NIKKI BEACH
 12. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και τροποποίηση προϋπολογισμού
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2015
 14. Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας (σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010)
 15. Σχετικά με ορισμό επιτροπής πολιτικού εκπροσώπου και συντονιστή του προγράμματος «Υγιείς πόλεις» του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας – ΕΔΔΥΠΠΥ
 16. Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη
 17. Σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική στην Τ.Κ. Ηλιοκάστρου και την αναδρομικότητα των τελών ύδρευσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 

 1. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Αριστείδης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 2. ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ Ελένη – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ανδρέας – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
 4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
 5. ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 6. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
 7. ΦΩΣΤΙΝΗ – ΠΟΥΛΗ Καλλιόπη – Αντιδήμαρχος
 8. ΠΑΛΛΗΣ Ιωάννης
 9. ΜΗΤΣΟΥ Κυριακή
 10. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Γεώργιος
 11. ΡΟΥΣΣΗΣ Ιωάννης
 12. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Παναγιώτης
 13. ΚΟΤΣΟΒΟΥ Μαρία
 14. ΛΟΥΜΗ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική
 15. ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ Γεώργιος
 16. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 17. ΛΑΔΑΣ Απόστολος
 18. ΣΤΡΙΓΚΟΥ – ΦΩΣΤΙΝΗ Άννα
 19. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
 20. ΓΑΝΩΣΗΣ Ιωσήφ
 21. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Χρήστος
 22. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Εμμανουήλ
 23. ΛΑΜΠΡΟΥ Αναστάσιος
 24. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος
 25. ΤΟΚΑΣ Αναστάσιος
 26. ΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος
 27. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΔΑΓΚΛΗΣ Χρήστος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ Ιωάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

ΤΡΙΓΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΔΙΔΥΜΩΝ

ΣΠΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΑΘΗΣ Ανάργυρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΦΛΩΡΗΣ Παναγιώτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΦΟΥΡΝΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κωνσταντίνα

 

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                              

Κρανίδι, 06.02.2015

     Αρ. πρωτ.: οικ. 1221

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 10.02.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αιτήσεις πολιτών»
 2. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 8/2015 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Καθορισμός τιμής στους κομποστοποιητές που έχει προμηθευτεί η Επιχείρηση προκειμένου να τους διαθέσει στους πολίτες»
 4. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας (σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010)
 5. Σχετικά με αναδρομικές μισθώσεις ακινήτων (μέχρι την υπογραφή νέων μισθωτηρίων συμβολαίων ή έως το τέλος του 2015)
 6. Σχετικά με πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (δίμηνη απασχόληση)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Kρανίδι   04  /   02  / 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                            Αριθμ. Πρωτ.:  1140

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                    

              

                    Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                               (Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 

      Σας   προσκαλούμε   την 09η      του μηνός Φεβρουαρίου     του έτους  2015,   ημέρα Δευτέρα     και ώρα  13.00 πμ ,  σε   συνεδρίαση  της   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί   στο Δημοτικό  Κατάστημα   Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω  θέμα της ημερήσιας  διάταξης :

Θέμα 1ο :  Σχετικά με τη χορήγηση αδείας χρήσης Μουσικών οργάνων  στο κατάστημα << Εστιατόριο >> της ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, στην Τοπική Κοινότητα  Κοιλάδας  του Δήμου Ερμιονίδας .

Θέμα 2 :   Σχετικά με κανονισμό για ρύθμιση της επαγγελματικής  δραστηριότητας των Ζωήλατων Οχημάτων στον Δήμο μας.

 

H Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Καλλιόπη  Φωστίνη

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                 Κρανίδι  30/01/2015

                                                                          Αρ.Πρωτ.  1013

  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 5η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ   1ο  :   Υπηρεσία «Διάθεση προς επεξεργασία προ-διαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων». Κατάρτιση όρων διεθνούς, ηλεκτρονικού, δημοσίου, ανοικτού διαγωνισμού, συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης αποτελεσμάτων του, ψήφιση πίστωσης.

ΘΕΜΑ   2ο  :   Ψήφιση πιστώσεων.     

ΘΕΜΑ   3ο :    Ορισμοί δικηγόρων.

 

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

– Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.