Εκδρομή από την εθελοντική ομάδα «Αλληλεγγύη» του Δήμου Ερμιονίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η εθελοντική ομάδα «Αλληλεγγύη» του Δήμου Ερμιονίδας

διοργανώνει μετάβαση στην Ιερά Μονή Καλαμίου την 13η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή (Γ΄ Χαιρετισμοί)  ώρα αναχώρησης 15.30

από την Πλατεία Κρανιδίου

Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε                                                                                                    Τιμή εισιτηρίου 10 €

Τηλ. Επικοινωνίας  6947409019

Πρόσκληση για καφέ από την εθελοντική ομάδα «Αλληλεγγύη» του Δήμου Ερμιονίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η εθελοντική ομάδα «Αλληλεγγύη» του Δήμου Ερμιονίδας

διοργανώνει καφέ

την 1η Μαρτίου ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00

στην Ταβέρνα «το Σπιτικό» στο Κρανίδι

Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε

                                                                                                        Τιμή εισόδου 6 €

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

Ο Δήμος Ερμιονίδας αξιοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και λειτουργίας κτηνοτροφικού πάρκου.

Για τις διαδικασίες εκκίνησης του κτηνοτροφικού πάρκου θα μιλήσει ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας, κ. Γεώργιος Ζέρβας στο Δημοτικό Σχολείο Λουκαϊτίου, την Παρασκευή 13 -2-2015 και ώρα 8:00 μ.μ.

Το κτηνοτροφικό πάρκο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και από την Ε.Ε., αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα με πολλά πλεονεκτήματα, που μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία της «αιγοπροβατοτροφίας» στην περιοχή μας.

Το πιλοτικό σχέδιο του κτηνοτροφικού πάρκου προϋποθέτει έναν ομαδικό χώρο σταβλισμού αιγοπροβάτων από μικρή ομάδα κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα έχουν αυτονομία (ατομικό στάβλο) αλλά θα χρησιμοποιούν κοινόχρηστους βοηθητικούς χώρους.

Μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να έχει πολλά οφέλη για τους κτηνοτρόφους όπως χαμηλότερο κόστος παραγωγής, μικρότερες τιμές αγοράς ζωοτροφών, συνεργασίες για πώληση προϊόντων, καλύτερη ποιότητα προϊόντων, που θα μπορούσε να προκύψει και λόγω της δωρεάν παρεχομένης επιστημονικής βοήθειας από κτηνιάτρους και γεωπόνους.

Επίσης ένα κτηνοτροφικό πάρκο θα μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά του με την ίδρυση και λειτουργία ενός τυροκομείου, την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών, κ.λπ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι του Δήμου μας να προσέλθουν στον προαναφερόμενο χώρο για να ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες και διαδικασίες του προγράμματος.

Πληροφορίες: Γιάννης Δημαράκης, Αντιδήμαρχος, τηλ. 2754360001

Μπορείτε να διαβάσετε το παρακάτω εκτενέστερο κείμενο για τα κτηνοτροφικά πάρκα του καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Ζέρβα.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Του καθηγητή Γεωργίου Ζέρβα

 Μία καινοτομία που μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία της αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα μας.

Μετά την ανακοίνωση του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την “Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας”, και συγκεκριμένα της αιγοπροβατοτροφίας στην εν λόγω Περιφέρεια, εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κτηνοτρόφους και διάφορες κτηνοτροφικές περιοχές της χώρας για τα “Κτηνοτροφικά Πάρκα” που αποτελούν μία από τις τέσσερις κύριες δράσεις του Προγράμματος αυτού. Επειδή το κτηνοτροφικό πάρκο αποτελεί καινοτόμο ιδέα, με πολλά πλεονεκτήματα, που μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη φυσιογνωμία της αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα μας, κρίθηκε σκόπιμο να αναλυθούν, έστω και συνοπτικά, η φιλοσοφία και η σκοπιμότητα οργάνωσης και λειτουργίας τους, οι προϋποθέσεις εγκατάστασής τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτήν.

Κατ’ αρχάς θα αναφερθούν κάποιες διαπιστώσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα κτηνοτροφικά πάρκα οι οποίες έχουν ώς ακολούθως:

α.         H αιγοπροβατοτροφία στη χώρα μας αποτελεί το σημαντικότερο κλάδο της ζωικής μας παραγωγής από κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής πλευράς, με παράδοση αιώνων, αλλά χαμηλό βαθμό εκσυγχρονισμού και τεχνολογικής διείσδυσης.

β.         H χώρα μας είναι  η μοναδική στην Ευρωπαικη Ενωση οπου η παραγόμενη ποσότητα αιγοπρόβειου γάλακτος είναι μεγαλύτερη εκείνης του αγελαδινού.

γ.         Tόσο η νομοθεσία όσο και ο καταναλωτής απαιτούν κτηνοτροφικά προϊόντα ασφαλή και υψηλής ποιότητας, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στη διαδικασία παραγωγής και μεταποίησής τους.

δ.         Oι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την άσκηση της κτηνοτροφίας και η διασφάλιση της ευζωίας των εκτρεφόμενων ζώων υπαγορεύουν νέους κανόνες λειτουργίας και διαχείρισης των κτηνοτροφικών μονάδων.

ε.         Mεγάλο ποσοστό των αιγοπροβατοτρόφων μας είναι μεγάλης ηλικίας, χωρίς διάδοχη κατάσταση στην εκμετάλλευσή τους, με πεπαλαιωμένες μη λειτουργικές εγκαταστάσεις τόσο για τους ίδιους όσο και για τα εκτρεφόμενα ζώα, και

στ.       H οικονομική κρίση έχει στρέψει έναν αριθμό νέων και μορφωμένων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα που θέλει να ασχοληθεί συστηματικά και επιχειρηματικά με την αιγοπροβατοτροφία που παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες δραστηριότητες.

Συνεκτιμώντας λοιπόν τα υπέρ (πχ. εξαιρετικής ποιότητας κτηνοτροφικά προϊόντα) και τα κατά (πχ. σημαντική υστέρηση ως προς τον εκσυγχρονισμό των μονάδων) της αιγοπροβατοτροφίας μας, τις τάσεις και απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού (ασφαλή και αναβαθμισμένης ποιότητας προϊόντα από διαιτητικής και τεχνολογικής άποψης) και την κείμενη νομοθεσία (προστασία περιβάλλοντος, ευζωία ζώων, κλπ), μία μάλλον ασφαλής πρόβλεψη είναι ότι ο συγκεκριμένος κλάδος μέσο-μακροπρόθεσμα θα αντιμετωπίσει προβλήματα βιωσιμότητας (λόγω μειωμένης παραγωγικότητας και πολλών άλλων παραγόντων), αλλά και σημαντική συρρίκνωση με τεράστιες κοινωνικοοικονομικές (αλλά και περιβαλλοντικές) επιπτώσεις. Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει να δοκιμαστεί ένα νέο μοντέλο άσκησης της αιγοπροβατοτροφίας μας, πιλοτικά αρχικά, που θα αντιμετωπίζει τα περισσότερα από τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν και θα δίνει προοπτική στον κλάδο και στους νέους ανθρώπους, χωρίς να καταργεί τον υφιστάμενο σήμερα τρόπο λειτουργίας του.

Η ιδέα λοιπόν για εγκατάσταση κτηνοτροφικών πάρκων προτείνεται ώς “πιλοτική” εφαρμογή, η οποία θα δοκιμαστεί για να διαπιστωθούν στην πράξη τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της, πριν γενικευτεί η εφαρμογή της. Θεωρητικά, η ιδέα παρουσιάζει πολλά και συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που μένει να αποδειχθούν στην πράξη, με σημαντικότερο μειονέκτημα τη νοοτροπία ημών των Ελλήνων όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ μας.

 

Ορισμός Κτηνοτροφικού Πάρκου

Ώς Κτηνοτροφικό Πάρκο ορίζεται μία περιοχή για την οποία έχει γίνει χωροταξική μελέτη οργάνωσής της η οποία προβλέπει τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και την οριοθέτηση ορισμένης έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία του κτηνοτροφικού πάρκου. Η έκταση αυτή πρέπει να είναι ευκόλως προσβάσιμη από τους κτηνοτρόφους με άμεση επαφή με τους βοσκοτόπους για τη βόσκηση των ζώων (στην περιοχή που ουσιαστικά βόσκουν τα αιγοπρόβατά τους) στην οποία θα εγκατασταθούν αιγοπροβατοστάσια με όλους τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους και τον απαραίτητο εξοπλισμό (αμελκτήρια, δεξαμενές πρόψυξης γάλακτος, αποθήκες ζωοτροφών, αναρρωτήριο για τα ασθενούντα ζώα, κοπροσωρό για το χειρισμό των αποβλήτων, κατοικία για τους κτηνοτρόφους, γραφείο για το Γεωπόνο και Κτηνίατρο που θα παρακολουθούν το ζωικό κεφάλαιο, κλπ) (Διάγραμμα 1).

 

Διάγραμμα 1. Κάτοψη Κτηνοτροφικού Πάρκου

 

Το κτηνοτροφικό πάρκο θα διαθέτει κατάλληλη οδική πρόσβαση, ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Οι σταυλικές εγκαταστάσεις (αιγοπροβατοστάσια) θα είναι σύγχρονες και λειτουργικές, θα διασφαλίζουν την ευζωία στα εκτρεφόμενα ζώα και θα έχουν άδεια λειτουργίας.

Ένα κτηνοτροφικό πάρκο μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα κοινόχρηστο βοσκότοπο (πχ μετά σχετική παραχώρηση από τη δασική υπηρεσία) που χρησιμοποιείται από μία ομάδα κτηνοτρόφων με εκτατικής ή ημιεκτατικής μορφής μονάδες ή και σε μια πεδινή έκταση (δημόσια ή ιδιωτική) για εντατικής μορφής μονάδες αιγοπροβάτων με υψηλές αποδόσεις. Στην περίπτωση των εκτατικών εκτροφών θα χρησιμοποιούνται οι φυσικοί βοσκότοποι (συνήθως κοινοτικοί), ενώ στην περίπτωση των εντατικών ή ημιεντατικών εκτροφών μπορούν να εγκαθίστανται και να βόσκονται τεχνητοί λειμώνες περί το κτηνοτροφικό πάρκο.

Εξυπακούεται ότι η επιλογή του χώρου εγκατάστασης ενός ή περισσότερων κτηνοτροφικών πάρκων σε μια περιοχή θα γίνει με κριτήρια καταλληλότητας ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου, την απόσταση των ορίων της έκτασης από οικισμούς, προστατευμένες ζώνες, λίμνες, ποταμούς, σιδηροδρομικό δίκτυο κλπ, σύμφωνα με τη βασική πολεοδομική νομοθεσία και τις υγειονομικές διατάξεις περί κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Κτηνοτροφικού Πάρκου

Οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου συνοψίζονται κυρίως στα εξής:

α.    Σύσταση φορέα που θα δημιουργήσει και θα λειτουργεί το πάρκο.

β.    Συμμετοχή ενός ελάχιστου ικανού αριθμού κτηνοτρόφων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε αυτό.

γ.    Δυνατότητα οργάνωσης κοινόχρηστης υποδομής (έκταση, οδική πρόσβαση, δίκτυα ύδρευσης – ηλεκτρισμού, διαχείριση αποβλήτων κλπ).

δ.    Διαθεσιμότητα κατάλληλης έκτασης που να ικανοποιεί τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.

ε.    Υποχρεωτική διατήρηση της λειτουργίας του χώρου για τουλάχιστον 20 χρόνια.

στ.  Ύπαρξη προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ζ.     Οι μονάδες που θα συμμετάσχουν οφείλουν να πληρούν προ της εγκατάστασής τους ορισμένους όρους υγείας των ζώων και απουσίας ορισμένων νοσημάτων (πχ. βρουκέλλωση, φυματίωση, κλπ).

η.    Οι κτηνοτρόφοι που θα εγκατασταθούν  στο πάρκο να έχουν κατά προτίμηση ηλικία μικρότερη των 45 ετών.

Πέραν των παραπάνω τα αιγοπροβατοστάσια και οι βοηθητικοί χώροι αυτών πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ζώων και στο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων (μονάδων), να εξασφαλίζουν συνθήκες άνετης εργασίας στους κτηνοτρόφους, να είναι δυνατή η προσπέλαση και εύκολη η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση, να είναι σχετικά χαμηλό το κόστος κατασκευής, η όλη κατασκευή να είναι τεχνολογικά σωστή, οικονομικά συμφέρουσα και περιβαλλοντικά εναρμονισμένη στις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων, και να ανταποκρίνεται στην πλήρη και λειτουργική οργάνωση της αποθήκευσης ζωοτροφών, τη συγκέντρωση των προϊόντων (κυρίως του γάλακτος) και την εφαρμογή μέτρων προληπτικής υγιεινής.

 

Τρόπος λειτουργίας του Κτηνοτροφικού Πάρκου

Σε ένα κτηνοτροφικό πάρκο θα μπορούν να εγκατασταθούν 5-10 κτηνοτρόφοι με τα ποίμνιά τους με ένα σύνολο 1000-3000 προβάτων ή αιγών. Ο κάθε κτηνοτρόφος θα έχει το δικό του σταύλο αλλά θα χρησιμοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους εκ περιτροπής και προγραμματισμένα (πχ. το αμελκτήριο) όπως θα προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πάρκου. Ουσιαστικά οι συνεργαζόμενοι στο κτηνοτροφικό πάρκο κτηνοτρόφοι θα αποτελούν “ομάδα παραγωγών” που θα έχει ταυτόχρονα αυτονομία (ατομικό σταύλο) και συνεργασία (πχ. ομαδική προμήθεια ζωοτροφών, ομαδική πώληση προϊόντων, κτλ).

Για τη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου σε μία περιοχή πρέπει να συσταθεί ειδικός φορέας (πχ. σε επίπεδο Δήμου) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και έργο (πχ. δημιουργία υποδομών, οργάνωση της κοινόχρηστης έκτασης, επίβλεψη της λειτουργίας, συντήρησης κλπ του πάρκου).

Στη συντήρηση και τα έξοδα λειτουργίας του πάρκου (πχ. επισκευές, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) θα συμμετέχουν οι κτηνοτρόφοι ποσοστιαία σύμφωνα με το καταστατικό του πάρκου (καθ’ όν τρόπο λειτουργεί μια πολυκατοικία με ιδιοκτήτες και κοινόχρηστες δαπάνες).

Εφόσον το κτηνοτροφικό πάρκο (κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) γίνει με χρήματα του Δημοσίου, ο κτηνοτρόφος θα χρησιμοποιεί το πάρκο (χωρίς δικαίωμα πώλησης και μεταβίβασης) όσο διατηρεί το ζωικό κεφάλαιο και τη μονάδα του σε λειτουργία. Εφόσον τον κτηνοτρόφο αυτό διαδέχεται στη μονάδα κάποιο από τα παιδιά του, τα δικαιώματα παραμονής στο πάρκο θα μεταβιβάζονται στο παιδί. Αν κάποιος όμως αποχωρήσει από τη δραστηριότητα του κτηνοτρόφου, τη θέση του θα πάρει κάποιος άλλος κτηνοτρόφος, μετά από έγκριση των υπολοίπων κτηνοτρόφων και του υπεύθυνου φορέα του κτηνοτροφικού πάρκου.

Στην ομάδα παραγωγών του κτηνοτροφικού πάρκου θα παρέχεται δωρεάν επιστημονική βοήθεια και καθοδήγηση για θέματα διατροφής, διαχείρισης, υγιεινής, περίθαλψης κλπ. από Γεωπόνους και Κτηνιάτρουw του Δήμου ή της Περιφέρειας.

Στα πλαίσια οργάνωσης ενός κτηνοτροφικού πάρκου θα προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης των εγκαταστάσεων (αν και όποτε χρειαστεί), καθώς και αξιοποίησης (μεταποίησης) των παραγόμενων προϊόντων (πχ. τυροκομείο).

Εξυπακούεται, επίσης, ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων στο κτηνοτροφικό πάρκο είναι εθελοντική και το μέγεθός του ανάλογο σε κάθε περίπτωση με τους προσφερόμενους για συνεργασία κτηνοτρόφους.

 

Πλεονεκτήματα Κτηνοτροφικού Πάρκου

Η δημιουργία και λειτουργία ενός κτηνοτροφικού πάρκου από “ομάδα παραγωγών” (κτηνοτρόφων) έχει συνοπτικά τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

α.    Εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των ζώων και εργασίας για τους κτηνοτρόφους.

β.    Ανάπτυξη εμπιστοσύνης για συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας στο επίπεδο χρήσης της κοινής υποδομής των κτηνοτροφικών πάρκων.

γ.    Πλήρη επιστημονική υποστήριξη για θέματα διατροφής, διαχείρισης, υγιεινής, πρόληψης και θεραπείας ασθενειών και διαχείρισης, αξιοποίησης και βελτίωσης του δυναμικού των βοσκοτόπων.

δ.    Αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος (όχληση, ρύπανση, υποβάθμιση) και αισθητική αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου με την κατασκευή πλήρως εναρμονισμένων με το περιβάλλον αιγοπροβατοστασίων.

ε.    Προμήθεια ζωοτροφών με καλύτερους οικονομικούς όρους λόγω μαζικής αγοράς (οικονομία κλίμακος – χαμηλότερο κόστος διατροφής).

στ.  Πώληση κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλακτος, κρέατος) σε υψηλότερη τιμή λόγω διαθέσιμης ποσότητας και ποιότητας, αλλά και μεγαλύτερης διαπραγματευτικής δυνατότητας.

ζ.     Διάθεση ασφαλών κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας λόγω εφαρμογής της μηχανικής άμελξης (μικροβιακό φορτίο γάλακτος) και των ενδεδειγμένων μεθόδων διατροφής και κανόνων υγιεινής στα ζώα και τις εγκαταστάσεις.

η.    Βελτίωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που θα προέλθει από:

  • την αύξηση των αποδόσεων των ζώων λόγω της ισόρροπης διατροφής,
  • τη μείωση των απωλειών λόγω εφαρμογής προγράμματος προληπτικής υγιεινής και εμβολιασμών των ζώων,
  • το χαμηλότερο κόστος προμήθειας ζωοτροφών και υγειονομικής περίθαλψης,
  • το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος των επιμέρους μονάδων
  • την υψηλότερη τιμή διάθεσης των προϊόντων λόγω της οργάνωσης της ομάδας των παραγωγών,
  • την καλύτερη αναπαραγωγική διαχείριση των ποιμνίων (εφαρμογή συγχρονισμού τοκετών και / ή τεχνητής σπερματέγχυσης), και
  • την οργάνωση επιλογής και πώλησης ζώων αναπαραγωγής εφόσον η εκτρεφόμενη φυλή πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ανάλογα με τη δυναμικότητα του κτηνοτροφικού πάρκου (αριθμός εκτρεφόμενων ζώων και επίπεδο παραγωγής αυτών) και το βαθμό οργάνωσής του μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά του με την ίδρυση και λειτουργία ενός τυροκομείου.

Μπορεί, επίσης, εναλλακτικά να εφαρμόσει, ώς ομάδα παραγωγών “συμβολαιακή” μορφή συνεργασίας με παραγωγούς ζωοτροφών ή κάποια βιομηχανία ζωοτροφών, εφόσον οι ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των ζώων τους, και τυροκόμους για τη διάθεση του γάλακτος σε καλύτερη τιμή και εγγυημένο τρόπο πληρωμής.

Η παραπάνω περιγραφή δεν αποτελεί παρά μια συνοπτική παρουσίαση των κτηνοτροφικών πάρκων για να γίνει κάπως κατανοητή η γενική ιδέα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής, των κτηνοτροφικών μονάδων κλπ θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές για την άριστη λειτουργία τους. Αν και αρκετοί κτηνοτρόφοι συντάσσονται με την ιδέα, δύσκολα αποφασίζουν να προχωρήσουν προτάσσοντας, ως συνήθως, διάφορα αρνητικά στοιχεία. Για παράδειγμα, κάποιοι προτάσσουν το επιχείρημα της διασφάλισης της υγείας των ποιμνίων (αν δηλαδή κάποιο ποίμνιο έχει κάποια ασθένεια θα τη μεταδώσει στα υπόλοιπα). Το θέμα αυτό όμως δεν αποτελεί επιχείρημα γιατί όπως αναφέρθηκε ήδη τα ποίμνια αφενός θα εξεταστούν εκ των προτέρων, αφετέρου θα επιβλέπονται από κτηνίατρο και θα λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις (εμβολιασμοί, απολυμάνσεις, κλπ) όπως άλλωστε γίνεται σε βιομηχανικού τύπου εκτροφές χοίρων και πτηνών με χιλιάδες ζώα στην ίδια τη μονάδα.

Κάθε εγχείρημα αρχικά είναι δύσκολο και απαιτεί ρίσκο όπως αυτό που παίρνει κάθε επιχειρηματίας, μικρός ή μεγάλος. Χωρίς ρίσκο όμως δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος και επιτυχία. Το ρίσκο, κατά τη γνώμη μου, στην περίπτωση των κτηνοτροφικών πάρκων δεν είναι μεγάλο. Οι πιθανότητες επιτυχίας θα εξαρτηθούν σχεδόν αποκλειστικά από τη συνεργαζόμενη ομάδα κτηνοτρόφων. Γι’ αυτό άλλωστε επισημάνθηκε η πιλοτική τους εφαρμογή, δεδομένου ότι δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα κάτι ανάλογο αν και συζητείται ώς θέμα και πιθανότητα περισσότερο από μια δεκαετία τώρα.

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας

Πρόεδρος Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας

Γ. Γραμματέας Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας

(e-mail: gzervas@aua.gr )

Δελτίο τύπου της ΚΕΔΕ για το ρόλο της Αυτοδιοίκησης Α” Βαθμού στην ανάπτυξη της χώρας

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Αθήνα 4/2/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελεί πάγια θέση μας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα, χωρίς τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.

Τη θέση μας αυτήν την επαναλάβαμε κατά την πρόσφατη συνάντησή μας, με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για τους Ο.Τ.Α. η  διαχείριση των πόρων του νέου Ε.Σ.Π.Α. αποτελεί πρώτης προτεραιότητας ζήτημα. Στη διαχείριση αυτή απαιτούμε να έχουμε ρόλο ουσιαστικό, κι όχι διακοσμητικό, όπως κάποιοι επιθυμούν. Δεν θα αποδεχθούμε ρόλο κομπάρσου σε ένα θέμα που αφορά το μέλλον των τοπικών μας κοινωνιών.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη:

Είναι αναγκαία η άμεση εκκίνηση του νέου Ε.Σ.Π.Α., χωρίς όμως να  επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος .

Απαιτούμε η Κ.Ε.Δ.Ε και οι Ο.Τ.Α. να είναι αυτοί που θα διαχειρισθούν με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τους πόρους του ΕΣΠΑ που θα χρηματοδοτήσουν έργα και παρεμβάσεις που αφορούν τους Δήμους.

Επίσης, ζητάμε να δοθεί παράταση στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των έργων που χρηματοδοτούνται από το τρέχον Ε.Σ.Π.Α., ώστε αφενός να μην χαθούν πόροι και θέσεις εργασίας. Αφετέρου να μην υπάρξει κίνδυνος να αναγκαστούν Δήμοι να επιστρέψουν χρήματα που εισέπραξαν για την εκτέλεση των έργων αυτών.

Η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, από το ένα άκρο της χώρας ως το άλλο, ενωμένη στο σύνολό της, επιθυμεί κι απαιτεί αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρώπη: την ισότιμη συνεργασία με την Κεντρική Εξουσία και τις Περιφέρειες της χώρας, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του Ε.Σ.Π.Α., προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της ενίσχυσης της απασχόλησης.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο τύπου της ΚΕΔΕ για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

 Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Αθήνα 4/2/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αυτοδιοίκηση πρωταγωνίστρια για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας οριοθετεί τις προτεραιότητες ενόψει των προσυνεδρίων και του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Η ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας τόσο για την επίτευξη του εθνικού στόχου για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όσο και στη διαμόρφωση των τοπικών Κοινωνικών Πολιτικών, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2010, είναι ένα από τα κύρια θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια των επτά περιφερειακών προσυνεδρίων  αλλά και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου.

Οι βασικές θέσεις της Αυτοδιοίκησης υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, των επιπτώσεων δηλαδή της οικονομικής κρίσης, που έχουν αποκτήσει ένταση και κοινωνικό βάθος, συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ.

Ως πρώτη προτεραιότητα η ΚΕΔΕ οριοθετεί την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και προγραμμάτων των δήμων, όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα δημοτικά-κοινωνικά ιατρεία, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά συσσίτια, τα ΚΔΑΠ ,τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα», το πρόγραμμα «Τράπεζα Χρόνου», των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, την Τράπεζα Τροφίμων, τους  Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τα ΚΕΠ υγείας κ.α.

Δεύτερον, η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση δράσεων, όπως οι παραπάνω, προϋποθέτει την ύπαρξη οργανωμένων Κοινωνικών Δομών, ικανοποιητική στελέχωση με έμπειρο και εξειδικευμένο δυναμικό και ύπαρξη και χρησιμοποίηση σχετικών συστημάτων και εργαλείων.

Τρίτον, προκειμένου οι Δήμοι να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα ανωτέρω Προγράμματα η ΚΕΔΕ προτείνει τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων δομών μέσα στους Οργανισμούς τους, όπως:

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής με ενδεικτικά γραφεία, Ισότητας των Δύο Φύλων, Υποστήριξης ΑμΕΑ, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικο-Προνοιακών Δομών,Πρόληψης και Κοινωνικής Φροντίδας, Πρόληψης και  Αγωγής Υγείας   κ.λπ.

Τέλος η ΚΕΔΕ προτείνει:

Την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των δράσεων των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων από τους δήμους.

Την προετοιμασία, οργάνωση και θέσπιση Ολοκληρωμένων Τοπικών Κοινωνικών Πολιτικών για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού και την προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Την θέσπιση κοινωνικών συμμαχιών με εγνωσμένου κύρους εταίρους, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και επάρκεια στην υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων.

Τέλος η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας επεσήμανε ότι για το Ε.Π. « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για τους Απόρους» 2014-2020 οι δήμοι πρέπει να το πρώτο ρόλο  ως «ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΙ»  στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας, διότι πληρούν το κριτήριο της «εγγύτητας», της συμπληρωματικότητας, της ιδιαιτερότητας και της αποκέντρωσης  των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών καλύπτοντας με το Δίκτυο των Κοινωνικών δομών που διαθέτουν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευχαριστήρια επιστολή προς την οικογένεια Γεωργίου και Λίτας Λιβανού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Δημήτρης Σφυρής, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας κ. Παναγιώτης Φλωρής  και η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αγγελική Λούμη, ευχαριστούν θερμά την οικογένεια Γεωργίου και Λίτας Λιβανού για την γενναιόδωρη προσφορά τους στην Σχολική Κοινότητα Κοιλάδας.

Συγκεκριμένα, αφορά στην εξασφάλιση πετρελαίου για το σχολικό έτος 2014 – 2015 και στην τοποθέτηση ξύλινου πατώματος στην αίθουσα του Νηπιαγωγείου.

Τέτοιου είδους χορηγίες είναι αξιέπαινες και πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση διότι εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή και απρόσκοπτη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας.

Πρόσκληση από την ΔΕΥΑΕΡ στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ερμιονίδας

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  
    Κρανίδι, 05-02-2015
      Αρ. Πρωτ.:   168
 
ταχ. δ/ση: 

τηλ.:

fax.:

e-mail:

 

http://

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ-ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑ21300 ΚΡΑΝΙΔΙ

27540-22945, 22972

27540-23391

dkranid@otenet.gr,

 

www.deyaer.wordpress.com

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ:

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΥΜΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΚΑΪΤΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ

 

ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με αφορμή την πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ηλιοκάστρου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Γραφείο Ηλιοκάστρου την Παρασκευή 06/02/2015 στις 18:00 μ.μ. με θέμα «Συζήτηση και λήψη αποφάσεως σχετικά με λογαριασμούς ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ για τη Τοπική Κοινότητα Ηλιοκάστρου» παρακαλώ να παρευρεθείτε και εσείς ως Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με τον Ν.1069/80.

 

 

    

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

 

    
   Ιωάννης Πάλλης
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
                                                                                                                                                            ..,1.       Χρονικό Αρχείο/ Πρωτόκολλο Φ25Β                                                                                                         √