ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Περίληψη Διακήρυξης για την »Προμήθεια τροφίμων έτους 2016» συνολικού προϋπολογισμού 45.200,00€

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:

Περίληψη Διακήρυξης για την »Προμήθεια τροφίμων έτους 2016» συνολικού προϋπολογισμού 56.500,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 ατόμων από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδος

To  Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.  Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης,

Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδος»

Ανακοινώνει

Την προκήρυξη της πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων για την  υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδος, που εδρεύει στο Κρανίδι,  και συγκεκριμένα ενός ΔΕ Μάγειρα, ενός ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας και δύο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

Για να δείτε την περίληψη της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε την ανακοίνωση της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 21 ατόμων στον Δήμο Ερμιονίδας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Ερμιονίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ΣΟΧ υπ” αριθμ. 1/2015).

Οι αιτήσεις γίνονται στο Δημαρχείο Ερμιονίδας στην κ. Γκούμα Πολυξένη από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015.

Για να δείτε την προκήρυξη κάντε κλικ εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2015.

                                                                   ΑΔΑ : ΩΨΜ1ΩΡΡ-Ψ26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κρανίδι  15/05/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Αρ.Πρωτ.: 5168

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  για την

παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2015.

 

Ο  Δήμαρχος του Δήμου  Ερμιονίδας,

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία, για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2015, των παρακάτω τμημάτων :

 

 • Π1 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στη δεξιά πλευρά, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. Κοιλάδας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

 

 • Π2 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στην αριστερή πλευρά, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. Κοιλάδας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

 

 • Π3 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στη θέση «Δάρδιζα» Δ.Κ. Ερμιόνης, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

 

 • Π4 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 80 τ.μ. (5μ χ 16μ) για απλή χρήση αιγιαλού, στη θέση Θερμησία (περιοχή camping) Τ.Κ. Θερμησίας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€)

 

 • Κ1 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Λεπίτσα» Τ.Κ. Κοιλάδας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ2 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Κουβέρτα» Δ.Κ. Ερμιόνης, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ3 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Δάρδιζα» Δ.Κ. Ερμιόνης, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ4 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Κυπαρίσσια» Βερβερόντα Δ.Κ. Κρανιδίου, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ5 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση Θερμησίας (περιοχή camping) Τ.Κ. Θερμησίας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ6 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση μεταξύ «Πλέπι» και «Σαμπάριζας» Τ.Κ. Θερμησίας, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ7 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Θυνί» Δ.Κ. Κρανιδίου, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00)

 

 • Κ8 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Φλάμπουρα» Δ.Κ. Κρανιδίου, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

 • Κ9 – Δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 15 τ.μ. (3μ χ 5μ) αιγιαλού, στη θέση «Λαμπαγιαννά» Τ.Κ. Φούρνων, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου, για τοποθέτηση καντίνας στο πλαίσιο αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)

 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 10/06/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 11:00, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

 

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                      A.A.

                                     Με εντολή Δημάρχου

Αντωνόπουλος Ιωάννης

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Προκύρηξη 38 θέσεων εργασίας στον Δήμο Ερμιονίδας μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

Προκύρηξη 38 θέσεων εργασίας στον Δήμο Ερμιονίδας μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Ανοίξτε το δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ κάνοντας κλικ εδώ

Οι θέσεις που έχουν εγκριθεί για τον Δήμο Ερμιονίδας είναι εξής:

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 17
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) 2
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

 

Κατάθεση προσφορών για προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου και γάλακτος

Κατάθεση προσφορών για προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου και γάλακτος.

Κάντε κλικ  εδώ για να δείτε την διακήρυξη και τα έντυπα προσφοράς.

Περίληψη Διακήρυξης – Διακήρυξη – Μελέτη για την παροχή υπηρεσίας: «Διάθεση προς Επεξεργασία Προ-διαλεγμένων ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων», Προϋπολογισμός 424.487,76€ με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ