06 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.
10η/2020 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

 

Κρανίδι, 28.05.2020

Αρ. πρωτ.: οικ. 4230

 

Πρόσκληση

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε για τη συμμετοχή σας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα στις 30.05.2020, ημέρα Σάββατο, ώρα: 18:00, σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου. Η λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Θέμα:

Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης για το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών στο ξενοδοχείο «Γαλαξίας» Κοινότητας Κρανιδίου Δήμου Ερμιονίδας.

 

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αντωνία Αντωνοπούλου