19 Οκτωβρίου 2020 Τελευταία ανάρτηση:Απόφαση Δημάρχου Δήμου Ερμιονίδας σχετ. με ορισμό Αντιδημάρχων
Νομικά Πρόσωπα
Υπεύθυνος Υπηρεσίας: Τσεγκής Γεωργιος
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Πιτσάς Γεώργιος
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 244/2019 (ΑΔΑ: 652ΙΩΡΡ-Υ1Β) Ιστοσελίδα Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.: https://deyaer.wordpress.com
Υπεύθυνος Υπηρεσίας: Οικονόμου Νικόλαος
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Πραχαλιά Βασιλική
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360220Email Υπηρεσίας: dimosermionis@hotmail.com
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 62/2020 (ΑΔΑ: 9Υ02ΩΡΡ-ΕΝΣ)
Υπεύθυνος Υπηρεσίας: Φλωρής Εμμανουήλ
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Βελούδης Ηλίας
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360217, 2754360218Email Υπηρεσίας: dltermionidas@yahoo.gr
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ: 42/2020 (ΑΔΑ: ΨΕ9ΕΩΡΡ-ΛΙΩ)
Υπεύθυνος Υπηρεσίας: Νάκος Δαμιανός
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Κουρτέση Αικατερίνη
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360001, 2754360030Email Υπηρεσίας: keapde2011@yahoo.gr
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 63/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΗ5ΩΡΡ-8ΝΝ)
Υπεύθυνος Υπηρεσίας: Κουτούβαλης Δαμιανός
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Αντωνοπούλου Αντωνία
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360001, 2754360030Email Υπηρεσίας: npkpappderm@yahoo.gr
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 236/2019 (ΑΔΑ: Ω6ΞΙΩΡΡ-ΚΨ7)
Υπεύθυνος Υπηρεσίας: Πιτσάς Γεώργιος
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Αντουλινάκης Σπυρίδων
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754023461Email Υπηρεσίας: sxolepitr.de.derm@gmail.com
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.:  61/2020 (ΑΔΑ: Ω350ΩΡΡ-ΝΣΛ)
Υπεύθυνος Υπηρεσίας: Αντουλινάκης Σπυρίδων
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Καλαμαράς Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360018, 2754360019Email Υπηρεσίας: sepe_ermionidas@yahoo.gr
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.:  60/2020 (ΑΔΑ: ΡΘΤ8ΩΡΡ-9ΓΩ)