12 Αυγούστου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Ολοκληρώθηκε από το Δ.Λ.Τ.Ε. η επισκευή – ανακατασκευή της παλαιάς γλίστρας στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στην Ερμιόνη
Νομικά Πρόσωπα
Προϊστάμενος Μπίμπας Α. Αριστείδης
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Τσιφτσιάν Έφη
Διεύθυνση Υπηρεσίας: ΚΡΑΝΙΔΙ

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 28/2022 (ΑΔΑ: 96Ι9ΩΡΡ-07Β)

Ιστοσελίδα Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.: https://deyaer.wordpress.com

 

Προϊστάμενος Δημαράκης Κοσμάς
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Κασνέστη Διαμαντούλα
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360221Email Υπηρεσίας: dim.athl.kentro.ermionis@gmail.com

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 204/2021 (ΑΔΑ: ΩΑ5ΤΩΡΡ-ΓΚΠ)

Προϊστάμενος Φλωρής Εμμανουήλ
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Προκοπίου Δήμητρα
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360217, 2754360218Email Υπηρεσίας: dltermionidas@yahoo.gr

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ: 29/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΔΔΩΡΡ-ΜΦΔ)

Προϊστάμενος Τσεγκής Γεωργιος
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Λέκκα Βασιλική
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360001, 2754360030Email Υπηρεσίας: keapde2011@yahoo.gr

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 27/2022 (ΑΔΑ: 9Ζ2ΙΩΡΡ-Δ6Ν)

Προϊστάμενος Μέξης Παναγιώτης
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360001, 2754360030Email Υπηρεσίας: npkpappderm@yahoo.grΔιεύθυνση Υπηρεσίας: ΚΡΑΝΙΔΙ

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 30/2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΔΣΩΡΡ-ΘΗ0)

Βίντεο ΚΔΑΠ

Προϊστάμενος Τσαμαδός Ιωάννης
Υπάλληλοι Υπηρεσίας Αξαρλή Δήμητρα
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754023461Email Υπηρεσίας: sxolepitr.de.derm@gmail.com

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.:  32/2022 (ΑΔΑ: ΡΕΔΒΩΡΡ-ΧΧ9)

Υπάλληλοι Υπηρεσίας Ελευθερίου Αικατερίνη
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360018, 2754360019Email Υπηρεσίας: sepe_ermionidas@yahoo.gr

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.:  31/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΩΛΩΡΡ-609)