04 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον Κρανιδιώτη οπλαρχηγό Παπαρσένη Κρέστα
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Τηλέφωνο Τηλεφωνικό κέντρο 2754360000, Πρωτόκολλο 2754360022
Τηλέφωνο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κρανιδίου 2754360009, Αντιδήμαρχος Οικονομικών 2754361426, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 2754022477, Αντιδήμαρχος Τουρισμού 2754360012
Τηλέφωνο 2754 3 60220
Τηλέφωνο 2754 3 60224
Τηλέφωνο 2754 3 60021
Τηλέφωνο 2754 3 60019
Τηλέφωνο 2754 3 61424
Τηλέφωνο 2754 361410
Τηλέφωνο 2754 3 60022
Τηλέφωνο 2754 3 61428, 2754 3 61431
Τηλέφωνο 2754 3 60002
Τηλέφωνο 2754 3 60023
Τηλέφωνο 2754 0 29344
Τηλέφωνο 2754 0 22506
Τηλέφωνο 27540 22 945 & Δήλωσης βλαβών: 697 99 86 004