03 Δεκεμβρίου 2021 Τελευταία ανάρτηση:3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Τηλέφωνο 2754 3 60000, 2754 3 60028
Fax 2754 0 23668
Τηλέφωνο 2754 3 60009, 2754 3 61426, 2754 3 60012, 2754 0 22477
Τηλέφωνο 2754 3 60200, 2754 3 60221, 2754 3 60222, 2754 3 60210, 2754 3 60214
Fax 2754 0 31997
Τηλέφωνο 2754 3 60220
Τηλέφωνο 2754 3 60224
Τηλέφωνο 2754 3 60021
Τηλέφωνο 2754 3 60019
Τηλέφωνο 2754 3 61424, 2754 3 61409, 2754 3 61408
Τηλέφωνο 2754 3 61422, 2754 3 61410, 2754 3 61425
Τηλέφωνο 2754 3 60022
Τηλέφωνο 2754 3 61428, 2754 3 61431
Τηλέφωνο 2754 3 60002
Τηλέφωνο 2754 3 60023
Τηλέφωνο 2754 0 29344
Τηλέφωνο 2754 0 22506
Τηλέφωνο 2754 0 22945, Βλάβες: 6979 986003
Fax 2754 0 23391

Τηλέφωνο 2754360001, 2754360030
Fax 2754323667