01 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 02/12/2023 ΈΩΣ 08/12/2023
Υπηρεσίες
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360214
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360213Email Υπηρεσίας: karanikolaaik@gmail.com
Προϊστάμενος Βάθη Κονδυλία
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360023
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754032416, 2754023461Email Υπηρεσίας: vivliokran2018@gmail.com
Προϊστάμενος Αξαρλή Δήμητρα
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754023461Email Υπηρεσίας: vivliokran2018@gmail.com
Facebook: "Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρανιδίου Ν. Αργολίδας"
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 221/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΘΖΩΡΡ-ΝΣΧ)
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360019Email Υπηρεσίας: katerelef@yahoo.com
Προϊστάμενος Ελευθερίου Κυριακή
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754029607Email Υπηρεσίας: d.ermionis@kep.gov.gr
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754029344Email Υπηρεσίας: d.kranidiou@kep.gov.gr
Προϊστάμενος Κασνέστη Διαμαντούλα
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360221Email Υπηρεσίας: kasnesthdiamant@gmail.com
Προϊστάμενος Μπάζου Ανδριανή
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360021Email Υπηρεσίας: mpazouandri@gmail.com
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754361424Email Υπηρεσίας: nikolakopoulosnik@gmail.com
Προϊστάμενος Κασνέστη Διαμαντούλα
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360221Email Υπηρεσίας: kasnesthdiamant@gmail.com
Προϊστάμενος Πασχαλίδου Δήμητρα
Τηλέφωνο Υπηρεσίας:  2754361410Email Υπηρεσίας: paschalidoudim@gmail.com
Προϊστάμενος Καρανικόλα Σουσάνα
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754361428Email Υπηρεσίας: karanikolasous@gmail.com
Προϊστάμενος Ρουσσοπούλου Σοφία
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754360029Email Υπηρεσίας: proedrosdsermionidas@gmail.com
Προϊστάμενος Βιρτζίλι Λάουρα
Τηλέφωνο Υπηρεσίας: 2754022506Email Υπηρεσίας: ydom.ermionida@gmail.com