18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Δημοτικό Συμβούλιο | 09 Ιουνίου 2017
10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                              

Κρανίδι, 09.06.2017

Αρ. πρωτ.: οικ. 4920

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 13.06.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου του συνεργείου αυτοκινήτων Χαλκίδη
 2. Έγκριση κατασκευής τεχνικών έργων γεφύρωσης Golf του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων “Killada Hills”
 3. Ορισμός επιτροπής κλήρωσης για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.)
 4. Σχετικά με ανάθεση τμήματος της αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας σε ιδιώτη εργολάβο
 5. Σχετικά με μεταφορά του προδιαλεγμένου ρεύματος αποβλήτων συσκευασιών
 6. Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2017 (β΄ φάση)
 7. Έγκριση της υπ’ αρ. 22/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας με θέμα: «1η τροποποίηση του προϋπολογισμού 2017» (ΑΔΑ: 7ΓΔΓΟΛΘΛ-ΣΝ9)
 8. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2016
 9. Σχετικά με αίτηση ένταξης σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
 10. Έγκριση της υπ’ αρ. 14/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Πορτοχελίου με θέμα: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2016 αίτησης Hotel Brain Capital A.E. για διακοπή διέλευσης τροχοφόρων επί της ζώνης αιγιαλού – παραλίας έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΝΙΚΚΙ BEACH στη Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου»
 11. Σχετικά με την υπ’ αρ. 31/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αποδοχή της δωρεάς της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. – 2η τροποποίηση προϋπολογισμού» (ΑΔΑ: 7Α8ΗΩΡΡ-Υ07)
 12. Σχετικά με την υπ’ αρ. 33/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερμιονίδας για την αποζημίωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης» (ΑΔΑ: ΩΘΑΕΩΡΡ-Ε3Ρ)
 13. Έγκριση της υπ’ αρ. 79/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 14. Έγκριση της υπ’ αρ. 82/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ»
 15. Έγκριση της υπ’ αρ. 83/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 16. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας
 17. Σχετικά με την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 έως 31.08.2014
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ