14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Δημοτικό Συμβούλιο | 12 Ιουνίου 2020
12η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κρανίδι, 12.06.2020

Αρ. Πρωτ. : οικ. 4653

 

 

Πρόσκληση

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

Θέμα : Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε για την συμμετοχή σας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα στις 15.06.2020 ημέρα Δευτέρα, ώρες : 15.00 – 17.00. Η λήψη της απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης θα γίνει δια περιφοράς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Θέμα : Λήψη απόφασης «Επί εισήγησης για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, έμπροσθεν καταστημάτων».

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αντωνία Αντωνοπούλου