07 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:29η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
12η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

prosklisi0001