16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Δημοτικό Συμβούλιο | 14 Ιουλίου 2017
12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 14.07.2017

Αρ. πρωτ.: οικ. 6111

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς: 

τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 18.07.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Ερμιονίδας
  2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επούλωση λάκκων 2017»
  3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών 2017»
  4. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αρ. 13/2017 μελέτης με τίτλο «Συντηρήσεις δημοτικών οδών 2017»
  5. Έγκριση εισόδου – εξόδου της επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ», ιδιοκτησίας Ανάργυρου Οικονόμου, στη θέση «Κουβέρτα» Ερμιόνης
  6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή κεντρικών κτηρίων Δημαρχείου 2017»
  7. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 4/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας περί πρόσληψης μονίμου προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ερμιονίδας (Ν. 4368/2016)
  8. Απασχόληση προσωπικού στο Δήμο Ερμιονίδας με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
  9. Σχετικά με την εφαρμογή μαθητείας από τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Παιδείας – Θέσεις πρακτικής άσκησης – μαθητείας για μαθητές ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018.
  10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ