17 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας (3ο δίμηνο 2024) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας
Συνεδριάσεις | 25 Νοεμβρίου 2019
14η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

 Συνεδρίαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                         ΕΡΜΙΟΝΗ        22/11/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      Αριθ. Πρωτ.: 1200

ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                                                                       

ΠΡΟΣ  :T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018  , στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  , στην αίθουσα του Δ.Λ.Τ.Ε, την 26η Νοεμβρίου   του  έτους  2019,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα    14:30  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης    επί  των κάτωθι θεμάτων :

1. «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019 »

2. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Μίζη Αντωνίου του Αθανασίου για ανάκληση αιτήματος εκτέλεσης εργασιών».

3. «Συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας στην πρόσκληση VII του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

4. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, σχετικά με εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης αποχετευτικού δικτύου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ» εντός Χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου»

5. «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Νο 2 του   έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ »

6. «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Νο 2  του   έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ »

7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Εξομοιούμενης ζώνης Κόστας»

 

Σε  περίπτωση απουσίας σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή στο τηλέφωνο 27543-60217.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ .Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΦΛΩΡΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ