23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
Δημοτικό Συμβούλιο | 03 Νοεμβρίου 2017
16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 03.11.2017  

Αρ. πρωτ.: οικ. 10089

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς: 

τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 07.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων ΑΣΑ και διαχείριση του παραγομένου υπολείμματος (διεθνής διαγωνισμός)
  2. Διαγραφή χρεών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006, από λανθασμένη εγγραφή της υπηρεσίας
  3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ερμιονίδας και των Νομικών του Προσώπων
  4. Έγκριση της υπ’ αρ. 16/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρανιδίου με θέμα: «Πρόταση για καθιέρωση μιας Κυριακής ως επίσημης ιστορικής – τοπικής επετείου στο Κρανίδι»
  5. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
  6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017
  7. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ