25 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Εισερχόμενα eleni antonopoylou
Δημοτικό Συμβούλιο | 04 Οκτωβρίου 2018
17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                           

Κρανίδι, 01.10.2018

Αρ. πρωτ.: οικ. 7040

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 08.10.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2018 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών στις κοινότητες Δίδυμα, Ηλιόκαστρο, Θερμησία με χρηματοδότηση Α.Π.Ε.» (74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.)
 2. Έγκριση της υπ’ αρ. 154/2018 (ΑΔΑ: ΨΗΛ8ΟΡ3Θ-ΣΙΠ) απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με θέμα: «Τιμολογιακή πολιτική Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας»
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 191/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΓΔΟΡ3Θ-85Υ) απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικού έτους 2017»
 4. Έγκριση της υπ’ αρ. 192/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΓΔΟΡ3Θ-85Υ) απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με θέμα: «Καθορισμός δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης προς αγωγό αποχέτευσης για το έργο: “Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου”»
 5. Έγκριση της υπ’ αρ. 43/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΦΞΩΡΡ-ΛΞ8) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς της οικ. Λίτας Λιβανού – 4η τροποποίηση προϋπολογισμού»
 6. Έγκριση της υπ’ αρ. 58/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 7. Έγκριση της υπ’ αρ. 85/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 8. Τροποποίηση σύνθεσης και αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας»
 9. Ενημέρωση επί της από 11.09.2018 εξώδικης απάντησης των εταιρειών: “Les Pierres Investment, S.a.r.l.”, “EDNA S.a.r.l.”, “Progressive Enterprises S.a.r.l.” , “DELAFORCE Inv. S.a.r.l.” και “MARCARINI Inv. S.a.r.l.”  για τον ορισμό τοπογράφου μηχανικού.
 10. Σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Νεκροταφείων.
 11. Σχετικά με εξαίρεση αιγιαλών του Δήμου Ερμιονίδας, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, κ.λπ.), από διαδικασίες που αφορούν σε απλή χρήση τους.
 12.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ