29 Σεπτεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Χωρίς κατηγορία | 10 Αυγούστου 2020
18η-2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (ορθή επανάληψη ως προς τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης)

6702 – Πρόσκληση – 10.08.2020 (ορθή επανάληψη)