25 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να καταδικάσει τους τραμπουκισμούς και τις αγοραίες συμπεριφορές αιρετών της παράταξής του
Συνεδριάσεις | 03 Ιανουαρίου 2020
1η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                     

ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ     03/01/2020

Αριθ. Πρωτ.: 01

 

                                                                        

 

ΠΡΟΣ  :T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

 

                

                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, την 7η Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων :

1. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Φασιλή Σταματίνας  του Κωνσταντίνου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

2. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Φασιλή Θεοφανίας  του Κωνσταντίνου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

3. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας Γ. ΜΕΛΛΟΣ – Χ. ΜΠΟΥΡΙΚΑ Ο.Ε. για  παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το  έτος 2020».

4. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας  Γ. ΜΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

5. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας Γ. ΜΕΛΛΟΣ – Α. ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης  για το  έτος 2020 »

6. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Καραλή Μιχαήλ  του Ανάργυρου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

7. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Μίζη Σταματίου του Αθανασίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

8. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΛΥΒΟΥ Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

9. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Γανώση Αναστασίου του Γεωργίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020 ».

10. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης    για το  έτος 2020».

11. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Τζιέρη Κυριάκου του Αναστασίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

12. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Λιόλιου Ανδρονίκης του Δημητρίου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

13. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας  GJOJDESHI RAIMONDA για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

14. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Καρακατσάνη Γεωργίου του Ελευθερίου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

15. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Δελή Μαργαρίτας  του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

16.«Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Ματθαίου Ιωάννη του Εμμανουήλ για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

17. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Μίζη Αντωνίου του Αθανασίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Ερμιόνης για το  έτος 2020».

18. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας 3Κ GELATO ΓΕΥΣΕΙΣ Ε.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος  Πορτοχελίου   για το  έτος 2020».

19. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Λουμουσιώτη Λάζαρου του Δημητρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου   για το  έτος 2020».

20. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Παριανού Αικατερίνης του Κων/νου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου για το  έτος 2020».

21. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Λούζη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ,για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2020 για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής»

22.«Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Φλωρή Δημητρίου του Βασιλείου   για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

23. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Φασιλή Αναστασία του Παντελή για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

24. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Μπασιμακοπούλου Ευαγγελίας του Παναγιώτη   για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

25. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ.Φασιλή Αντωνίου του Βασιλείου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

26.«Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας Ιατρού Ελένης του Παντελή  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης  ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

27. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Μέγα Παναγιώτη του Ιωάννη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Εξομοιούμενης ζώνης λιμένος  Κοιλάδας για το έτος 2020».

28. «Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Αλιευτικού Συλλόγου Δήμου Ερμιονίδας σχετικά με τον καθορισμό υποθαλάσσιου χώρου λιμένος Κοιλάδας».

29. «Λήψη απόφασης σχετικά με έγγραφο Δήμου Ερμιονίδας για την απομάκρυνση καλλιτεχνημάτων από τον Λιμένα Πορτοχελίου »

 

Σε  περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας  ή στο τηλέφωνο 27543 – 60217.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ .Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ