12 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Περιμένουμε από τον κ. Μαργέτα να καταδικάσει τη στάση του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξής του, στο θέμα της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Μάσσητος Κρανιδίου  
Δημοτικό Συμβούλιο | 10 Ιανουαρίου 2020
1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 10.01.202

Αρ. πρωτ.: οικ. 159

 

Πρόσκληση 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  15.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έναρξη διαδικασίας για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού Πορτοχελίου, της Κοινότητας Πορτοχελίου του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄)

Εισήγηση: Δημαράκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Σχετικά με έγκριση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Ερμιονίδας με την «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» (Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων)

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Ερμιονίδας

 1. Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Συγκρότηση Επιτροπών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου στοιχείων για την απόδοση στο Δήμο Ερμιονίδας διαφόρων τελών για το έτος 2020

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων – Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Εγγραφή Δήμου Ερμιονίδας στη dimosnet για το έτος 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Εγγραφή του Δήμου στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για το έτος 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για το έτος 2020

Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης, Αντιδήμαρχος

 1. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και άλλα έντυπα για το έτος 2020

Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης, Αντιδήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ορισμός μελών επιτροπής καταρτισμού ετησίου μητρώου αρρένων του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης “Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη”»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταγραφής οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού στο μισθωμένο χώρο από το Δήμο Ερμιονίδας, στον οποίο στεγάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Τσαμαδός Ιωάννης, Αντιδήμαρχος

 1. Αναφορά δημοτών Ερμιονίδας σχετ. με την εν γένει μεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτους και την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στην Ερμιονίδα

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αντωνία Αντωνοπούλου