20 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Αναβαθμίστηκε το Ειρηνοδικείο Μάσσητος Κρανιδίου σε Περιφερειακό Πρωτοδικείο
Δημοτικό Συμβούλιο | 18 Οκτωβρίου 2018
20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                             

           

Κρανίδι, 18.10.2018

Αρ. πρωτ.: οικ. 7574

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 22.10.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
  2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
  3. Έγκριση της υπ’ αρ. 44/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΠΖΩΡΡ-ΦΛΜ) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού»
  4. Έγκριση της υπ’ αρ. 45/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΩΟΩΡΡ-709) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης»
  5. Έγκριση της υπ’ αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΘΤΩΡΡ-ΟΙ1) απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
  6. Αποδοχή πίστωσης 250.00,00 ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ της Χώρας
  7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2018
  8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και γνωμάτευσης καλλιτεχνικής – αισθητικής αρτιότητας καλλιτεχνικού έργου στην Τ.Κ. Διδύμων
  9. Ενημέρωση Δημάρχου για τρέχοντα ζητήματα
  10. Σχετικά με τροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ