23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
Δημοτικό Συμβούλιο | 13 Νοεμβρίου 2018
22η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                            

Κρανίδι, 12.11.2018

Αρ. πρωτ.: οικ. 8181

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010.

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, την 16η.11.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας έτους 2019
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2018
 3. Σχετικά με προμήθεια ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου
 4. Σχετικά με προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου αυτοκινήτου
 5. Απόφαση – πρόταση για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας ως Προέδρου (με τον αναπληρωτή του) στο υπό ανασυγκρότηση Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων στο Δήμο Ερμιονίδας
 6. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας, σχολικού έτους 2019-2020
 7. Αίτημα παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Θερμησίας
 8. Αίτημα παραχώρησης χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας
 9. Αίτημα παραχώρησης χρήσης γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Πορτοχελίου (αίτημα ΑΟΚ)
 10. Αίτημα παραχώρησης χρήσης γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Πορτοχελίου (αίτημα από το ΦΑΡΟ)
 11. Αίτημα του Επαγγελματικού Λυκείου Κρανιδίου
 12. Σχετικά με  την πορεία υλοποίησης έργου επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Ανάβαλου στο Δήμο Ερμιονίδας
 13. Σχετικά με ψήφισμα για τη μη παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στο Υπερταμείο
 14. Αίτημα για παραχώρηση του γηπέδου Κοιλάδας στον Α.Ο. Κορωνίς Κοιλάδας
 15. Έγκριση της υπ’ αρ. 162/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΚΠΟΛΘΛ-2Ω4) απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας με θέμα: «Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας βάσει της αριθμ. 34574/2018 ΚΥΑ».
 16. Έγκριση της υπ’ αρ. 49/2018 (ΑΔΑ: 69ΡΗΩΡΡ-Σ4Ο) απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Τροποποίηση της 14/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης»
 17. Γνωμοδότηση επί της έναρξης της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Κοιλάδας του Δήμου Ερμιονίδας, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄/31.03.2011)
 18. Σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα για το χρονικό διάστημα 2018-2019
 19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 20. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ