14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Δημοτικό Συμβούλιο | 01 Νοεμβρίου 2019
24η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 01.11.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 8612

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν.4555/2018) 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  06.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας έτους 2020

    Εισήγηση: Υπάλληλος Δήμου Ερμιονίδας

  1. Σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»

Εισήγηση: Λάμπρου Αναστάσιος

  1. Παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου Κρανιδίου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Εισήγηση: Λάμπρου Αναστάσιος

  1. Σχετικά με την υπ’ αρ. 2/2019 (ΑΔΑ: ΨΞΔ5ΨΡΡ-ΨΒ1) απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Διδύμων Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου