16 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συμβολικός αποκλεισμός της εισόδου του Ειρηνοδικείου “Μάσσητος” Κρανιδίου την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024
Δημοτικό Συμβούλιο | 07 Δεκεμβρίου 2020
25η-2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

 

Κρανίδι, 04.12.2020

               Αρ. πρωτ.: οικ. 11150

 

Πρόσκληση

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

 

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε για τη συμμετοχή σας σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα στις 08.12.2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 17:30, στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης zoom, στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899 Β΄/06.11.2020).

 

1. Έγκριση και παραλαβή της με αρ. 23/2020 μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σ.Μ.Α. Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

2. Έγκριση εισόδου – εξόδου της εταιρείας «ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

4. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2020

Εισήγηση: Σιάνα-Γκαμίλη Ελένη, Αντιδήμαρχος

 

 

 

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αντωνία Αντωνοπούλου