27 Φεβρουαρίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 4η/2024 έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας
Δημοτικό Συμβούλιο | 21 Νοεμβρίου 2019
25η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

  Κρανίδι, 21.11.2019

               Αρ. πρωτ.: οικ. 9231

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  25.11.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.)

Εισήγηση: Τσεγκής Γεώργιος

 1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Φασιλής Γεώργιος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Φασιλής Γεώργιος

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 63/2019 (ΑΔΑ: Ψ32ΛΩΡΡ-4ΜΣ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με την απόκτηση γης για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πορτοχέλι”»

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 171/2019 (ΑΔΑ: ΨΗΩΘΩΡΡ-ΔΝΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ερμιονίδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του υποέργου: “Συντήρηση – ασφαλτόστρωση της συνδετήριας οδού Ερμιόνης – Πορτοχελίου”»

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 

 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας, για το σχολικό έτος 2019-2020

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία

 1. Σχετικά με αίτημα Παπαμιχαήλ Άννας του Παναγιώτη για καταβολή εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/1975

Εισήγηση: Κουτούβαλης Δαμιανός

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη

 

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Σιάννα – Γκαμίλη Ελένη

 

 1. Σχετικά με αίτημα Λάζαρου Γούτου με θέμα: «Προστασία ανθρώπινης ζωής»

Εισήγηση: Γούτος Λάζαρος

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου