29 Σεπτεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοτικό Συμβούλιο | 18 Δεκεμβρίου 2020
26η-2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

11567 – Πρόσκληση -23.12.2020