30 Νοεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:«Σε εξέλιξη οι αναπλάσεις, με νέα έργα στις Κοινότητες Ερμιόνης και Πορτοχελίου»
Δημοτικό Συμβούλιο | 18 Δεκεμβρίου 2020
26η-2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

11567 - Πρόσκληση -23.12.2020