12 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Περιμένουμε από τον κ. Μαργέτα να καταδικάσει τη στάση του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξής του, στο θέμα της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Μάσσητος Κρανιδίου  
Δημοτικό Συμβούλιο | 06 Φεβρουαρίου 2020
2η -2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 06.02.2020

Αρ. πρωτ.: οικ. 1002

 

Πρόσκληση 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  10.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Σχετικά με «Παραλαβή, προσωρινή εναπόθεση, μεταφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών»

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Ερμιονίδας

 1. Παροχή γνώμης σχετικά με σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα Δ.Ε. Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα Δ.Ε. Ερμιόνης»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Ερμιόνης»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Αντιστήριξη πρανών Δ.Ε. Ερμιόνης»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Αντιστήριξη πρανών Δ.Ε. Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δ.Ε. Κρανιδίου»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Παράταση εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δ.Ε. Ερμιόνης»

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου (αίτηση ECORAP A.E.)

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου (αίτηση Παπαγεωργίου Γεωργίου)

Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 

 1. Σχετικά με το θέμα της εσφαλμένης με αριθμό 7.996/1994 συμβολαιογραφικής πράξης παραχώρησης της συμβολαιογράφου Πειραιώς στο Δήμο Ερμιόνης των ειδικών κοινωφελών χώρων από τον Πανελλήνιο Παραθεριστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Π.Π.Ο.Σ.Α.Ε.Ν.) στον οικισμό τους στην Πετροθάλασσα (αρ. πρωτ. 514/23.01.2020)

Εισήγηση: Αντωνοπούλου Αντωνία, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Κατάθεση συνδρομής 2020 για τη συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» (αρ. πρωτ. 289/16.01.2020)

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στην Κοινότητα Ερμιόνης

Εισήγηση: Τσεγκής Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Κύρωση σύμβασης για τη συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Αποδοχή πίστωσης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας (α΄ κατανομή 2020).

Εισήγηση: Τσαμαδός Ιωάννης, Αντιδήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης του έργου: «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο λιμένα Πορτοχελίου»

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ορισμός επιτροπής έρευνας, παρακολούθησης, ενημέρωσης και συντονισμού ενεργειών για την προώθηση του έργου του Ανάβαλου στην Ερμιονίδα

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2020 του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Απόφαση – πρόταση για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας ως Προέδρου (με τον αναπληρωτή του) στο υπό ανασυγκρότηση Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων στο Δήμο Ερμιονίδας.

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 1. Ορισμός επιτροπής απογραφής πυρασφάλειας στο Μπίστι Κοινότητας Ερμιόνης

Εισήγηση: Γεωργόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος

 

 1. Ενημέρωση για το έργο της αποχέτευσης Κρανιδίου – Πορτοχελίου, ύστερα από αίτημα του δημοτικού συμβούλου κι επικεφαλής του συνδυασμού «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας», Αναστασίου Λάμπρου

Εισήγηση: Τσεγκής Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

 

 

 

 

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αντωνία Αντωνοπούλου