22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Νέα & Ανακοινώσεις | 03 Ιανουαρίου 2024
31/Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού υπαλλήλων του Δήμου Ερμιονίδας για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων

31-03.01.2024