30 Νοεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:«Σε εξέλιξη οι αναπλάσεις, με νέα έργα στις Κοινότητες Ερμιόνης και Πορτοχελίου»
Δημοτικό Συμβούλιο | 24 Ιανουαρίου 2019
3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

30001 30002