14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Δημοτικό Συμβούλιο | 20 Φεβρουαρίου 2020
3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 20.02.2020

Αρ. πρωτ.: οικ. 1537

 

Πρόσκληση

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

(άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  24.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Σχετικά με παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου για τη στέγαση του 1ου Συστήματος Προσκόπων Κρανιδίου

Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2020

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επούλωση λάκκων Δ.Ε. Κρανιδίου 2020» (αρ. μελέτης 01/2020)

Εισήγηση: Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επούλωση λάκκων Δ.Ε. Ερμιόνης 2020» (αρ. μελέτης 02/2020)

Εισήγηση: Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Κρανιδίου 2020» (αρ. μελέτης 03/2020)

Εισήγηση: Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ερμιόνης 2020» (αρ. μελέτης 04/2020)

Εισήγηση: Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ερμιόνης» (αρ. μελέτης 12/2019)

Εισήγηση: Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Συντηρήσεις και επισκευές δημοτικών κτιρίων και αναπλάσεις στην Κοινότητα Θερμησίας» (αρ. μελέτης 06/2020)

Εισήγηση: Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την προμήθεια στεγάστρων

Εισήγηση: Εισήγηση: Καρανικόλα Σουσάνα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας

 1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για τα αδέσποτα ζώα

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μελών του του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Δήμαρχος 

 1. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης “Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη”»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση Προέδρου και τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας»

Εισήγηση: Δήμαρχος

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής απογραφής υλικών Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Μπίμπας Αριστείδης, Αντιδήμαρχος

 1. Σχετικά με έγκριση τροποποιητικής μελέτης των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, εργοταξιακής σήμανσης ζώνης αγωγού Α1, εντός Πορτοχελίου, στο πλαίσιο του έργου: «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου»

Εισήγηση: Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πεζοδρόμων Κοινότητας Πορτοχελίου

Εισήγηση: Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική, Αντιδήμαρχος

 1. Συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 2020 στη Μόσχα

Εισήγηση: Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική, Αντιδήμαρχος

 1. Ορισμός δικηγόρων

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

 1. Σχετικά με μισθώσεις ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Ερμιονίδας

Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αντωνία Αντωνοπούλου