12 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας υπηρετεί πιστά την τακτική της στείρας και μηδενιστικής αντιπολίτευσης
Δημοτικό Συμβούλιο | 22 Φεβρουαρίου 2019
5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                  

Κρανίδι, 22.02.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 1465

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Προς:

τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, στις 27.02.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών 2018»
 2. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Επούλωση λάκκων 2019»
 3. Έγκριση εισόδου – εξόδου επιχείρησης Ζαχαρία Γιαννακόπουλου
 4. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2018»
 5. Σχετικά με αίτηση ένταξης σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
 6. Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως εποχιακής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/1976 και την αριθμ. 71251/78/19.12.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 7. Αποδοχή πίστωσης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ερμιονίδας, Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
 8. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104 Β΄/24.01.2019) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 10. Ορισμός δικηγόρων
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019
 12. Σχετικά με εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στη Δ.Κ. Ερμιόνης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ