30 Νοεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:«Σε εξέλιξη οι αναπλάσεις, με νέα έργα στις Κοινότητες Ερμιόνης και Πορτοχελίου»
Δημοτικό Συμβούλιο | 27 Μαρτίου 2017
6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

6.16.2