18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
8η/2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                          

Κρανίδι, 14.05.2020

Αρ. πρωτ.: οικ. 3780

 

Πρόσκληση

 

Προς:

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών)

Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)

 

Παρακαλείσθε για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα στις 18.05.2020, ημέρα Δευτέρα, ώρες: 15:00 – 17:00. Η λήψη των αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης θα γίνει δια περιφοράς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2020.
 2. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Συντηρήσεις – επισκευές δημοτικών κτηρίων και αναπλάσεις στην Κοινότητα Ηλιοκάστρου» (αρ. μελέτης 08/2020)
 3. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Συντηρήσεις – επισκευές δημοτικών κτηρίων και αναπλάσεις στην Κοινότητα Διδύμων» (αρ. μελέτης 09/2020)
 4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή βάσης έδρασης κερκίδων γηπέδου Πορτοχελίου» (αρ. μελέτης 11/2020)
 5. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Οδοποιία στις Κοινότητες Ηλιοκάστρου και Διδύμων» (αρ. μελέτης 12/2020)
 6. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Κατασκευή προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (αρ. μελέτης 13/2020)
 7. Έγκριση εισόδου – εξόδου της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Κοκκινάρι» Κοινότητας Κρανιδίου
 8. Έγκριση εισόδου – εξόδου της εταιρείας «AGROINVEST» στη θέση «Αρτίκι» Κοινότητας Κρανιδίου
 9. Έγκριση εισόδου – εξόδου του υπό κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη θέση «Κάμπος» Κοινότητας Κρανιδίου
 10. Έγκριση εισόδου – εξόδου επιχείρησης ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Βουρλιά» Κοινότητας Διδύμων
 11. Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού και εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 για τη μετατροπή της εταιρείας υπό την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» σε «Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α.»
 12. Εξέταση αιτήματος ξενοδοχειακής μονάδας για το χαρακτηρισμό της ως εποχικής για τον υπολογισμό τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας του ξενοδοχείου της.
 13. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος του Κοινοτικού Καταστήματος Θερμησίας Δήμου Ερμιονίδας για την εγκατάσταση εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου
 14. Αποδοχή πίστωσης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας (β΄ κατανομή 2020).
 15. Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2020 (β΄ φάση)
 16. Ορισμός δικηγόρων

Η Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντωνία Αντωνοπούλου