12 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας υπηρετεί πιστά την τακτική της στείρας και μηδενιστικής αντιπολίτευσης
Δημοτικό Συμβούλιο | 26 Απριλίου 2018
8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                       

Ορθή επανάληψη                                                                       

Κρανίδι, 26.04.2018

Αρ. πρωτ.: οικ. 2511

 

Πρόσκληση

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Προς:  τον κ. Δήμαρχο

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ερμιονίδας στο Κρανίδι του Δήμου Ερμιονίδας, στις 30.04.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σχολείων 2017»
  2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
  3. Ανάκληση της υπ’ αρ. 90/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΤ5ΩΡΡ-ΑΔΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας και λήψη νέας απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2018
  4. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας
  5. Μίσθωση χώρου για χρήση του ως χώρου στάθμευσης (parking) στη Δ.Κ. Πορτοχελίου
  6. Έγκριση απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρανιδίου περί μίσθωσης χώρου
  7. Συμπληρωματικό αίτημα περί πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ