22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Προκηρύξεις | 20 Φεβρουαρίου 2024
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη ΔΥΟ (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024. Αιτήσεις θα πραγματοποιούνται από 01.03.2024 μέχρι και 14.03.2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προκήρυξης Π.Α.γ.Ο. 2023 – 2024

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ (2)