16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Άρθρα | 13 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ανακοίνωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στην παρ. 2 αυτού αναφέρεται:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Με τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι και την ψήφιση του ως άνω νόμου, σε περίπτωση που διαπιστωνόταν ανακολουθία κατά τη διασταύρωση των τ.μ. που δηλώνονταν στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με τα δηλωμένα στο Ε9, οι δημότες αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, καθώς και πρόστιμα με προσαυξήσεις.

Σας καλούμε, λοιπόν, να εκμεταλλευτείτε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει διορία την 31η Μαρτίου 2020 και με την οποία ουσιαστικά τακτοποιείτε τις τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησίας σας με τον Δήμο, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα σωστά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου
  2. Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις)
  3. Το Ε9
  4. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου, στα τηλ. 27543-61408 και 27543-60221.

yd0001