15 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 3ης κατεπείγουσας σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου
Νέα & Ανακοινώσεις | 30 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση ηλεκτρονικής κλήρωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

κρανιδι, 30/04/2018
α.π.  2559

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΣΤΑΣ»

ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03/05/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ